Türkçe dersi 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

ADI – SOYADI:SINIFI:
Anadoluda meyva ağaçları ve mis kokulu çiçekler arasında herkezin hayran olduğu çok büyük bir çiftlik varmış. Bu çiftlik, sahibi Hikmet Ağa nın gözbebeğiymiş. Çift-liğini (1) hayvanlarını (2) tarlalarını çok seven Hikmet Ağa; yıllarca buranın bütün işleri ile kendisi ilgilenirmiş (3) Gel görki artık altmışbeş yaşındaymış ve işlere yetişemiyormuş. Hikmet Ağa nın eşi Hayriye Hanım, eşini çok iyi tanır; onun ne kadar titiz olduğunu bilirmiş. Bu sebeple Hikmet Ağa(4)ya hep şöyle dermiş: Artık yaşlandın (5) Çiftlik işlerinde sana yardımcı olması için birini işe almalısın. Hatta bütün işleri ona bırakıp sen çiftliğin ve hayatın tadını çıkarmalısın. Hikmet Ağa, eşine hak verirmiş ama çiftliğini yıllarca büyük emeklerle meydana getirdiğinden başkasına emanet edemezmiş.Doğanın yaz mevsimine Elveda! dediği günlerin bi-riymiş (6) Çiftlikte kış için yapılması gereken o kadar çok iş varmış ki Yaşlı adam karar vermiş yanına bir yardımcı al-maya ve hemen işe koyulmuş. Pek çok kişiyle görüşmüş, pek azını kabul bile etmemiş, her gördüğüne burun kıvırmış. Son görüştüğü genç bir adama özelliklerini sorunca genç adam şöyle cevap vermiş (7) Rüzgâr sert estiğinde bile uyuya-bilirim. Bu yanıt ihtiyarın kafasını karıştırsa da ukala oldu-ğunu düşündüğü bu genç adamı işe almış.Aradan zaman geçmiş. Hikmet Ağa ile eşi gece yarısı çok sert esen rüzgârın sesi ile yataklarından fırlamışlar. (8) Bir problem var mı (9) (10) diye çiftliğin içinde bir oraya bir buraya koşturuyorlarmış. Bu sırada ayağını masanın ayağına çarpmış. Hikmet Ağa bir de genç adamı ortalarda göreme-yince küplere binmiş. Hatta eşine Eğer fırtınadan zarar görmüşsek yarın sabah ilk işim onu kovmak olacak ama şimdi fırtınaya bir çare bulmak gerekiyor. demiş. Ancak çift-likte her şey olması gerektiği gibiymiş. Pencere ve kapıdaki kepenkler sıkıca kapatılmış kalın ağaç kütükleri şöminenin yanına dizilmiş, tarım araçları güvenli biçimde hangara yer-leştirilmiş, ahırların kapıları düzgünce kapatılmış. Genç adam da kulübesinde mışıl mışıl uyuyormuş. Hikmet Ağa işte o an genç adamın ilk gün ona ne demek istediğini anlamış. Verilen sorumluluğu yerine getirmeyi görev bilen genç adamı takdir etmiş. İşlerini doğru ve vaktinde yapanların en kötü durum-larda bile rahat edeceğini bir kez daha anlamış.SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………….. ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 5/ SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI
Hayriye Hanım, Hikmet Ağa nın çiftliğe birini al-masını hangi sebeple istemektedir? (5 P)1Genç adam Rüzgâr sert estiğinde bile uyuya-bilirim. sözüyle Hikmet Ağa ya ne anlatmak istemiştir? (10 P)4Çiftlikte fırtına çıktığında genç adamın orta-larda görünmemesinin sebebi nedir? (5 P)2
5
Hikayede numaralandırılmış yay ayraçla be-lirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (5P)23456718910Aşağıdaki kutucukları hikayeye göre doldu-runuz. (20 P)3OLAYYERZAMANKİŞİLER
Aşağıda anlamları verilen deyimleri hikayeden bu-lunuz. (5P)Çok öfkelenmek:Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek:8Genç adam üzerine düşen görevi vaktinde ve doğru bir şekilde yapmasaydı ne olurdu? (5 P)6
Metnin ikinci paragrafından eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklere birer örnek yazınız. (5 P)Eş Anlamlı Sözcük:Zıt Anlamlı Sözcük:
10
YANLIŞ YAZIM
DOĞRU YAZIM
12
Uzaktaki bir akrabanıza ya da tanıdığınıza kurallara uygun mektup yazınız. (25 P)11Metnin birinci paragrafında yapılan yazım yanlışlarını bularak doğrularını yazınız. (5 P)
SINAV SÜRENİZ 40 DAKİKADIR. BAŞARILAR…
Hikmet Ağa ile eşi, gece yarısı çok sert esen rüzgârın sesi ile yataklarından fırlamışlar. Bir problem var mı diye çiftliğin içinde bir oraya bir buraya koşturuyo-larmış. Bu sırada ayağını masanın ayağına çarpmış. Hikmet Ağa bir de genç adamı ortalarda göremeyince küplere binmiş.Metinden alınan bu parçadaki altı çizili söz-cüklerin anlam özelliklerini belirleyiniz. (5 P)Gerçek Anlam:Mecaz Anlam:9Hikmet Ağa nın işe aldığı genç adam ile ilgili dü-şünceleri hikâyenin başından sonuna doğru nasıl bir değişim göstermiştir? (5P)7

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.