Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2014

 1. Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde belirtiniz.(3’er Puan)

 

1) Viyana Kongresi ile Avrupa’nın haritası devletlerin sınırları yeniden çizilmiştir. (   )

2) Üç İmparatorlar Ligi Almanya – Rusya – Avusturya arasında kurulan birliktir. (    )

3) Nasyonalizm Akımı dünyada II. Dünya Savaşından sonra yayılmıştır. (    )

4)Manda ve Himaye Sistemi ilk kez Viyana Kongresinde ortaya çıkmıştır.  (   )

5) Trianon Antlaşması İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında imzalanmıştır. (   )

 

 1. B) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(3’er Puan)

 

 1. 1922 yılında Komünist Rusya ile Almanya arasında yapılan ve iki ülkenin yakınlaşmasına sebep olan Antlaşma ……………………….. dır.
 2. ………………………. ABD’yi adeta dünya politikasının dışında tutmuştur.
 3. Rusya’da Türkistan’ın bağımsızlığı için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına …………………… denir.
 4. Hitler’in hayatını anlatan en önemli eser ………………… dır.
 5. ABD …………………… Petrol şirketinin Suudi Arabistan’a girmesiyle Orta Doğuya ilk kez girmiştir.

 

 1. C) Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız (10’ar Puan)

11.Meiji Döneminde Japonya’nın savaştığı devletler hangileridir? Yazınız.

 

 1. Üçlü İtilaf Devletleri hangileridir? Yazınız.

 

 •      

 

13) I. Dünya Savaşının nedenlerinden üç tanesini yazınız.

 

14) Osmanlıdan Günümüze kadar uyguladığımız Denge Politikasının aşamaları nelerdir? Yazınız.

 

15) I. Dünya Savaşını bitiren Ateşkes Antlaşmalarının isimlerini ve kimlerle yapıldıklarını yazınız.

 

16) Locarno Antlaşmalarının önemi nelerdir? Yazınız.

 

17) Kara Perşembe’nin dünya ekonomisi üzerindeki sonuçları nelerdir? Yazınız.

 

Sınav Süresi 40’ dır.

 

Başarılar…….

 

Erhan AKALIN

A)Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde belirtiniz.(3’er Puan)

 

 1. Viyana Kongresi ile Rusya ilk kez ŞARK MESELESİ kavramını gündeme getirmiştir. ( )
 2. Rusya’nın balkanlarda izlediği Panslavizm Politikası Üç imparatorlar Liginin bozulmasının temel nedenidir. (   )
 3. Sosyalizm Akımı dünyada II. Dünya Savaşından sonra yayılmıştır. ( )
 4. Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması Paris Barış Konferansında gündeme gelmiştir. (   )
 5. Brest Litovsk Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında yapılmıştır. ( )

 

 1. Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(3’er Puan)
  1. 1925 Yılında ABD, İngiltere,Almanya ,Japonya ,Çekoslavakya ve Belçika gibi devletler arasında oluşturulan birliğe ………………………… paktı denir.
  2. Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına ………………………………… denir.
  3. Türkistan’ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmak …………………………………… temel amacıdır.
  4. Zeki Velidi Togan’ın en önemli eseri …………………… …………………………. dır.
  5. Japonya’nın Modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme …………………………….. dönemi denir.

 

 1. C) Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız (10’ar Puan)

11) Milletler Cemiyeti başlıca hangi organlardan oluşurdu yazınız.

 

 1. Üçlü İttifak Devletleri hangileridir? yazınız.

 

 

 1. I. Dünya Savaşının nedenlerinden üç tanesini yazınız.

 

 

 1. SSCB’nin özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

 

 1. I. Dünya Savaşını bitiren Ateşkes Antlaşmalarının isimlerini ve kimlerle yapıldıklarını yazınız.

 

 1. Küçük Antant’ın önemi nelerdir? Yazınız.

 

 1. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin nedenleri nelerdir? Yazınız.

 

Sınav Süresi 40’ dır.

 

Başarılar…….

Erhan AKALIN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.