Sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri 2014-2015 (Lise)

meb2014-2015 ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ(22/06/2014) Yayın tarihi: 24.06.2014 – 21:10

                                                                                                         TC

                                                                                …………………. KAYMAKAMLIĞI

               ……………………………………..Anadolu Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü

Sayı : 37357447-903/                                                                                23/06/2014

Konu:   Sene başı  öğretmenler kurulu

            toplantısı

                                                                                ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMA;

(Kocatepe Anadolu Çok Programlı Lisesi)

                                                                                        ERCİŞ

          Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109/3  maddesi gereğince 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantısı 03 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 09’00’da okulumuzun 10 İHL sınıfında aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

         Tüm öğretmenlerin belirtilen gün ve saatte toplantıya hazırlıklı gelmelerini  rica

ederim.

                                                           …………………..

                                                               Okul Müdürü

GÜNDEM

1-    Açılış ve yoklama

2-    Kurul yazmanı seçimi(2 asil,2 yedek üyenin seçimi)

3-    2013-2014 eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi bu değerlendirmenin ışığında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler,

4-    Ortaöğretim kurumlarının amaçları okunması(Madde:7)

5-    Geç gelen öğrencinin derse alınma şekli ve süresinin tespiti(Madde:35)

6-    Devamsızlık yapan öğrencilerin durumunun görüşülmesi ,devamsız öğrenciler için takip edilecek yolların belirlenmesi(madde:36)

7-    Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(Ortaöğretim Ynt.43,44,45,46,47,48,49,50.)

8-    Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması(Ynt.Madde:58)

9-    Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı(Ynt.59)

10- Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları(Ynt.86)

11- Öğretmenlere nöbet görevinin verilmesi ve belletici olarak görevlendirilmesi(Ynt.91.ve 92.Maddeleri)

12- Sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ve  şube öğretmenler kurulunun oluşturulması(Ynt.110)

13- Zümre öğretmenler kurulu tarihlerinin belirlenmesi ve toplantı tutanaklarının hazırlanarak okul müdürünün onayına sunulması(Ynt:111)

14- Yıllık planlarların yapılışı ile ilgili hususların açıklanması ve okul müdürüne onaylatılması tarihinin tespiti,

15- Okul zümre başkanlar kurulu hakkında kurula bilgi verilmesi(112)

16- Okul öğrenci meclisi(Ynt.116)

17- Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun seçimi ve görevlerinin açıklanması,(Ynt:185)

18- Okul onur kurulu başkan ve  yedek üyenin seçimi ve görevlerinin açıklanması,(ynt:182)

19- Şubat 2005 tarih ve 2569 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler yönetmeliğinin 10.maddesi gereğince öğrenci kulüplerinin oluşturulması ve bu kulüplere danışman öğretmenin belirlenmesi ve Toplum hizmeti  ve çalışma esasları ile ilgili 12.13.maddelerin kurulun bilgilerine sunulması,

20- 2524 Sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45.maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yürütme komisyonun kurulması,

21- 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince denetleme kuruluna  öğretmenlerden 2 asıl 2 yedek üyenin seçimi,

22- 18/1/2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 32.maddesi hükümleri ve Ortaöğretim Yönetmeliğinin 117.maddesi gereğince taşınır mal sayım kurulunun oluşturulması,(taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin başkanlığında 3 öğretmenin seçimi)

23- Ortaöğretim Yönetmeliğinin 119.maddesi gereğince ihale komisyonu ile muayene ve teslim komisyonun kurulması,(4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6.maddesi gereği en az 5 kişiden oluşan ihale komisyonu;19 Aralık 2002 tarihli 24968 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Hizmet Alımları muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince en az 3 kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonunun kurulması,)

24- Ortaöğretim Yönetmeliğinin 120.maddesi gereği okul gelişim ve yönetim ekibi,Sivil Savunma,iş sağlığı ve güvenliği ekiplerinin kurulması,

25-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23/01/2014 tarih ve 6 Nolu kararı gereğince 2014-2015 öğretim yılında 9.ve 10.sınıflarda kademeli olarak uygulanacak haftalık ders çizelgeleri konusunda öğretmenler kuruluna bilgi verilmesi,

26-Yaz tatili süresince gelen ve  öğretmenleri ilgilendiren yazılar konusunda bilgilendirme yapılması,

27- Dilek ve temenniler,

28- Kapanış.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 56 = 63

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.