11.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

11.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

 1. Çin’de ailelerin birden fazla çocuk yapmamaları istenmekte, birden fazla çocuğu olan ailelerden ek vergiler alınmaktadır. Buna karşılık Fransa’da ailelerin çok çocuk sahip olmaları devlet tarafından teşvik edilmekte, çok çocuklu ailelere çocuk yardımı yapılmaktadır.

Bu durum, Çin ve Fransa’nın aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?

 1. A) Yüz ölçüm B) İklim koşulları      C) Tarımsal üretim
 2. D) Nüfus artış hızı E) Nitelikli iş gücü sayısı

 

2.

Yukarıdaki Dünya haritasında yayılış alanı gösterilen biyom ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Yayılış alanında yağmur en önemli faktördür.
 2. B) Bölgede uzun boylu otlar yayılış gösterir.
 3. C) Fil, şempanze ve zebra en önemli hayvanlardır.
 4. D) Kurakçıl orman ve çalılar yayılış gösterir.
 5. E) Hayvanlar genellikle açık renkli ve kürklüdür.

 

3.

 1. Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları
 2. Endonezya adaları

III. Akdeniz havzası

 1. Bengal körfezinin çevresi
 2. Amazon havzası

Yukarıda verilen yerlerin hangisi dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir?

A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

 

4.– Ülkemizde güneş enerjisi için en elverişsiz kesim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Konya ve çevresi B) Antalya ve çevresi C) Rize ve çevresi     D) İzmir ve çevresi     E) Gaziantep ve çevresi

 

5.– Aşağıdaki bölümlerin hangisi, diğerlerine oranla başka bölgelerden daha fazla tarım ürünü satın alır?

 1. A) Çatalca – Kocaeli B) Kıyı Ege C) Adana              D) Doğu Karadeniz         E) Ergene

 

 1. Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye’de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
 2. A) Dış ticaret talebi ile
 3. B) Kullanılan tarım yöntemi ile
 4. C) Türkiye’deki iklim çeşitliliği ile
 5. D) Sulama imkanlarının gelişmesi ile
 6. E) Ortalama yükseltisinin fazla olması ile

 

7.

 Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.

Termik santrallerin dağılımında göz önünde tutulan

 en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?   (4 p)

 

 1. A) Büyük şehirlere yakınlık
 2. B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık
 3. C) Büyük akarsulara yakınlık
 4. D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık
 5. E) Nüfusun yoğun olduğu yerlere yakınlık

 

 1. Aşağıda verilen ova ve tarım ürünü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (4 p)

 

Ova                     Ürün

 1. A) Konya Buğday
 2. B) Ergene Ayçiçeği
 3. C) Çukurova Pamuk
 4. D) Adapazarı Şekerpancarı
 5. E) Gediz  Fındık

 

 1. Aşağıdaki ürünlerden hangisi bütün bölgelerimizde doğal koşullarda yetişme ortamı bulabilir? (4 p)
 2. A) Üzüm B) Portakal C) Muz    D) Çay    E) Zeytin

 

10.

Yukarıdaki  haritada gösterilen yörelerde hangi ürünler yoğun olarak yetiştirilir?  (4 p)

      I                       II                          III

 1. A) Çay Buğday                İncir
 2. B) Fındık Tütün                   Üzüm
 3. C) Tütün Pamuk                 Zeytin
 4. D) Mısır Üzüm                  Ay çiçeği
 5. E) Buğday Elma                    Turunçgiller

 

 1. Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?

A)Taş kömürü     B)Linyit     C)Doğal gaz     D)Petrol     E)Hidroelektrik

 

 1. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Yapılan araştırmalara göre başta insan kaynaklı faktörlerin etkisi ile günümüzdeki tür kayıpların geçmişe göre bin ile 10 bin kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir?

