sivil savunma günü öğretmen konuşma metni 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

                Savaşın içinde doğal sivil savunmanın ilk uygulanması yine savaşta yapılmıştır. Yurdumuzda sivil halkının korunmasına ilişkin önlemlerin başkanlık tarihi 1928’dir. Bu yıl cephe gerisinin havaya karşı müdafaa muhafazası altında bir talimatname çıkartılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli düzenlemelerle yönetilen hizmetler 1938 yılından itibaren 1502 sayılı pasif koruma kanununun çıkarılması sağlanmış, 28 şubat 1958 tarihinde de yürürlüğe konmuştur.

Bu gün burada sivil savunma günü olarak toplanmış bulunmaktayız. Türk tarihinde ve Dünya tarihinde yıkılmakta olan Türkiye’nin adını tekrar şerefli yerine yazdıralım, değişen ve gelişen şartlara göre her türlü inkılaplara ışık tutan Atatürk’ü her anda ve her yerde içimizde yaşatıp onun çizdiği yoldan hedefimize ulaşacağız.

Sevgili Çocuklar

Sivil savunma düşman taarruzuna, tabii afetlerde ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hale indirilmesi hayati ehemmiyete haiz ve her türlü resmi ve özel tesis ve teşekkülleri koruması ve faaliyetlerin idamesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası ve alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını güden ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarının biri olan sivil savunma teşkilat ve hizmetlerini düzenleyen 7126 sayılı sivil savunma müdafaa kanunu.

-Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması.

-Tabii afetlerde can ve mal kaybını azaltma.

-Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma.

-Yok olmaları ve çalışılmaz hale gelmeleri durumunda yaşamın büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel tesislerin korunması, desteklenmesi.

    İHSAN ÇANKAL

                                                                                                   KULÜP REHBER ÖĞRETMENİ

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.