Türklerin kullandığı alfabeler

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER

Türklerin kullandığı alfabeler tarih sırasına göre şunlardır:

1. Göktürk Alfabesi

Göktürk Kitabeleri bu alfabeyle yazılmıştır. Kitabeler ilk defa Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Bu alfabe ayrık harflidir. 38 harften oluşur. Sağdan sola yazılır. Satırlar yukarıdan aşağıyadır.

2. Uygur Alfabesi

Arap alfabesine benzer. Bu alfabeyle Kutadgu Bilig ve Atabetül-hakayık yazılmıştır.

3. Arap Alfabesi

Sağdan sola yazılır. Harfler birleştirilebilir. Kutadgu Bilig, Atabetül-hakayık ve Divanu Lûgatit-türk bu alfabeyle yazılmıştır. Arapça Türkçedeki bütün sesleri karşılamamaktaydı.

4. Lâtin Alfabesi

1 Kasım 1922’de kabul edilen Lâtin alfabesi Türkçedeki seslerin hepsini karşıladığı gibi, öğretimi de kolay bir alfabedir.

5. Kiril Alfabesi

Yunan alfabesinden geliştirilmiş Rus alfabesidir. Sovyetler Birliğinin dil konusundaki emperyalist politikası ile 1940 yılından itibaren bu coğrafyadaki Türkler tarafından kullanılan bu alfabe, birliğin dağılması sonucu değiştirilmeye başlanmış, ilk olarak Azerbaycan’da Lâtin alfabesi kullanılmıştır.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + = 25

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.