Sosyal Bilimler Kavramlar

Nümismatik ( Nümizmatik) nedir?

Paralar ile madalyonların üstünde yer alan yazı ve resimlerin bilimsel açıdan değerlendirmesini yapan bilim dalıdır.

Tarih nedir?

Geçmişteki olayları sebep-sonuç, yer, zaman ilişkisi içinde açıklayan bilim dalıdır.

Sosyoloji nedir?

Toplumun örfünü, adetini, yaşam biçimini, toplumsal olay ve kurumları inceleyen bilimdir.

Sosyoloji ile uğraşan bilim adamlarına sosyolog denir

Coğrafya nedir?

İnsanın içinde yaşadığı çevrenin özelliklerini, insan-çevre etkileşimi inceleyen bilim dalıdır.

Felsefe nedir?

Varlığın ve bilginin kaynağını bilimsel olarak araştıran bilim dalıdır.

Arkeoloji (kazı bilimi) nedir?

Geçmişte yaşayan insan topluluklarının oluşturduğu siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kazı yaparak inceleyen bilimdir.

Arkeoloji ile uğraşan bilim adamlarına arkeolog denir.

Psikoloji nedir?

İnsan davranışlarını ve davranışın altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır.

Psikoloji ile uğraşan bilim adamlarını psikolog denir.

Antropoloji nedir?

İnsan kalıntılarını, fiziksel ve biyolojik yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji ile uğraşan bilim adamlarını antropolog denir.

Hukuk nedir?

Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kuralları ile iç içe yaşıyoruz. Toplumun genel yararını sağlamak için konulan kanunların bütününe hukuk denir

Ekonomi nedir?

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalıdır.

Kronoloji (zaman bilimi) nedir?

Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır.

Filoloji (dil bilimi) nedir?

Dillerin tarihini gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalıdır.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir