11 sınıf coğrafya 2 dönem 3 yazılı soruları 2013-2014

2013-2014                    LİSESİ Y-11  SINIF COĞRAFYA-11 DERSİ  2. DÖNEM  3. YAZILI SORULARI

ADI SOYADI               :

SINIF                      :

NO                          :

1.   I.Bazı bitkiler yetiştirilmiş ve bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.

II.Bakır ve demir gibi madenler keşfedilmiş ve saban icat edilmiştir.

III.Kesici aletler ve taşlar icat edilmiştir.

Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi dönemde görülmektedir?

a)Paleolitik-Mezolitik Neolitik-Kalkolitik

b)Mezolitik Neolitik-Kalkolitik-Paleolitik

c)Kalkolitik-Paleolitik-Mezolitik Neolitik

d)Mezolitik Neolitik-Paleolitik-Kalkolitik

e)Kalkolitik-Mezolitik Neolitik-Paleolitik

 

 1. I.Elektrik elde etmek

II.Sel ve taşkınlardan bölgeyi korumak

III.Tarım alanlarını sulamak

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde kurulan Atatürk Barajı’nın kurulma nedenlerinden birisidir?

A)Yalnız I          B)Yalnız II          C)I ve III

D)II ve III            E)I, II ve III

 

 1. Japonya’nın nüfus özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artış hızı fazladır.

B) Nüfusun % 79’u kentlerde yaşar.

C) Dünya’nın en yoğun nüfuslu bölgeleri arasın­da yer alır.

D) Ülkenin tamamında nüfus özellikleri birbirine benzemektedir.

E) Nüfusun ortalama yaşam süresi Dünya orta­lamasının üzerindedir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da Nil Nehri üzerinde kurulan Aswan Barajı’nın çevreye yarattığı sorunlardan biri değildir?

A)Nil deltası şiddetli erozyon ve tuzlanmaya maruz kalmıştır.

B)Tarım alanlarında gübre kullanımı artmıştır.

C)Nil deltasında yeni açılan tarım alanları sulanmaya başlanmıştır.

D)Tarımsal üretimde azalma meydana gelmiştir.

E)Akdeniz kıyılarında bazı canlı türleri yok olmuştur.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın kıyı kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Düz arazinin sınırlı olduğu ülkede dolgu yoluyla yeni alanlar oluşturulmuştur.

B)Kıyının doldurulması sırasında bazı canlıların yaşam alanı olan bataklıklar kurutulmuştur.

C)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanların tümü sanayi ve liman faaliyetlerine ayrılmıştır.

D)Ülkede kıyının doldurulması sonucunda uluslar arası havalimanı oluşturulmuştur.

E)Kıyının doldurulmasıyla elde edilen alanlar ülkede depremden en az etkilenen alanlar durumundadır.

 

 1. Ülkenin sanayi ve teknolojideki gelişmişliği sahip oldukları doğal kaynakların değerini belirlemektedir.

Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde doğal kaynakların kullanım alanlarının çeşitliliği daha fazladır?

A)II ve III           B)I ve IV         C)IV ve V

D)I, II ve III           E)III ve V

 

 1.   Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Aral Gölü’nde meydana gelen olumsuzluklardan birisi değildir?

A)Gölün alanının ve hacminin azalması

B)Tuzlanma sonucu tarım alanlarının kullanılmaz hale gelmesi

C)Gölde değişik canlı türlerinin ortaya çıkması

D)Bölgede kış mevsiminin daha sert geçmesi

E)Gölde bulunan liman ve tersanelerin yok olması

 

 1. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynak kullanımından doğan çevre sorunlarına daha fazla rastlanılır?