 1. A) Akarsuların sanayi atıkları ile kirletilmesi
 2. B) Orman arazilerine yerleşim alanlarının açılması
 3. C) Sanayileşme ile hava kirliliği ve küresel ısınmanın artması
 4. D) Tarım alanlarının bilinçsiz ilaç ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması
 5. E) Volkanik patlamaların etkisiyle ormanlarda yangınların meydana gelmesi

 

 1. İnsanların tüketim faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Moda B) Gelir düzeyi            C) Reklam
 3. D) Teknolojik gelişme E) Tanıtım

 

 1. Modern pazarlama teknikleri
 2. iletişim ve haberleşmenin gelişmişliği

III. Tarımsal faaliyetlerin zenginliği

 1. Yer altı kaynaklarının zenginliği

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgedeki tüketimi etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

 1. A) I ve II B) I ve III C) II ve III    D)II ve IV      E) III ve IV

 

 

 1. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de mevcut arazi kullanımı gösterilmiştir.
%Hektar
Ekili-dikili arazi36,127,699,003
Çayır-mera28,321,745,690
Orman ve fundalık30,623,468,463
Diğer53,781,575

Yukarıdaki tabloya göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. I) Ülkemizde mevcut arazinin 1/3’ünden fazlası tarım alanlarına ayrılmıştır.
 2. II) Çayır ve mera alanları ile orman ve fundalık alanların toplamı mevcut arazinin yarısından fazladır.

III) Ülkemizde orman alanları daha çok kıyı kesimlerde yoğunlaşmıştır.

 1. IV) Ülkemizde mevcut arazi 100 milyon hektardan fazladır.
 2. A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV   D) I ve II    E) II ve III

 

 1. Aşağıda verilen bölümlerin hangisinde araziler daha çok buğday tarımına ayrılmıştır?
 2. A) Konya Bölümü B)Kıyı Ege Bölümü    C)Orta Fırat Bölümü
 3. D) Orta Karadeniz Bölümü E)Güney Marmara Bölümü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir maden bölgesi değildir?
 2. A) Zonguldak-Ereğli Havzası B) Bafra Deltası
 3. C) Artvin-Murgul Yöresi D) Elazığ-Malatya Yöresi
 4. E) Eskişehir çevresi

 

18.

 1. Antalya çevresi

II.Ürgüp-Göreme çevresi

III.İzmir ve çevresi

 1. İzmit çevresi

Yukarıdaki bölgelerin ekonomik özellikleri düşünüldüğünde hangilerinin sanayi bölgesi olduğu söylenebilir?

 1. A) I ve II B) I ve III C) II ve III   D) II ve IV  E) III ve IV

 

 1. Doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara “Bölge” denir.

Yeryüzü üzerinde bölge sınıflandırılması yapılırken, sabit ve değişken özellikler göz önünde bulundurulmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sabit değişkenlerden biri değildir?

 1. A) Matematik konum B) Nüfus yapısı ve miktarı
 2. C) Jeolojik yapı D) Yer altı kaynakları
 3. E) Yeryüzü şekilleri

 

 1. Birinci Coğrafya Kongresi’nde tespit edilmiş bölge sınıflandırılması haricinde nüfus yoğunluklarına göre de bölgeleri seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu bölgeler olarak sınıflandırabiliriz.

Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerin hangisi nüfus yoğunluğuna göre diğerlerinden ayrılır?

 1. A) I B) II C) III            D) IV             E) V

 

21.Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?

A)Taş kömürü        B)Linyit        C)Petrol

D)Doğal gaz           E)Hidroelektrik

 

22.Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?

A)Volkanizma     B)Fırtına      C)Dolu     D)Sel     E)Hortum

 

23.Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzda görülmez?

A)Kasırga     B)Heyelan     C)Taşkın     D)Deprem     E)Çığ

 

24.Türk kültürü aşağıdaki kültürlerden hangisinden etkilenmemiştir?

A)İran kültürü          B)Arap kültürü        C)Çin kültürü

D)Maya kültürü      E)Yunan kültürü

 

25.Orta Asya’da Türk’lerin kültürlerinin oluşmasında en etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denizler        B)Ormanlar        C)Bozkır

D)Buzullar        E)Okyanus kaynaklı rüzgarlar

NOT:Her soru “4”er puandır. Başarılar dilerim…

 

ADI SOYADI

 

 

SINIF

 

 

NO

 

 

 

 

C E V A P   A N A H T A R I

 

1ABCDE
2ABCDE
3ABCDE
4ABCDE
5ABCDE
6ABCDE
7ABCDE
8ABCDE
9ABCDE
10ABCDE
11ABCDE
12ABCDE
13ABCDE
14ABCDE
15ABCDE
16ABCDE
17ABCDE
18ABCDE
19ABCDE
20ABCDE
21ABCDE
22ABCDE
23ABCDE
24ABCDE
25ABCDE

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

81 + = 83

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.