ortaokul ingilizce dersi 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI AVŞAR CİHAN İLKÖĞRETİM OKULU II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ   ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI NO         : 2

TOPLANTI TARİHİ:  17 / 02 / 2014

TOPLANTI SAATİ   : 13:00

TOPLANTI YERİ      :  Öğretmenler Odası

KATILAN ÖĞRETMENLER  :  Adnan ÇETİN,Serken CANSIZ

 

 

 

GÜNDEM:

 

1.     Açılış ve yoklama,

2.     1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması,

3.     İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi, (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)

  4.     Bir önceki zümremde alınan kararların incelenip değerlendirilmesi,

5.     I. Dönem başarı durumlarının incelenmesi,

6.     İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

7.     I. Dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti. Yeni öğretim programının  sınıflar için uygulanışının değerlendirilmesi.

8.    Proje ve performans ödevlerinin verilmesi, takibi ve toplanması esnasında karşılaşılan zorluklar.

  9.    Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile konularının görüşülmesi,

10.    Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında bilgi.Değişikliklerin Değerlendirilmesi.

11.    İlköğretim Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenleri Bölümünün  Okunması.(Madde 109) ve İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

12.    Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.(Günlük ödevler)

13.    Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Ders içinde kullanılacak araç ve gereçler)

14.    Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.    Müdür Serken Cansız zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2.   1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Müdür Serkan Cansız tarafından okundu ve  1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda  bulundu. İngilizce öğretmeni Adnan Çetin  Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik konusunda derslerde sık sık  yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.

3.    2504 ve 2488 sayılı tebliğler  dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Müdür Serkan Cansız  yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni Adnan Çetin  I. Dönemde  2488 ve 2504 S.T.D  sinde yer alan hususlara dikkat edildiğini ve  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. Müdür Serkan Cansız  I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı.

 

4.    Bir önceki zümrede alınan kararlar İngilizce Öğretmeni Adnan Çetin tarafından okundu. Kararlara uyulduğu tespit edildi.

 

5.    Müdür Serkan Cansız başarı oranlarını okudu. Söz alan İngilizce öğretmeni Adnan Çetin bu başarı oranlarının yüksekliğinin İngilizce öğretiminin yeterli olduğu anlamına gelmediğini, İngilizce öğrenmeye istekli ve yetenekli öğrencilerimizin çok olduğu bu öğrencilere gereken yardımın İngilizce öğretmenleri tarafından yapıldığı ve daha iyi İngilizce öğrenmek için yol gösterilip kaynak sağlandığını belirtti.

 

6.    Müdür Serkan Cansız: İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Sınıf içinde dersler çok iyi şekilde dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır dedi.

İngilizce öğretmeni Adnan Çetin: Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten sonra muhakkak ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.

 

7.    İngilizce Öğretmeni Adnan Çetin öğrenci seviyelerinin düşük olması ve bu sebeple derslerde bol örnek yapmaya yönelik çalışma yaptığımız için I.dönem Ünitelendirilmiş yıllık planda  konu olarak geri kaldık.

Müdür Serkan Cansız  : dersi plana göre yetiştireceğiz diye anlatmayın planı yetiştirmek önemli değil, önemli olan özellikle başarısız öğrencileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapmanız  ve planda yazdığınız amaç ve davranışlardan kazandırabildiğiniz kadarını öğrencilere kazandırmalısınız dedi.

 

 

8.    Performans ödevlerinin takibi sırasında bazı öğrencilerin ve öğrenci velilerinin lakayt hatta ödeve karşı bir duruş içinde olduklarını gözlemlediğini, İngilizce Öğretmeni Ebru hanım ifade etti. Müdür Serkan Cansız  veliler tarafından kendilerine ilk yarıyılda bu şikayetin çok dile getirildiğini, yeni bir uygulama olduğu için böyle tepkilerin normal olduğunu, rehberliğimiz ve zamanla bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Adnan Çetin, öğrencilere el ile hazırlanacak, hazırlanması kolay, öğrencinin yaparken zevk alacağı, yaparken öğrendiği  ödevler verildiğini belirtti. Bu uygulamanın çok isabetli olduğu belirtildi.

 

9.    Konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, İngilizce dersinde kullanılan yöntem  ve teknikler ışığında; Anlatım, soru-cevap, problem çözme, buluş, gösterip yaptırma … vb. yöntemlerden yararlanılacak. Ev çalışmaları verilecek. Verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilecek. Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki  öğrenci  kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek. Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.

10.    Geçen dönem olduğu gibi  yazılı ve sözlülerle ilgili aldığımız kararlara   aynen uyularak bu dönemde de İngilizce dersi için 4 ve 5. sınıflarda 2 yazılı 2 sözlü; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda 3 yazılı  ve 2 sözlü notu verilmesi kararlaştırıldı.

Müdür Serkan Cansız  sözlü notlarının öğrenciyi teşvik edici biçimde olmasının faydalarını anlattı.

 

11.    Müdür Serkan Cansız  tarafından  İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili  madde 109  okundu. diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının faydalarını anlattı.Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için Türkçe dersi zümre öğretmenleri’nden ,Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yer belirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire,silindir,prizmalar,kümeler,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için;Görsel sanatlar dersi zümre  öğretmenleri’nden, Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar Sosyal Bilgiler  zümre öğretmenleri’nden,   yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

 

 

12.    Öğrencilerin derslere hazırlık için ev ödevlerini amaçlarına uygun olarak yapmaları gerektiği belirtildi.Ev ödevlerinin önemi üzerinde ;girdiğimiz sınıflarda durmalıyız.Sınıf seviyesine göre;öğrencilere ödev verilmeli, iyi durumda olan öğrencilere ileri düzey okuma kitapları  verilerek öğrencinin ilgisi ve başarısı arttırılarak geliştirilmelidir.Ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemesi kararlaştırıldı.

13.    Müdür Serkan Cansız  derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti. İngilizce öğretmeni Adnan Çetin, bazı öğrencilerin; kitap ,defter ve konu ile ilgili araç  getirmediğini ve dolayısıyla davranış kazanmada güçlük çektiğini söyledi ve konunun sıkı takip edilmesi gerektiğini belirtti. Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir.

 

  1. Müdür Serkan Cansız  zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek , 2013-2014 öğretim yılının  II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi  dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

Adnan Çetin                                                        Serkan Cansız

İngilizce Öğretmeni                                               Okul Müdürü

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 58 = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.