Eğitimde Öncü Adres

Temel haklarımızın özellikleri nelerdir? Çocuk Hakları nelerdir  

Temel haklarımızın özellikleri nelerdir?  

1-Vazgeçilmez    

2-Dokunulmaz    

3-Devredilemez

Temel haklarla neleri güvence  altına  almış oluruz?   

Temel haklarımız insanca ve özgürce yaşamamızı sağlar.İnsanlar herhangi bir ayrım olmadan yalnızca insan oldukları için temel haklara sahiptir.Bu da bizim insanlık onurunu güvence altına alır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilk maddesi nedir?

’Bütün insanlar özgür,onur ve haklar bakımından eşit doğar.Akıl ve vicdan sahibidirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidir.’’der.

‘’Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’’ nedir,ne zaman kabul edilmiştir

Çocukları bedensel ve zihinsel bakımdan özel güvence ve koruma altına alan bir sözleşmedir.Birleşmiş Milletler Kurulu  20 Kasım 1989’da bu sözleşmeyi kabul etmiştir.Devletimiz de bu sözleşmeyi imzalamıştır.

Çocuk Hakları nelerdir, örneklendiriniz?

*Sağlık Hakkı:Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilme hakkımız vardır.Sağlıkla ilgili bir problemimiz olduğunda evde ailemiz,okulda öğretmenlerimiz bizimle ilgilenmelidir.

*Yeterli beslenme,barınma,dinlenme hakkımız vardır.Ailemiz bize bakmakla yükümlüdür.Evimizde beslenir,barınır ve dinleniriz.

*Sevgi,anlayış görme ve korunma hakkımız vardır. Ailemiz tarafından sevgi ve anlayış görürüz.

*Ücretsiz eğitim:Okullarda ücretsiz okuma hakkımız vardır.Her aile çocuğunun ilköğretimini tamamlatmak zorundadır.

*Oyun hakkı ve yeteneklerinin geliştirilmesi hakkımız vardır.Evde ve okulda oyun oynarız.

*Hoşgörü,barış ve kardeşlik ruhu içinde ailemiz ve öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilme hakkımız vardır.

*Can ve beden dokunulmazlığı hakkı:Bedenimiz bize özeldir.Kimse dokunamaz.

*Duygu ve düşüncelerini ifade etme hakkı:Ailede kararlar alınırken bizim de görüşlerimiz önemlidir. Düşüncelerimizi rahatça söyleyebiliriz.

*İstismar ve ihmalden korunma hakkı: Ailemiz bizi her türlü kötülükten korumak zorundadır.Bizi ihmal edemez.

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.