10.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

1- Kur’an’ın yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetlerine ne denir?
a) Mekkî ayet b) Muhkem ayet
c) Medenî ayet d) Müteşabih ayet

2-“Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasını konu alan ilim dalıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefsir b) Meal c) Tecvit d) Mukabele

3- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ele aldığı ve insanla ilgili üç temel amaçtan biri değildir?
a) Doğru bilgi b)Doğru inanç
c) Doğru davranış d) Tabiat düzeni

4- Peygamber efendimizin söz, davranış ve susarak onayladıklarının tümüne ne ad verilir?
a)Kıssa b)Fıkıh
c) Sünnet d)Tefsir

5- Gerçekte inanmadığı halde inanıyor gibi görünen kimselere verilen isim hangisidir?
a) Müslüman b) Münafık
c) Kafir d) Müşrik

6- Hakkında emir ya da yasak olmayan, insanların serbest bırakıldıkları davranışlara ne denir?
a- Farz b- Sünnet c- Mübah d- Haram

7- Kur’an’ın kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile çevrilmesine ne ad verilir?
a) Açıklama b)Tefsir c)Müfessir d) Meal

8- I-Vahiy II- Akıl III- Duyular
Kur’an’a göre doğru bilginin kaynağı yukarıdakilerden hangisidir?
a) I ile II b) I, II ve III c) I d) II

9-“ Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır” ayetine göre Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Ramazan ayında okumak
b)Mezarlık ziyaretlerinde okumak
c) Sadece okuyup sevap kazanmak
d)Okuyup anlamak ve hayatımıza uygulamak

10- Kuran-ı Kerim’de yer alan kıssaların asıl gayesi aşağı¬daki¬ler¬den hangisidir?
a. İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak
b. Tarihsel bilgi vermek
c. Peygamberlerin hayatları hakkında bilgiler vermek
d. Geçmişte yaşamış milletlerden haberler vermek

11- Kur’an’ın, uzmanlık gerektirmeyen, herkesçe anlaşılabilecek ayetlerine ne denir?
a. Müteşabih ayet b.Muhkem ayet
c. Şifreli ayet d. Açık ayet

12-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevi değildir?
a) insanlara nasihat b) insanları uyarmak
c) Kur’an’ı açıklamak d) insanları imana zorlamak

13- Allah’ı ya da O’nun dinini kabul etmeyen insnlara ne isim verilir?
a) Müşrik b) Münafık
c) Kafir d) Fasık

14- Aşağıdakilerden hangisi Lokman (a.s) ın oğluna yaptığı öğütlerden değildir?
a) Namazını kıl
b) İyiliği emret kötülükten alıkoy
c) Başına gelene sabret
d) Gururlu ol

15-Kur’an’da hakkında bilgi verilen temel konulardan 4 tane yazın
16- Kur’an’ı yorumlayacak kişide ne gibi özellikler olmalıdır?
17- Kur’an’da Yahudi ve Hıristiyanların şu anki kitaplarının hangi yönleriyle bozulduğundan bahseder.

www.sorubak.com

NOT: 15,16, 17. Sorular 10’ar puan diğerleri 5’er puandır
BAŞARILAR ABDULLAH ÖZTÜRK

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir