Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf seçmeli tarih 2.dönem 1.yazılı soruları 2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKINCILAR TÜRK TELEKOM LİSESİ 11.SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A)Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde belirtiniz. (1’er Puan)

1) IV. Haçlı Seferi sonucunda İznik ve Trabzon’da Rum Devletleri kuruldu. ( )
2) Türk Tarihinde ilk donanma Gazneliler döneminde kurulmuştur. ( )
3) Türklerle Müslümanlar arasında ilk savaşlar Hz. Osman zamanında başlamıştır. ( )
4) Müslümanlar İstanbul’u ilk kez Abbasiler zamanında kuşatmıştır. ( )
5) Karamanoğulları İlk kez Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir. ( )

B)Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. ( 3’er Puan)
6) İlk defa Türk – İslam sentezini gerçekleştiren devlet ………………………………………….. olmuştur.
7) Muhakemat’ül – Lugateyn ………………………………………… tarafından yazılmıştır.
8) Sultan Unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı …………………………………………………..’tur
9) Türk Tarihinde ilk denizcilik faaliyetleri ………………………………………………… zamanında başlamıştır.
10) Barutun ateşli silahlarda kullanılması Ortaçağ Avrupa’sında …………………………………………… rejiminin yıkılmasına neden olmuştur.
11) Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine …………………………………………… seferi düzenlenmiştir.
12) Bu günkü Avrupa’nın etnik coğrafyası ………………………………………………… sonucunda oluşmuştur.
13) Mekkeliler ……………………………………………… Antlaşması ile Müslümanların hukuki varlığını tanımıştır.
14) Halifelik ………………………………………………… zamanında saltanat haline gelmiştir.
15) Anadolu’da ilk Türk Medresesi Niksar’da ……………………………………………….. Devleti zamanında açılmıştır.

C) Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız.( 10’ar Puan)
16) Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan en önemli savaşlar hangileridir? Yazınız.

17) Türkiye Selçuklu Devletinde I. Gıyasettin Döneminde ticareti geliştirmek için yapılan faaliyetler nelerdir? Yazınız.

18) Malazgirt ve Kösedağ Savaşlarını sonuçları açısından karşılaştırınız.

19) I. Haçlı Seferinin sonuçları nelerdir? Yazınız.

20) Karesioğulları Beyliğinin özellikleri nelerdir? Yazınız.

21) Bir Türkiye Haritası çizerek Bu harita üzerinde Anadolu Beyliklerinden beş tanesinin kuruluş yerlerini gösteriniz. ( Bu soruyu arka tarafa cevaplayınız…)

Sınav Süresi 40’ dır.

Başarılar…….
Erhan AKALIN

Sorularla ilgili görüşlerinizi beklerim…

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

96 − = 87

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.