11.sınıf 2.dönem 3.kimya yazılı soruları 2013-2014

KARPUZLU LİSESİ II. YARIYIL

11/A SINIFI KİMYA DERSİ III. YAZILI SINAV KÂĞIDI SORULAR    04.06.2014

  1. X, Y ve Z maddeleri arasında gerçekleşen bir tepkimenin hızını belirlemek için aşağıdaki deney verileri elde edilmiştir.

[X]              [Y]                    [Z]                            Hız

(mol/L)          (mol/L)              (mol/L)                    (mol/Ls)

0,05                0,04                 0,05                            2.10-3

0,10                 0,04                 0,05                            4.10-3

0,10                 0,16                 0,05                            8.10-3

0,20                 0,16                 0,10                            1,6.10-2

Buna göre tepkimenin hız denklemini yazınız.

  1.   2NO2(g) + F2(g)  →  2NO2F(g)   Tepkimesi iki adımda gerçekleşiyor. Hızlı adım tepkimesi

NO2F2(g) + NO2(g)  →  2NO2F(g)     olduğuna göre;

Tepkimenin hız denklemini yazınız.

  1.   NH4Cl(k) ↔  NH3(g) + HCl(g) tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta denge sabiti Kp=0,09’dur. Buna göre dengede kaptaki toplam basınç kaç atm olur?
  2.   Mekanizması aşağıda verilen tepkimenin denge bağıntısını yazınız.

2ClO (suda)  ↔   Cl (suda) + ClO2 (suda)              (yavaş)

ClO2 (suda) + ClO (suda)  ↔   Cl (suda) + ClO3 (suda)       (hızlı)

  1.   200 ml doymuş XY3 tuzu çözeltisinde 0,2 mol X3+ bulunmaktadır. Bu tuzun Kç değeri kaçtır?
  2.   CaF2’ün 50 ml saf suda belirli bir sıcaklıkta çözünürlüğü 7,8.10-4 g’dır. Buna göre, CaF2’ün çözünürlük çarpımını hesaplayınız. ( Ca:40, F:19 )
  3.   NH4+ + H2O ↔ H3O+ + NH3       Tepkimesinde konjuge asit baz çiftlerini belirleyiniz.
  4.   800 ml 0,5 M Mg(OH)2 çözeltisini nötrleştirmek için 200 ml HNO3 çözeltisi kullanıldığına göre HNO3 çözeltisinin derişimi kaç mol/L’dir?
  5.   Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

MnO4 + NH3  →  MnO2 + NO2

  1.   Piller nasıl elektrik akımı üretir? Açıklayınız.

www.sorubak.com

Not Baremi:Her soru 10 puan

Süre:Bir ders saati

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.