A)Kanada              B)İsveç             C)Japonya

D)Cezayir              E)Fransa

 

 1. Hindistan’da yaz mevsimlerinin yağışlı kış mevsimlerinin kurak geçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Dağların denize paralel uzanmasıyla

B) Ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla

C) Yaz aylarında sıcaklık ortalamalarının artma­sıyla

D) Ülkenin güney kuzey yönünde geniş yer kap­lamasıyla

E) Yaz musonlarının yağış bırakırken kış muson­larının yağış bırakmamasıyla

 

 1. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangileri insan yaşamındaki vazgeçilmez önemini ilkçağlardan günümüze kadar korumaktadır?

a)Kömür-Taş                          b)Rüzgar-Petrol             c)Toprak-Su                    d)Turizm-Taş                        e)Petrol-Maden

 

11. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangileri yakın dönemde önem kazanmıştır?

a)Petrol ve doğalgaz               b)Su ve kömür            c)Maden ve taş                   d)Orman ve petrol               d)Rüzgar ve su

 

 1. I.Buhar makinesinin icadı ile

II.Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla

II.Hayvanların evcilleştirilmesiyle

Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi doğal kaynakların önemini artırmıştır?

a)Toprak-Akarsu-Ormanlar

b)Kömür demir-Ormanlar-Meralar

c)Su-Kömür demir-Meralar

d)Tarım toprağı-Akarsular-Madenler

e)Kömür demir-Akarsu-Meralar

 

 1. I.Doğal kaynakların potansiyeli

II.İnsanların ihtiyaçları

III.Kullanılan yöntem ve teknolojiler

IV.Coğrafi Konum

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörlerden biri değildir?

a)Yalnız II              b)Yalnız IV           c)I, II ve III

d)III ve IV              e)I ve II

 

 1. –  I.Gelişmişlik düzeyleri

II.Gelenek ve görenekleri

III.Kültürel yapıları

Yukarıdakilerden hangileri ülke ve bölge ölçeğinde doğal kaynakların kullanımındaki farklı uygulamaların nedenleri arasında sayılabilir?

a)Yalnız I           b)Yalnız II               c)II ve III

d)I, II ve III            e)I ve III

 

 1. I.Doğal kaynaklar yeryüzüne dengeli bir şekilde dağılmıştır.

II.Doğal kaynakların verimi her yerde aynı değildir.

III. Rezerv doğal kaynakların kullanımını etkileyen önemli bir faktördür.

Yukarıda doğal kaynaklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

a)Yalnız II            b)I ve II               c)II ve III

d)I ve III               e)I, II ve III

 

 1. Taş ocakları, taş çıkarmak için yerkabuğunun yüzeyinde açılan ocaklardır. Ocaktan çıkarılan taş veya bloklar inşaatlarda, sanayide, dolgu malzemesi olarak… kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi taş ocaklarının çevreye olan olumsuz etkilerinden biri değildir?

A)Bitki örtüsünün zarar görmesi

B)Tarım alanlarında verimin azalması

C)Yerleşim alanlarında meskenlerin temellerinde çatlamalar görülmesi

D)Karayollarında meydana gelen bozulmalar

E)Taş ocağının açıldığı bölgede kuraklığa neden olması

 

 1. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Hindistan’dadır?

 

A) Yamuna             B) Amazon             C) Tuna

D) Tone                  E) Maas

 

 1. Hollanda’da denizden elde edilen dolgu alanlarına ne denir?

 

a) Waal                        b) Polder                           c) Nederland

d) Limburg                             e) Harlem

 

 1. Aşağıdaki icatlardan hangisi en son gerçekleşmiştir?

 

A)Pulluk                  B) Dinamo               C) Patlamalı Motor

D) Saban                     E) İçten Yanmalı Motor

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi planlaması yapılacak bölgede göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden değildir?

 

A) Doğal Kaynaklar                               B) Toprak Kabiliyeti

C) İklim Özellikleri                D) Jeolojik Durum

E) Nüfus Yapısı

      CEVAPLARINIZI BURAYA İŞARETLEYİNİZ

 

1ABCDE
2ABCDE
3ABCDE
4ABCDE
5ABCDE
6ABCDE
7ABCDE
8ABCDE
9ABCDE
10ABCDE
11ABCDE
12ABCDE
13ABCDE
14ABCDE
15ABCDE
16ABCDE
17ABCDE
18ABCDE
19ABCDE
20ABCDE

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 60 = 61

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.