Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf biyoloji 1.dönem 1.yazılı 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

FAİK ŞAHENK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I.  SINAVI

                                                                                      (A Grubu)

Ad / Soyad :……………………

Sınıf / No :……………………..    

 

         A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Kompleks besinlerin enzim ve su kullanarak parçalanmasına ……………………….……… denir.

2. Karaciğer incebağırsaktan salgılanan ………..………………… hormonu ile uyarılır.

3. …………………………….. pasif pepsinojen enzimini aktif hale getirir.

4. Geviş getiren otçul memelilerin ………..…….. dişleri gelişmiş ve selüloz sindirimi …………………… bölümünde olur.

5. Hidra ve böcekçil bitkiler …………….. ……………. ve …………….. …………….. sindirim yapabilir.

www.sorubak.com

            B. Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D”  yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

6. (…) Kalın bağırsakta villuslar yoktur ve kimyasal sindirim olmaz.

7. (…. ) Ters peristaltik hareket kusmaya neden olur.

8. (…) Midenin çalışmasını vagus siniri ve gastrin hormonu düzenler.

9. (….) Dişlerin en dış ve en sert kısmına dentin adı verilir.

10.(….) Yemek borusunda dıştan içe doğru bağdoku, kas doku ve epitel doku bulunur.

 

              C. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kelimeleri doğru bir şekilde eşleştirin.

11. (….) Dişin canlı kısmıdır.

12. (….) Besinlerin dış, taşlık gibi organlardaki sindirimine verilen ad.

13. (….) Pankreas öz sıvısını on iki parmak bağırsağındaki water kabarcığına taşıyan kanalın adı.

14. (….) İnce bağırsaktan salgılanan,  pankreas öz suyunun salgılanmasını uyaran hormondur.

15. (….) Emilim sağlayan yapıdır.

 

a– Karaciğer            b– Hidroklorik asit          c–  Pulpa,          d– İnce bağırsak       e– Mikrovillus        f–  Üre       g– Mide                              h– Mekanik sindirim     ı–  Sekretin      j– Kolosistokinin       k– Enterokinaz,       l– Koledok,      m– Wirsung,    n– Eripsin,      o– Safra           p– Lipaz       r– Pityalin,      s– Mine        t– Dentin       u– Periton

 

          D. Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

 1. 16.  Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevi değildir? (1981 – ÖYS)

A) Fibrinojeni sentezlemek              B) İnsülin hormonu salgılamak           C) A vitamini depo etmek

D) Ürenin sentezini sağlamak   E) Yaşlı alyuvarları parçalamak

 

17. İnsan vücudunda proteinler sindirilirken, ilk önce aşağıdaki maddelerden hangisi oluşur?  (1982 – ÖYS)

A) Üre                 B) Ürik asit                    C) Pepton                     D) Aminoasit                 E) Amonyak

 

18. Besinlerin tek bir açıklıkla dışarıya bağlı olarak gastrula boşluğuna denk bir boşlukta sindirilebilen canlı

aşağıdakilerden hangisidir? (1989 – ÖYS)

A) Hidra             B) Toprak solucanı            C) Salyangoz             D) Amfiyoksüs          E) Deniz kestanesi

 

19. Mide hücrelerinden salgılandığı halde mide özsuyunda bulunmayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pepsinojen                B) Su                      C) Mukus                   D) Gastrin                 E) Hidroklorik asit

 

20. Sindirim olayı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Besinlerin monomerlerine parçalanması sağlanır.                    B) Sindirimin temel amacı enerji elde etmektir.

C) Fiziksel sindirim subustrat yüzeyinin artmasını sağlar             D) Hücre içi ve hücre dışı olmak üzere iki çeşittir.

E) Su ve enzimler aracılığıyla gerçekleşen sindirime, kimyasal sindirim denir.

 

          E. Soruları doğru bir şekilde cevaplayınız.

21. Kanla taşınan besin monomerlerinin ince bağırsaktan kalbe gelinceye kadar izlediği yolu yazınız.

22. Midede hangi besinlerin kimyasal sindirimi yapılır?

23. İnce bağırsakta lenf kılcalları tarafından emilen besin monomerleri nelerdir?

24. Hücre içi sindirim nedir?

25. Midenin giriş ve çıkışına ne ad verilir?

 

Başarılar….

