Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf iletişim teknikleri 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ

10.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez?

A) İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir.

B) İletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır.

C) Her zaman tek yönlüdür.

D) İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir

 

2. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Bilgi sağlama

B) Ön plana çıkma

C) İkna etme ve etkileme

D) Birleştirme işlevi

www.sorubak.com

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ikincil unsurlarından biridir?

A) Kaynak

B) Mesaj

C) Alıcı

D) Kanal

 

4. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim için alıcıda bulunması gereken özelliklerden biridir?

A) Alıcı seçiçi olmalıdır.

B) Alıcı mesajı algılayabilmesi önemli değildir.

C) Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır.

D) Alıcı bilgili olmamalıdır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir geri-bildirimin özelliklerinden biridir?

A) Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir.

B) Zamanlama itibariyle hatalıdır,

C) Kişiyi ve kişiliği vurgular,

D) Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin dezavantajları arasında yer alır?

A) Soru sorulabilir.

B) Unutulma olasılığı vardır.

C) Verilen cevaplar kontrol edilebilir.

D) Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimi kapsamaz?

A) Yüzdeki anlamlar,

B) Göz hareketleri,

C) Duruş,

D) Telefonla konuşma

 

8. Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kötü iletişimin doğurduğu sakıncalardan biridir?

A) Herkes ne yapması gerektiğini bilir.

B) İnsanlar, diğerlerinin söylediklerini yanlış anlarlar.

C) İşinizi yapmak için, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz

D) Sorunlar, kurum içindeki bilgi birikimiyle çözülebilir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim etkinliğinin, kişiler arası iletişim sayılabilmesi için sahip olması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz-yüze ilişki halinde olmalıdırlar,

B) Katılımcılar arasında tek yönlü iletişim olmalıdır.

C) Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır.

D) Katılımcılar arasında çift yönlü iletişim olmalıdır.

 

10 Mesajın kodlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alıcı

b) Kanal

c) Çevre

d) Kaynak

 

11 Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden değildir?

a) Anlaşılır olmalıdır.

b) Gizli olmalıdır.

c) Açık olmalıdır

d) Doğru zamanda iletilmelidir

 

12  Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajlara bir örnektir?

a) Resim

b) Grafik

c) Mimik

d) Tablo

 

13 Aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim türünden değildir?

a) Beden dili

b) İş yazısı

c) El kitapları

d) Konuşmalar

 

14- Göndericinin fikir, düşünce ve arzularını belirten sembollere ne ad verilir?

a) Mesaj

b) İletişim

c) Kanal

d) Feedback (geri bildirim)

 

15 Sinyali (mesaj) taşıyan tüm fiziksel araçlara ne ad verilir?

a)  Kaynak

b)  Kanal

c)  Kodlama

d)  geri bildirim

16 Etkin bir iletişim için alıcıda hangi özelliğin bulunmasına gerek yoktur?

a)  Alıcı kaynak olabilmeli

b)  Mesajı algılayabilmeli

c)  Seçici olmalı

d)  Bilgili olmalı

 

17 Gönderici mesajın algılanıp algılanmadığını hangi iletişim unsuru ile öğrenir?

a) Geri bildirim

b) Kaynak

c) Kanal

d) Alıcı

 

18 Pozitif geri bildirimde iletişim sürecinde hangi anlama gelir?

a) Mesaj alınmıştır

b) Mesaj algılanmıştır

c) Alıcı geri bildirime hazırdır

d) Hepsi

 

19 Hangisi yüz yüze olmayan iletişim türlerinden değildir?

a) Grafik

b) Sohbet

c) Dergi

d) Televizyon

 

20 İletişimde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

a) Kullanılan kelimeler

b) Ses tonu

c) Beden dili

d) Hepsi

 

SORULAR(HER SORU 10 PUAN)

1-İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır.Nelerdir? Yazınız

2-İletişimin Kanal Engelleri nedir? Açıklayınız

3-Örgütsel iletişim nedir, tanımlayınız. (10 P.)

4-Kişiler arası iletişimin gerçekleşmesini engelleyen faktörleri maddeler halinde yazınız. (10 P.)

 

TİCARET MESLEK LİSESİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ

10.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI

 1234567891011121314151617181920
 CBDCABDBDDBCAABCADBC

 

 

1-İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır. Nelerdir? Yazınız

  • Ø Alıcıda yeni bir tutum oluşturmak,
  • Ø Alıcının tutumunun şiddetini arttırmak,
  • Ø Alıcının tutumunu değiştirmek

 

2-İletişimin Kanal Engelleri nedir? Açıklayınız

İletişim kanallarından kaynaklanan engellerin bir kısmı, fiziksel ve teknolojik, bir kısmı sosyo-psikolojik niteliktedir. Fiziksel ve teknolojik nitelikte olan iletişim kanallarından kaynaklanan engeller, mesajın mekanik olarak iletimine engel olur. Yani mesaj ya hiç iletilmez ya da mekanik bir gürültü olarak kalır. Sosyo-psikolojik engellere göre daha kolaydır. Sosyo-psikolojik engeller insan kadar karmaşık ve çözümü de o derece zordur

3-Örgütsel iletişim nedir, tanımlayınız.  Örgütsel iletişim, örgütte, gündelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek için, örgütün unsurları arasında (iç çevre) ve örgütle dış çevresi arasında, bilgi ve düşünce alış verisidir

4-Kişiler arası iletişimin gerçekleşmesini engelleyen faktörleri maddeler halinde yazınız.

Sözcüklere boğulma (Verbalizm)

Anlatılanların Karıştırılması

Mesajı Algılayamama

İlgi Duymama

Fiziksel Çevrenin Verdiği Rahatsızlıklar

Fizyolojik ve Psikolojik Rahatsızlıklar

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Benzer yazılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

64 − = 59

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.