12.sınıf 2.dönem 3.coğrafya yazılı soruları 2013-2014

1) Günümüzde biyolojik çeşitliliğin azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nüfus yoğunluğunun artması
B) Yerleşim alanlarının genişlemesi
C) Bilimsel araştırmaların hızlanması
D) Gen teknolojisiyle ilgili gelişmelerin artması
E) Türlerin ticari değerinin olması nedeniyle tüketimlerinin aşırı derecede artması
2)
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, bir bölgedeki hava kirliliğinin azaltılmasına fazla katkı sağlamaz?
A)
Toplu taşımanın yaygınlaştırılması
B) Fabrikaların bacalarına filtre takılması
C) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
D) Bahçeli konut tipinin yaygınlaştırılması
E) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması
3)
Son yıllarda bazı hayvan nesillerinin tükenmesinde ve bazılarının da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A)
Hava kirliliğinin artış göstermesi
B) Doğal ürün kullanımının azalması
C) Nüfus dağılışının düzensiz olması
D) Bilinçsiz ve aşırı avlanma yapılması
E) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
4)
-Kayaçların fiziksel özelliklerinde görülen değişiklikler
-Yer altı sularında radon miktarındaki artış
-Su seviyesi ve sıcaklığında görülen değişiklikler
Yukarıdaki durumların gözlenmesiyle elde edilen veriler, aşağıdaki erken uyarı sistemlerinden hangisi için kullanılabilir?
A)
Deprem                B) Heyelan             C) Tsunami
  D) Meteorolojik olaylar           E) Çığ
5)
Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
A)
Zirai ilaçların yer altı sularına karışması
B) Denizlerde meydana gelen tanker kazaları
C) Akarsular üzerinde sulama amaçlı baraj yapımının artması
D) Şehir kanalizasyonlarının akarsulara bırakılması
E) Endüstriyel atıkların arıtılmadan deniz ve okyanuslara bırakılması
6)
Aşağıdakilerden hangisi, bölgesel örgütlerden biri değildir?
A)
Avrupa Birliği (AB)
B) Birleşmiş Milletler (BM)
C) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT)
D) Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)
E) Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA)
7)
Aşağıda bazı uluslararası örgütler faaliyet alanlarına göre gruplandırılmıştır.
I. NATO-Askeri örgüt
II. Dünya Bankası-Ekonomik örgüt
III. Doğal Hayatı Koruma Derneği-Çevre örgütü
IV. Birleşmiş Milletler-Siyasal örgüt
V. Karadeniz İş Birliği Örgütü-Askeri örgüt
Buna göre, hangi uluslararası örgütün faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?
A)
I         B) II           C) III        D) IV          E) V
8)
Aşağıdakilerden hangisi, Yeşilbarış (Greenpeace) örgütünün çalışma alanlarından biri değildir?
A)
Okyanus ve ormanların korunması
B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması
C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi
E) Sanayi bakımından geri kalmış bölgelerdeki fabrikaların kurulmasına destek olunması
9)
Aşağıdakilerden hangisi, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün amaçlarından biri değildir?
A)
İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak
B) Üye ülkelerdeki halkın yaşam standartlarını yükseltmek
C) Ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine destek vermek
D) Siyasi bağımsızlığı tehlikede olan üye ülkelere askeri yardım yapmak
E) Üye ülkelerde gelişmeyi sağlayan ekonomik politikalara destek vermek
10)
Türkiye, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A)
KEİ        B) OECD      C) NATO      D) OPEC       E) İKÖ www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 58 = 68

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.