10.sınıf dil anlatım 2.dönem 3.yazılı soruları 24 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2012–2013  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUOVA ŞEHİT METEHAN ATMACA ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSİ 10. SINIFLAR II. DÖNEM III. YAZILI SORULARI(ORTAK SINAV)    A GRUBU

S.1- Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir. ………… metinlerde ise anlatıcı kurmaca kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı özlemler ya da olayı her şeyi bilen bir hâkim bakış açısıyla anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) açıklayıcı            B) öyküleyici          C) kanıtlayıcı

D) Betimleyici         E) tartışmacı

S.2-Aşağıdakilerin hangisi lirik anlatımdaki cümlelerin özelliklerinden değildir?

A) Devrik cümleler                                B) Eksiltili cümleler

C) Soru cümleleri                                  D) Kurallı ve uzun cümleler

E) Mecaz ve yan anlamlı kelimeler

S.3-M.S. 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti, İslamiyet’in doğuşu sırasında bütün Orta Asya’ya hâkimdi. Göktürkler kısa zamanda güçlenerek Orta Asya’daki tüm Türk boylarını hâkimiyetleri altına almış, sınırlarını Hazar Denizi’nden Kore’ye kadar genişletmiştir. Bu devlet 582 yılında doğu ve batı olmaz üzere ikiye ayrılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Destansı anlatım                B) Tartışmacı anlatım

C) Öğretici anlatım                 D) Betimleyici anlatım

E) Emredici anlatım

S.4-Öğretici metinlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En çok kullanılan anlatım türlerinden biridir.

B) Amacı; sözlü veya yazılı olsun, ele alınan konu hakkında bilgi vermektir.

C) Bu metinlerin amaçlarından biri de okuyanları ve ya dinleyenleri o konu hakkında aydınlatmaktır.

D) Öğretici metinler okuyanlara veya dinleyenlere estetik zevk ve heyecan kazandırır.

E) Öğretici metinlerde yazarlar nesnel ifadelere yer verirler.

S.5-Yaklaşık otuz beş yıl öncesine kadar kimsenin ondan haberi yoktu. Kayıp bir kent değildi. Unutulmuştu yalnızca. Sırtını yasladığı dağın dik yamaçlarında, toprak altında bulunan kentten, Avrupalı gezginler bir iki satır da olsa söz etmişlerdi. 19. yüzyılda yapılan bilimsel bir yüzey araştırmasında da kimliği belirlenmişti. Ama bu silik izlerin peşine pek kimse düşmedi. Uzun aralıklarla gerçekleştirilen bir iki ziyaret, gözlem… Sonrası da derin bir sessizlik… Ta ki 1970 yılında yeniden keşfedilene dek.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Öykülemeye         B) Kişileştirmeye                  C)Eksiltili cümlelere

D) Nesnel verilere                  E) Abartmaya

S.6- Bir eleştirmenin anlamak ve anlatmaktan başka işi yok mudur, diyeceksiniz. Vardır tabii: İyiyi kötüden ayırmak ve kendini dinleyenlerin edebi zevkini yükseltmek. Eleştirmen, bana anladığını anlatırken bu iş kendiliğinden olur. Onun küfretmesine hacet kalmadan anlattığı şeyin kötülüğünü sezeriz. Anlaşılan şeyin pahası kendiliğinden biçilir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Tartışma             B) Açıklama           C) Betimleme

D) Örneklendirme                  E) Öyküleme

S7- “Oku-“ fiilinin yeterliliğinin geniş zaman hikaye birleşik 2. çoğul şahıs çekiminin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyabilirdiniz                 B) Okumazmışız

C) Okuyamazdınız                  D) Okumazdınız

E) Okumalıydınız

 

S.8-“Erkek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Erkekler geniş salona, kadınlar da bir odaya alındı.

B) Benim bildiğim erkek adam sözünde durur.

C) Erkeğin dünyasıyla kadının dünyası birbirinden farklıdır.

D) Televizyonlar şimdi de erkek güzeli seçiyormuş.

E) Sana yarın geleceğime dair erkek sözü veriyorum.

S.9-Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi “durum” yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır?

A) O da durumundan pek memnun değil.

B) Dışarısı çok soğuk, isterseniz içeri girin.

C) İnsan söz vermişse sözünü yerine getirmelidir

D) Verilen işi niçin zamanında yapmazsın ki!

E) Kendimi bugün daha iyi hissediyorum.

S.10- aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ yol” sözcüğü somut bir isim değildir?

A) Taşlı yollardan geçerek eve geldik.

B) Köprü yapılmış ama yoları yok.

C) Bir yolunu bulup ona doğruyu söylemeliyim.

D) Caddeye bir de bisiklet yolu yapılacakmış.

E) Yola kadar yürüyüp bir minibüse bindik.

S.11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Kaza yerinin korkunç manzarasına bakmadım hiç.

B) Kazananların sevinç çığlıkları yayıldı etrafa.

C) Her insanın inanç dünyası farklıdır.

D) Oğlu onun için her zaman övünç kaynağı olmuştur.

E) Isırgan otu köylüler için kazanç kapısı olmaya başlamıştı.

S.12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öyle” sözcüğü durum zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Rüzgar öyle hızlı esiyordu ki önünde ne varsa oraya buraya savuruyordu.