                                                                                                                                        Erol ÖĞÜT

FAİK ŞAHENK  TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I.  SINAVI

                                                                                      (B Grubu)                                                                   …/10/2013

Ad / Soyad :……………………

Sınıf / No :……………………..                                                                  

         A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Pankreas öz suyu ………………………………… kanalı ile on iki parmak bağırsağına gönderilir.

2. ………………….. proteinlerin kimyasal sindirimlerinin başladığı organdır.

3. ………………………………. hormonu mideyi salğı yapması için uyarır.

4. Besin maddelerinin hücre sitoplazmasında monomerlerine kadar parçalanmasına …………………..………….  denir.

5. Geviş getiren otçul memeli hayvanlarda mide 1) …………….., 2)…………………, 3)…………….….. ve

4)……….………… olmak üzere 4 bölümden oluşur.

 

         B. Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D”  yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

6. (……..) İnsanda ağızda başlayan sindirim ,yemek borusu ve midede devam eder.

7. (……..) Etçil memelerilerin ince bağırsağı , otçul memelilere göre daha uzundur.

8. (……..) Ekmek küfü gibi mantarlarda sadece hücre içi sindirim görülür.

9. (……..) Midenin hareketine peristaltik hareket denir.

10. (……..) Mide enzim salgılayabilirken, hormon salgılayamayan bir sindirim organıdır.

 

          C. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kelimeleri doğru bir şekilde eşleştirin.

11. (….) Yaşlanan alyuvarları parçalar

12. (….) Yağların mekanik sindirimini yapan sıvı.

13. (….) İnce bağırsaktan salgılanan,  safra kesesinin safra salgılanmasını uyaran hormondur.

14. (….) İnce bağırsakta dipeptitleri amino asitlere parçalayan enzim.

15. (…..) Proteinlerin sindiriminin başladığı yer

 

a– Karaciğer         b– Hidroklorik asit          c–  Pulpa,        d– İnce bağırsak      e– Mikrovillus        f–  Üre          g– Mide          h– Mekanik sindirim     ı–  Sekretin      j– Kolosistokinin       k– Enterokinaz,       l– Koledok,      m– Wirsung,    n– Eripsin,      o– Safra           p– Lipaz       r– Pityalin,      s– Mine        t– Dentin       u– Periton

 

          D. Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

16. Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirim enzimleri ile parçalanmaz?

A) Maltoz                     B) Nişasta                      C) Laktoz                         D) Yağ asidi                      E) Sakkaroz

 

17. İnsanda sindirim kanalında kimyasal sindirim gerçekleşmesi için, aşağıdaki moleküllerden hangileri görev yapar?

I. Enzim                         II. Su                       III. Hormon               IV. ATP

A) Yalnız I                  B) I ve II                    C)  I, II ve III                   D) I, II ve IV                  E) I, II ve III

18. İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerde tamamlanır? (ÖSS 1980)

A) Onikiparmak bağırsağında        B) Ağızda          C) Kalınbağırsakta          D) Midede        E) İnce bağırsakta

 

 1. 19.  I. Akyuvar                   II. Amip                  III. Saprofit bakteri

Yukarıda verilenlerden hangisi kendinden daha büyük besin maddelerinden faydalanabilir?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                   C) Yalnız III                             D) I ve II                E) II ve III

 

20. Halkalı solucandaki sindirim sisteminde aşağıda verilen yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Kursak                            B) Taşlık                     C) Ağız                     D) Karaciğer                  E) Bağırsak

 

         E. Soruları doğru bir şekilde cevaplayınız.

21. Otçul canlılar selülozu nasıl sindirirler.

22. İnce bağırsaktan salgılanan sindirimle ilgili enzimlerin ve hormonlarını yazınız.

23. Karaciğer protein metabolizmasını nasıl ayarlar? Açıklayınız.

24. Hücre dışı sindirim nedir? Açıklayınız.

25. Kimyasal sindirim nedir? Açıklayınız.

 

 

 

Başarılar….

                                                                                                                                            Erol ÖĞÜT

FAİK ŞAHENK  TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I.  SINAVI

                                                                                      (C Grubu)                                                                    …/10/2013

Ad / Soyad :……………………

Sınıf / No :……………………..              

