Türkçe 4.sınıf 2.dönem 1.yazılı çalışma soruları

2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

………………İLKOKULU TÜRKÇE DERSİ

4/ …..  SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI 

ÖĞRETMENE SAYGI

Tekbir sesleri, ezan ve Kur’an nağmeleri gökyüzünü kaplarken, beklenen an geldi. İstanbul’un kapıları Müslümanlara açıldı.

Fatih Sultan Mehmed, mutlu ve mesrurdu. Yüzünden nur akıyordu. Beyaz atının üzerinde giderken, hemen yanı başında da hocası Akşemseddin hazretleri bulunuyordu.

Savaşı kaybeden Bizanslılar, pırıl pırıl bir medeniyeti getiren Osmanlı Sultanına çiçek getiriyorlardı. Fakat, Akşemseddin hazretlerini padişah sanmışlardı. Çiçekleri ona doğru uzattılar:

-Buyurunuz ey âlem padişahı!

Akşemseddin hazretleri, eliyle Fatih Sultan Mehmed Han’ı işaret etti:

-Sultan odur. Ona gidiniz.

Beyaz atının üstündeki Fatih Sultan Mehmet Han’ın parlak zekâsı bu sefer göz kamaştıran bir elmas kadar zarifti:

– Evet ben padişahım ama o benim hocamdır! Yine ona gidiniz!

Aşkla ve samimiyetle fethedilen İstanbul’a, işte böyle zarif, samimi ve hoş bir muhabbetle girilmiştir.

 

İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

1) İstanbul’u kim fethetmiştir?  ( 5 puan )

………………………………………………………………………………………… 

2) Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’a yanında kimle giriyor? (5 puan )

………………………………………………………………………………………… 

3) Bizans halkı Fatih Sultan Mehmed’i  nasıl karşılıyor? ( 5 puan )

…………………………………………………………………………………………

4) Fatih Sultan Mehmed, çiçeklerin niçin Akşemseddin’e ve­rilmesini istiyor? ( 5 puan )

…………………………………………………………………………………………

5) “ki”nin ve “de”nin yazımı doğru olan tümcelerin başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. ( 5 puan )

(___) Yemeği beğenmişki yedi.

(___) Bu sınavı da başarıyla geçti.

(___) Sokaktaki kedinin sesini dinle.

(___) Bayram da çocuklar sevindirilir.

(___) Anladım ki ailemden başka kimsem yok. 

6)  Aşağıda eksik verilen sebep-sonuç cümlelerini tamamlayınız. ( 5 puan )

Daha yüksek not almak için………………………………………..

Buraya dinlenmek amacıyla…………………………………………

Yarışmaya katılmak üzere …………………………………………

Sen mutlu ol diye …………………………………………………………

Hasta olmamak için ……………………………………..………………

7) Aşağıdaki cümlelerde parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.   ( 5 puan )

O Sabah Oya, “Bugün ne yapsam (   )” diye düşünüyordu (   ) Aklına bir şey gelmiyor (   ) canı hiçbir şey yapmak istemiyordu (   )

İşte o sırada annesi seslendi (   )

– Oya! Benimle pazara gelmek ister misin (   )

Oya pazara hiç gitmemişti (   ) “Pazarda ne olabilir ki (   )” diye düşündü (   ) Eldivenlerini giyerek annesiyle evden çıktı (   )

 8) Aşağıdaki boşluklara beş tane zıt anlamlı sözcük yazınız. (Yazdığınız kelimenin zıt anlamını da birlikte yazınız.) (5 Puan)

a.)…………………………………………………………………………….

b.)…………………………………………………………………………….

c.)…………………………………………………………………………….

d.)…………………………………………………………………………….

e.)…………………………………………………………………………….

9) Aşağıdaki boşluklara beş tane eş anlamlı sözcük yazınız. (Yazdığınız kelimeyi eş anlamıyla birlikte yazınız.) (5 Puan)

a.)…………………………………………………………………………….

b.)…………………………………………………………………………….

c.)…………………………………………………………………………….

d.)…………………………………………………………………………….

e.)…………………………………………………………………………….

10) Aşağıdaki boşluklara beş tane eş sesli sözcük yazınız. (5 Puan)

a.)…………………………………………………………………………….

b.)…………………………………………………………………………….

c.)…………………………………………………………………………….

d.)…………………………………………………………………………….

e.)……………………………………………………………………………. 

11) Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sıralamaya göre sıralayınız. (5 Puan)

 kitap – kiraz – kibrit – kirli – kalem 

1:……………………………………       2:……………………………………

3:……………………………………      4:……………………………………

5:……………………………………

 12) Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” harfi koyunuz.  (5 Puan)

( …. )  Bugün hava yağmurludur.

( …..)  Yağmurlu havalarda yürümek güzeldir.

( ….. )  Atatürk ilk cumhurbaşkanımızdır.

( ….. )  Kaktüs dikenli bir bitkidir.

( …….)  Arkadaşımın yazısını çok beğendim. 

13) Karışık olarak verilen kelimelerden atasözleri oluşturunuz.  (5 Puan) 

J iki- var- sesi- nesi- bir -var- elin- elin

………………………………………………………………………………

J bağ- bakarsan- olur- dağ- bakmazsan – olur

………………………………………………………………………………… 

14) Yarışçılar bizim evin önün……………… geçip stadyum…….. doğru ilerlediler. Stadyum………

geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler. Yarış saat kulesin…… son buldu.

Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir? (5 Puan)

 A) -den,     -da,        -u,        -den

 1. B)  -de,       -den,      -a,        -de
 2. C)   -den,     -a,          -u,       -de
 3. D)   -de,      -den,      -u,       -de

 15)

 1. bulmalıyız                 IV. arayıp
 2. kendi hayatımızda   V. uzaklarda değil
   III. mutluluğu

Yukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? (5 Puan)

 1. A) I-II-III-IV-V B) III-V-II-IV-I mC) V-III-IV-I-II D) III-I-V-IV-II
 2.  

16) Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)


 1. A) Çok sevindiği yüzünden belli olmak.
 2. B) Çok acıkmış olmak.
 3. C) Görgülü, tecrübeli olmak.
 4. D) Kendisine zarar vermek.

17) “İşini temiz yaptığı için herkes Hüseyin Usta’ya  gidiyordu.” cümlesindeki “temiz” kelimesi hangi anlamda  kullanılmıştır? (5 Puan)

 

 1. A) kirli olmayan B) yıpranmamış, sağlam
 2. C) özenle yapılmış D) saf, duru

 

18)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı iki sözcük aynı cümle içinde kullanılmıştır? (5 Puan)

 A) Hem uslu hem de zeki bir çocuktur Ali.

 1. B) Saygılı ve sevgilidir herkese.
 2. C) Büyük küçük demez hatır sorar onlara.
 3. D) Onlar da şefkatle yaklaşırlar Ali’ye. 

19)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur?  (5 Puan)

A) Babam ile gözlükçüye gittim.

 1. B) Gurubumuzda, Ayşe sözcü seçildi.
 2. C) O, bugün okula gelmeyecek.
 3. D) Tamirci arabayı onardı. 

20) Aşağıdaki sözcükler eş anlamlısıyla verilmiştir. Eş anlamlısı olmayan sözcük hangisidir? (5 Puan)

savaş-ant-tören- harp-yemin-ilgi-merasim

A)savaş         B)ilgi       C)tören       D)yemin

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

29 + = 34

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.