11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı 15 Kasım 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1.  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p)

 

a. Aktifleşme enerjisi küçük olan tepkimeler ……………  aktifleşme enerjisi büyük olan    tepkimeler …………………   gerçekleşir.

b. Çözünürlük çarpımı değerini sadece ………………… değiştirir.

c. Endotermik tepkimelerde minumum enerji eğilimi …………………… yönündedir.

d. Denge sabitinin değeri denge kesrinin değerinden küçükse tepkime …………… yönünde ilerler.

e. Ortak iyon çözünürlüğü …………………….

 

 

2. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p)

 

a. Ekzotermik tepkimelerde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden küçüktür. (……)

b. Mekanizmalı tepkimelerde hız ifadesi hızlı basamağa göre yazılır. (…….)

c. Katalizör bir tepkimenin verimini artırır. (…….)

d. Yavaş reaksiyonların aktifleşme enerjisi büyüktür. (……..)

e. Çözünürlük dengesi doymuş çözeltiler için geçerlidir. (……..)

 

 

 1. 3.     X(g)   +   3Y(g)    →   3Z(g)

Tepkimesi saat 10 : 30 ’da 2 litrelik bir kaba 4 mol Y ve yeterince X konularak başlatılıyor. Saat 10 : 40 olduğunda Y gazının derişiminin 0,2 M olduğu tespit ediliyor. Buna göre;

 1. a.   Y’nin harcanma hızı kaç mol/lt.s dir?        (5p)  

b. Harcanan X gazı kaç moldür?       (5p)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney

[X]

[Y]

[Z]

Hız(mol/L.s)

1

0,1

0,2

0,3

2. 10-3

2

0,2

0,2

0,3

4. 10-3

3

0,1

0,4

0,3

2. 10-3

4

0,1

0,2

0,6

8. 10-3

5

0,5

0,4

1,0

?

 1. 4.    

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki deney sonuçlarına göre;

 1. a.     Tepkimenin hız bağıntısını,                  (5p)
 2. b.    5.Deneydeki hız değerini hesaplayınız.     (5p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.    I.  SO2(g)   +   NO2(g)   ↔  SO3(g)    +     NO(g)              K1 = 0,4
 2.      II.  2SO2(g)   +   O2(g)   ↔  2SO3(g)                               K2 = 16

Tepkimeleri veriliyor.Buna göre;

NO2(g)   ↔  NO(g)  +  1/2O2(g)                 K = ?         (10p)  

 

 

 

 

www.sorubak.com

 

 

 

6.    2NH3(g)   ↔    N2(g)    +     3H2(g)          KP = 0,75

Tepkimesi sabit hacimli kapta sabit sıcaklıkta dengededir. Sistem dengedeyken PNH3 = 1,5 atm, PH2 = 1,5 atm olduğuna göre N2 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir? Hesaplayınız.      (10p)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7.  Belirli bir sıcaklıkta 1L’lik tepkime kabına 1,8 mol A2 ve bir miktar B2 gazı konularak,

A2(g)   +   B2(g)    ↔   2AB(g)   +    D(g)                Kd = 4

tepkimesine göre dengeye ulaşıldığında kapta 1,2 mol AB oluşuyor. Buna göre kaba konulan B2 kaç moldür? Hesaplayınız.      (10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Belirli bir sıcaklıkta 200 ml  doymuş çözeltide  3,6.10-2 gram  Fe(OH)3 çözünmüş olarak bulunduğuna göre Fe(OH)3’in  çözünürlük çarpımı  Kç kaçtır?Hesaplayınız. ( Fe : 56 , O : 16 , H : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

 

9.     A(g)    +    B(g)    →   C(g)                             ∆H > 0

Tepkimesine göre, girenlerin derişimleri artırılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

 

A) Tepkime hızı artar.

B) Tepkime süresi kısalır.

C) Aktifleşme enerjisi değişmez

D) Ortamın sıcaklığı yükselir.

E) Birim zamanda oluşan C miktarı artar.

 

 

 

10.    A(k)   +   4B(g)   ↔  2C(g)   +    D(g)

Tepkimenin belirli bir sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabiti (Kd) nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) mol / L                             B) ( L / mol )3                       C) L / mol                             D) ( mol / L)2                        E) ( L / mol )2

 

 

 

 1. 11.    I.  COCl2(g)   ↔   CO(g)     +   Cl2(g)
 2.        II.  H2(g)   +   Cl2(g)   ↔  2HCl(g)

III.  Cd(k)   +   4CO(g)   ↔  Cd(CO)4(g)

 

Yukarıdaki reaksiyonlardan hangilerinde maksimum düzensizliğe eğilim ürünler yönündedir?

 

A) Yalnız I                           B) Yalnız II                          C) I ve II

D) I ve III                             E) II ve III

 

 

 

12. Katıların sıvılar içerisindeki çözünürlüğünü,

I. Çözüneni toz haline getirmek

II. Çözeltiyi karıştırmak

III. Sıcaklığı değiştirmek

IV. Çözücü türünü değiştirmek

işlemlerinden hangileri değiştirir?

 

A) I ve II                              B) I, II ve III                       C) I ve III                             D) III ve IV                          E) I, II, III ve IV

 

 

 

 

 

 

NOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 45  DAKİKA dır.                                                        

Başarılar dilerim.

 

                                                                      www.sorubak.com                                                            Kimya Öğretmeni

 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2 Responses

 1. meowcury dedi ki:

  cevap yok mu ya??

 2. fgsg dedi ki:

  cevapları nerede ustam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52 − 42 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.