 

 1. A.     Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Tripsinojenin aktifleşmesini sağlayan ……………………………. ince bağırsaktan salgılanır.

2. Karaciğer hücreleri …………………..….   suyunu salgılar.

3. İnce bağırsakta villusların üzerinde emilim yüzeyini artıran …………………….. bulunur.

4. Kompleks besinlerin ……………………. ve su kullanarak parçalanmasına kimyasal sindirim denir.

5. Ağızda ……………..…….… kimyasal sindirimi yapılır.

 

         B. Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D”  yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

6. (…..) Tükrük sıvısında su, mukus ve amilaz enzimi bulunur.

7. (…..) Yağ asitleri, amino asitler  ve gliseroller incebağırsaktan emilerek lenf kılcallarına geçer.

8. (…..) Laktoz midede  glikoz ve galaktoza kadar parçalanır.

9. (…..) Pişmiş nişasta ağızdaki amilaz ve su etkisiyle maltoz ve dekstrinlere parçalanır.

10.(…..) On iki parmak bağırsağından salgılanan sekretin hormonu safra kesesini uyarır.

 

          C. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kelimeleri doğru bir şekilde eşleştirin.

11. (….) Safra sıvısını on iki parmak bağırsağındaki water kabarcığına taşıyan kanalın adı.

12. (….) Ağızdaki pişmiş nişastanın sindirimini yapan enzim.

13. (….) Midenin en dış kısmına verilen isim.

14. (….) Pepsinojen enzimini aktifleştirir.

15. (….) Dişin en sert kısmına verilen isim.

 

a– Karaciğer          b– Hidroklorik asit          c–  Pulpa,      d– İnce bağırsak         e– Mikrovillus         f–  Üre        g– Mide          h– Mekanik sindirim     ı–  Sekretin      j– Kolosistokinin       k– Enterokinaz,       l– Koledok,      m– Wirsung,    n– Eripsin,      o– Safra           p– Lipaz       r– Pityalin,      s– Mine        t– Dentin       u– Periton

 

          D. Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

16. Aşağıdakilerden hangisi bir sindirim olayıdır? (ÖSS 1982)

A) Glikozun yıkılması ile CO2 ve H2O oluşması     B) Amino asitlerden protein elde etme       C) Şekerin ağızda çözünmesi

D) Nişastanın glikoz molekülüne dönüşmesi              E) Karaciğerde depolanan glikozun kana geçmesi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi pepsinojenden pepsin oluşması için gereklidir?

A) Mukus            B) HCl                   C) İntrinsik faktör               D) B12 vitamini                   E) Bikarbonat

 

18. Nişasta üzerine etki eden amilazı salgılayan iki bez hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tükürük bezi ve pankreas                        B) Mide ve karaciğer                             C) Tükürük bezi ve karaciğer

D) İnce barsak ve mide                                        E) Karaciğer ve pankreas

19. Sağlıklı bir insanın wirsung kanalından onikiparmak bağırsağına aşağıdakilerden hangisi gönderilmez?

A) Amilaz                  B) Lipaz                     C) Tripsipsinojen                 D) Safra                   E) DNA’ az

 

 1.  I. Hidra                                  II. Saprofit bakteri                   III. Paramesyum

Yukarıda verilen canlılardan  hangileri hücre dışı sindirimi gerçekleştiremez?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II                       C) Yalnız III                      D) I ve II                   E) I ve III

 

 

          E. Soruları doğru bir şekilde cevaplayınız.

21. Lenfle taşınan besin monomerlerinin ince bağırsaktan kalbe gelinceye kadar izlediği yolu yazınız.

22. Karaciğerin sindirim sistemiyle ilgili olan görevi nedir?

23. Mekanik sindirim nedir?

24. Tükrüğün içinde bulunan maddeleri ve görevlerini yazınız.

25. Kuşlarda sindirim sistemi yapılarını gagadan başlayarak sırasıyla yazınız.

Başarılar….

                                                                                                                                            Erol ÖĞÜT

 

 

 

 

FAİK ŞAHENK  TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I.  SINAVI

                                                                                      (D Grubu)                                                                …/10/2013

Ad / Soyad :……………………

Sınıf / No :……………………..                                                                  

                                                   

         A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1. …………………..karın boşluğunda midenin sağ üst kısmında bulunur. En büyük organımızdır.