B) Ben hiçbir yerde öyle hava öyle deniz görmedim.

C) Bu evde zamanında öyle insanlar yaşamış ki namı hala sürüyor.

D) Öyle bir konuşuyorsun ki duyan da burasını cennet sanacak.

E) Hava öyle bunaltıcıydı ki herkes bir ağaç gölgesinde uyuyordu.

S13- Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemenin özelliklerinden biridir?

A) Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılır.

B) Daha özel ayrıntılar üzerinde durulur.

C) Amaç bilgi vermek değil; izlenim kazandırmaktır.

D) Anlatım özneldir.

E)Daha genel ayrıntılar üzerinde durulur.

S.14- Konsa rüya dolu köşkümün

I

Çiçekli damına serçeler

II

Renklerle çözülse geceler

III

Nar bahçelerinde geçse gün

IV                                    V

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1        B)2          C) 3         D) 4        E) 5

S

S.15- Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem “öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi” ile çekimlenmiştir?

A) Zavallı adam hiç gün görmemişti

B) Dile geliyordu etrafımdaki eşyalar

C) Asırlarca ayakta durabilmiş bu bina

D) El etek çekecekti bütün işlerden artık

E) Ömrü yetseydi daha neler yapardı

S.16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) El ele verip bu işe bir çözüm bulalım

B) Gözlerini üstüme dikince rahatsız oldum

C) Kitabı bitirir bitirmez kütüphaneye götürecekti

D) Ayaklarını masaya uzatmış bir şekilde oturuyordu

E) Bu kitap nice emek verilerek hazırlandı

S.17-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekfiil kullanılmamıştır?

A) Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden

B) Gelişin mantığı yoktur, gidişin mantığı yok.

C) Herkes sağır kimsenin kimseye aldırdığı yok.

D) Hiç düşünmez ki kalan bir kuru addır, ancak.

E) O hayat sandığımız şey, iki yokluk arası.

S.18-Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlam kayması vardır?

A) Hafif yağmurlu geceleri severim.

B) Yağmurlu gecelerde bir telaştır alır sokakları.

C) Severim ışıkları yağmurlu gecelerde.

D) Yağmurlu gecelerde kapatır kendini düşüncelere insan.

E) Bir dinle, sen de seversin yağmurlu geceler.

S.19- Nereden bakarsak bakalım toplumu oluşturan bireylerle bir duygu alışverişimiz vardır. Bu nedenle yollayacağımız her ileti onlara da uygun gelmeli.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Birleşik zamanlı fiil               B) Ekeylem

C) Sıfat-fiil                                 D) Zarf-fiil

E) Basit zamanlı fiil

S.20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik fiili kullanılmamıştır?

A) Yazısını dergiye gününde yetiştiremedi.

B) Çok üsteledim ama senin gelmeni beklemedi.

C) Üç yıldır çalışmasına rağmen sınavı kazanamadı.

D) Soruyu sınıfta hiçbir öğrenci çözemedi.

E) Otobüs öyle kalabalıktı ki hiç birimiz ona binemedik.

S.21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) Resimlerine genellikle doğa güzelliklerini konu ediyor.

B) Akşam olmadan doğduğum kasabaya varacağım.

C) Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar hepimizi korkuttu.

D) Çiçekleri sabah erken ve akşam geç saatte sulamalısınız.

E) Size daha önce de sıkıntılarımı aktarmıştım.

S.22-  Birden kapı açıldı, herkes başını kapıya çevirdi.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Etken fiil                B) Edilgen fiil         C) Geçişli fiil

D) Geçişsiz fiil           E) Dönüşlü fiil

S.23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbürlerinden farklı bir deyim aktarması vardır?

A) Koçum benim yine sınıfı doğrudan geçmiş.

B) Makinenin kolunu yavaşça yukarı kaldırdı.

C) Dağın başından çevreyi seyretmek çok güzel.

D) Odanın bir gözünde de sen durursun.

E) Bu ırmağın ağzında güçlü bir akıntı var.

 

S.24- “Washington, Bosna Hersek olaylarına yeterince ilgi göstermiyor.” Cümlesinde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?

A) Somutlaştırma   B) Ad aktarması     C) Benzetme

D) Anlam daralması               E) Deyim aktarması

S.25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ettirgen çatılıdır?

A) Kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

B) Bahçeye büyükçe bir kuyu kazdırdı.

C) Komşumuz dün buradan taşındı.

D) Şiirin tamamını bir günde ezberledi.

E) Koltuklar daha yeni silindi.

 

ADI-SOYADI       :

SINIF-NO              :

 

 ABCDE
1OOOOO
2OOOOO
3OOOOO
4OOOOO
5OOOOO
6OOOOO
7OOOOO
8OOOOO
9OOOOO
10OOOOO
11OOOOO
12OOOOO
13OOOOO
14OOOOO
15OOOOO
16OOOOO
17OOOOO
18OOOOO
19OOOOO
20OOOOO
21OOOOO
22OOOOO
23OOOOO
24OOOOO
25OOOOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
can ataseher Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
seher
Ziyaretçi
seher

cevapları nerde 😕

can ata
Ziyaretçi
can ata

o kadar çözdük cevapları yok teşekkürler