11.sınıf sosyoloji 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları 2015-2016

www.sorubak.com

1.Aşağıdakilerden hangisi, dikey toplumsal hareketliliğe örnek olur?

A-) Kent merkezinde hastanede çalışan doktorun ilçedeki hastanede çalışmaya başlaması

B-) Bir fabrikada işçi olan bir kişinin fabrikayı satın alarak patron olması.

C-) Markette kasiyerlik yapan bir kişinin zücaciyede kasiyerlik yapmaya başlaması.

D-) Fırıncılık yapan bir esnafın pastane işletmeye başlaması

E-) Genel lisede görev yapan öğretmenin Anadolu lisesinde görev yapmaya başlaması.

Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?
A) Annenin çocuğunu emzirmesi
B)Okul müdürünün kendi branşında derslere girmesi
C)Şirket genel müdürünün iş ortaklarına bilgi vermesi
D)Yargıç olan bir babanın suç işleyen oğlunu yargılamak zorundakalması
E)Cumhurbaşkanının TBMM’de konuşma yapması

Türkiye’de oto tamircisi olan bir kişinin S.Arabistan’a göç ederek orada oto tamircisi olarak çalışmaya devam etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir?
A-) Coğrafi alanda yatay hareketlilik

B-) Yukarı doğru dikey hareketlilik

C-) Aşağı doğru dikey hareketlilik

D-) Mesleki alanda yatay hareketlilik

E-) Açık sınıf tabakalaşması

4.Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek gösterilemez?

A)Antalya’daki portakal toplayıcılarının Adana’ya pamuk toplamaya gitmesi
B)Köyde ırgatlık yapan kişinin şehirde fabrikada işçi çalışması
C)Bakkalın dükkanını kapatarak manav dükkanı açması
D)İşçinin, dedesinden kalan miras sayesinde işveren olması
E)Şeker fabrikasında çalışan işçinin otomobil fabrikasına geçmesi

İnsanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içinde hiyerarşik bir biçimde sıralanmasına ne denir?
A)Toplumsal hareketlilik
B) Toplumsal Sapma
C) Toplumsal Değişme
D) Toplumsal prestij
E) Toplumsal tabakalaşma
“İki veya daha fazla bireyin ya da grubun, belli bir hedefe ulaşmak için içine girdiği yarıştır” diye tanımlanan toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) UyumB) Mübadele C) Rekabet D) Uyarlama E) Çatışma
Bireyler ne kadar çok sayıda gruba katılırsa o kadar çok konuma sahip olurlar. Ancak, okuyan bireyler için “öğrencilik”, çalışan bireyler için “iş ve meslek”, ev dışında çalışmayan kadınlar içinse “ev hanımlığı” diğer konumlar içinde genellikle daha önemli bir yere sahiptir.
Bu parça, aşağıdakikavramlardan hangisini örneklerle açıklamaktadır?

A)Rol çatışması B) Anahtar statü C) Toplumsal rol
D) Edinilmiş statü E) Toplumsal saygınlık

“Bireyin bir başkası için gönüllü olarak ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığı eylem.”diye tanımlanan toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mübadele B)Uyarlama C) Uyum D)Çatışma E) Rekabet

Aşağıdakilerden hangisi, Köy toplumsal grubunun özelliklerindendeğildir?
A-) Geleneklerin toplum yapısında önemi büyüktür.

B-) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemlidir.

C-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

D-) Birincil ilişkiler yaygındır.

E-) Nüfus yapısı homojendir.(insanlar birbirine benzer)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma türlerinden biri olanAçık Sınıf Tabakalaşması’nın özelliklerinden değildir?
A-) Bireylerin statüleri başarılarına göre de şekillenebilir.

B-) Demokratik yönetimlerde görülür.

C-) Bireyler, sınıf ve tabakalar arasında kolay geçiş yapar

D-) Bireylerin yeteneklerine göre statü değiştirebilmesi.

E-) Tarıma dayalı toplumlara özgü tabakalaşma türüdür.

“öğrencilerin üniversite koşullarını protesto etmek için üniversiteleri işgal etmeleri.”Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?
A)Uyarlama B)Benzeştirme C) Çatışma D) Uyum E) Mübadele

“Bireylerin bir hedefe varmak için çabalarını birleştirdikleri etkileşim biçimidir.” diye tanımlanan
toplumsal etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İş birliği B) Uyarlama C) Mübadele D) Uyum E) Çatışma

Köy ve kentteki toplumsal yapı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A)Köy, tarıma ve hayvancılığa; kent, sanayi, ticaret ve hizmete dayalı bir ekonomiye sahiptir.
B)Köyde nüfus yoğunluğu az; kentte ise oldukça yoğun görülür.
C)Köyde birincil ilişkiler; kentte ise ikincil ilişkiler hakimdir.
D)Köyde statü değiştirme çok sık; kentte ise oldukça sınırlı görülür.

E)Köyde cinsiyete dayalı doğal iş bölümü; kentte ise teknik iş bölümü vardır.

“Köyden kente göç etmiş bireylerin kentin yaşama biçimini benimsemesi.”Aşağıdakietkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?
A)MübadeleB) Rekabet C) İş birliği D) Çatışma E) Uyum

Dikey hareketlilikte birey toplumsal hayatta
önemli geçişler yaşar.

Buna göre dikey hareketlilikle ilgili aşağıdaki

seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)Bireyin geliri artar.
B)Birey konumunu korur.
C)Bireyin geliri azalır.
D)Bireyin saygınlığı artar.
E)Bireyin saygınlığı azalır.

16.“Balkanlarda yaşayan Türklerin adlarının değiştirilmesi.” Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?

A)MübadeleB) İş birliği C) Çatışma D) Uyum E) Benzeştirme
I.Doğa II. Nüfus III.Kültür IV.Modernleşme V.Bilim ve teknoloji

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir ?
A-) I. – II.

B-) V.- IV.

C-) I.II.III.

D-) I.-II.-IV.-V

E-) I.-II.-III.-IV

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ( resmi ) normdur?
A)Töre B) Görgü kuralları C) Kanunlar D) Gelenekler E) Adetler
“Alman hükümetinin ücretsiz dil kursu açarak, Almanya da yaşayan Türklerin uyum sorunlarını gidermeye çalışması.” Aşağıdaki etkileşim biçimlerinden hangisine örnek oluşturur?
A)Uyum B) Uyarlama C) Mübadele D) İş birliği E) Çatışma
Aşağıdakilerden hangisi, Kent toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?
A-) Kollektif dayanışma ve birlikte tüketim yaygındır.

B-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

C-) Eğitimle meslekte uzmanlaşma yaygındır.

D-) Toplum yaşamını hukuk kuralları düzenler.

E-) Ticaret, Sanayi ve hizmet sektörleri gelişmiştir.

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Hatice dedi ki:

    Çok iyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

69 − 67 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.