2. Besinlerin çiğneme ve kas hareketiyle fiziksel olarak parçalanmasına ……………………………………….. denir.

3. Ağızdaki salgılanan tükürük, 1) ……….…… 2) …..………………. 3 …………………. tükürük bezlerinden salgılanır.

4. Onikiparmak bağırsağına; karaciğer ve pankreas salgıları ………..…………kabarcığı denen yerden boşaltılır

5. İnce bağırsaktan emilen besinler ilk önce ……………..……. organına getirilir.

 

         B. Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise “D”  yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

6. (……..) Kalın bağırsakta su ve minerallerin emilimi gerçekleşir.

7. (……..) Ağız ve midede yağların sindirimi olmaz.

8. (……..) Besinlerin enzimler ve su aracılığıyla parçalanmasına mekanik sindirim denir.

9. (……..) Otçul hayvanlarda selüloz sindirimi, kör bağırsakta gerçekleşir.

10. (……..) Yağların sindirimi midede başlar.

 

          C. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kelimeleri doğru bir şekilde eşleştirin.

11. (….) Sindirimin tamamlandığı yerdir.

12. (….) Dişteki en dış kısmın hemen altındaki kısma verilen isim

13. (….) Karaciğerin amonyağı çevirdiği yapı.

14. (….) İnce bağırsaktaki yüzeyi genişletmek amacıyla meydana getirilen katlanmalara verilen isim.

15. (….) İnce bağırsakta yağların kimyasal sindirimini yapan enzim.

 

a– Karaciğer          b– Hidroklorik asit          c–  Pulpa,        d– İnce bağırsak        e– Mikrovillus         f–  Üre        g– Mide          h– Mekanik sindirim     ı–  Sekretin      j– Kolosistokinin       k– Enterokinaz,       l– Koledok,      m– Wirsung,    n– Eripsin,      o– Safra           p– Lipaz       r– Pityalin,      s– Mine        t– Dentin       u– Periton

 

          D. Çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

16. İnce bağırsaktan emilen glikoz;              I. Karaciğer üstü toplardamarı            II. Alt ana toplardamarı

III. Karaciğer kapı toplardamarı            gibi damarlardan hangi sıraya göre geçerek kalbe ulaşır?

A) I – II – III                    B) I – III – II                       C) II – I – III                     D) III – II – I                  E) III – I – II

 

17. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin mekanik sindirimini ve mide özsuyu ile karışımını sağlar?

A) Mukoza              B) Alt mukoza           C) Kaslı tabaka            D) Bağ doku               E) Mide bezleri

 

18. Yağları parçalayan enzimler hangi grup altında toplanmaktadır?

A) Amilazlar           B) Lipazlar                C) Proteazlar                 D) Nükleazlar            E) Amilazlar ve proteazlar.

 

 1. 19.  Aşağıdakilerden hangisi mide bezlerini uyararak mide özsuyunun   salgılanmasını sağlar?

A) Sekretin                   B) İnsülin                  C) Kolesistokinin                   D) Glukagon                    E) Gastrin

 

20. İnsanda sindirim sistemi ile ilgili, I. Ağızla başlayıp anüsle sona erer.   III. Karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri sindirime yardımcıdır. III. İnce bağırsakta selülaz üreten bakteriler bulunmadığından selüloz sindirimi gerçekleşmez.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II                       C) I ve II                   D) I ve III                   E) I, II ve III

 

 

          E. Soruları doğru bir şekilde cevaplayınız.

21. Peristaltik hareket nedir ? Hangi organlarda görülür.

22. Karaciğer karbonhidrat metabolizmasını nasıl ayarlar? Açıklayınız.

23. Midenin kendi kendine zarar vermemesinin sebebi nedir?

24. Pankreasın sindirimle ilgili salgılamış olduğu enzimlerin isimlerini yazınız.

25. Geviş getiren memelilerde mide kaç bölümdür? İsimleri nelerdir.

 

Başarılar….

                                                                                                                                            Erol ÖĞÜT

 

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 75 = 77

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Yorumlar
 1. sss diyor

  hocam sizin kadar salağını görmedim insan bi cevap anahtarı koyar

 2. student diyor

  hey teacher
  where is this questions’s answers ?

 3. Yigitberkee diyor

  Hocam bana bu sinavin cevaplari lazim