11.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı 15 kasım 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ADI SOYADI:                                    AGRUBU
SINIFI:
NO:
2013-2014   EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET SEYFİ ERALTAY  LİSESİ
TC  İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11……SINIFI  I. DÖNEM  I. YAZILI  YOKLAMA SORULARIDIR.
A     GRUBU
www.sorubak.com
1 ) II Meşrutiyetin ilan edilmesinin neden lerini yazınız

2)Trablusgarb Savaşı’nda İtalya’nın Osmanlı Devletini barışa zorlamak için yaptığı girişimleri yazarak Uşi Anlaşmasının önemini yazınız.

3)I Balkan Svaşının nedenleri nelerdir. Yazınız.

4) I.Dünya Savaşının siyasal  gerekçelerini açıklayınız.

5) İtilaf Devletlerinin Osmanlı devleti ile ittifak yapmamasının nedenleri  nelerdir?yazınız.

6 ) Osmanlı Devletinin I. DünyaSavaşında  savaştığı cepheleri yazarak Çanakkale cephesinin açılma nedenlerini yazınız.

7)Mondros Mütarekesi’nin en tehlikeli maddesi hangisidir?belirterek açıklayınız.

8)Halk hareketi sonucu mevcut düzenin zor kullanılarak yıkılması ve yıkılan düzenin yerine çağın ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzen  kurulmasına ………………………denir.

9 ) 31 Mart Olayı ………………….adı verilen bir kuvvet tarafından bastırılmıştır.

10)  II.Balkan Savaşı sonunda  Osmanlı Yunanistan ile ………………antlaşmasını imzalamıştır.

11) I.Dünya savaşının sonunda Bulgaristan İtilaf  Devletleri ile ………………… antlaşmasını imzalamıştır.

12)I.Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Mısır valisi ve Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında ……………………………… antlaşmasını imzalamıştır.

13)Osmanlı Devletinin açtığı ilk taarruz cephesi ………………………………………dır
.
14)    Osmanlı Devleti I Balkan savaşı sonunda ……………………………………. antlaşmasını imzalamıştır.

15)Almanya,Avusturya-Macaristan ve İtalya  1882   yılında   …………………..grubunu oluşturmuşlardır.

16)II Meşrutiyetin ilanı sonucunda Avusturya-Macaristan ……………………..’ikendi topraklarına kattığını açıklamıştır.
17)1917 yılında Rusya’da ……………………………..ihtilali çıkmış,çarlık rejimi yıkılmıştır.
NOT:1,2,3,4,5,6,7.sorular 10 puan dğer sorular 3 puan değerindedir.başarılar dilerim.

 

 

 

 

 

www.sorubak.com
ADI SOYADI:                                    B  GRUBU
SINIFI:
NO:
2010-2011   EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET SEYFİ ERALTAY  LİSESİ
TC  İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11……SINIFI  I. DÖNEM  I. YAZILI  YOKLAMA SORULARIDIR.
1)II Meşrutiyetin ilanı’nın sonuçlarını açıklayınız

2)Trablusgarb savasının nedenlerini yazınız

3)I.ve II  Balkan Savaşı arasındaki  ilişkiyi açıklayınız.

4) I.Dünya Savaşının ekonomik gerekçelerini açıklayınız.

5) Osmanlı devletinin I Dünya savaşına girmesinin nedenleri nelerdir?yazınız.

B  GRUBU
6) ) Osmanlı Devletinin I. DünyaSavaşında  savaştığı cepheleri özelliklerine göre sınıf landırarak Çanakkale cephesinin  Türk tarihi açısından sonuçlarını yazınız.

7)Mondros Mütarekesinin 24. maddesini yazarak  bu maddenin amacını açıklayınız.

8)Devletin ekonomik ,siyasi,ve sosyal yapısını degiştirmek üzere zor kullanılarak yapılan eyleme ……………………………..denir.

9)  23 Aralık 1876’da hazırlanan ilk Osmanlı Anayasasına ……………………………adı verilir.
10) )  II.Balkan Savaşı sonunda  Osmanlılar Bulgaristan ile ………………antlaşmasını imzalamıştır
.
11) ) I.Dünya savaşının sonunda Almanya  İtilaf  Devletleri ile ………………… antlaşmasını imzalamıştır.

12 I.Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa arasında 1916 yılında imzalanan………………..anlaşmasıyla  Ortadoğunun paylaşımı belirlenmiştir
.
13)Rusya  3  Mart 1918’de ittifak Devletleriyle  imzaladığı …………………….antlaşması ile
İle I Dünya savaşından çekilmiştir
.
14 )II Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan diğer balkan devletleri ile …………………….. antlaşmasını imzalamıştır.
15) İngiltere,Fransa ve Rusya tarafından1907 yılında……………………………grubu oluşturulmuştur.

16) Rus Çarı ve İngiltere kralı 1908 ‘de…………………görüşmeleri sonucunda Osmanlı devletinden Makedonya’da ıslahat yapmalarını istemiştir.

17)  I. Dünya savaşı sonunda imzalanacak olan bariş antlaşmalarının taslağı ……………………………………………………belirlenmiştir.

NOT:1,2,3,4,5,6,7.sorular 10 puan dğer sorular 3 puan değerindedir.başarılar dilerim.

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

“11.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı 15 kasım 2013” üzerine bir yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.