okul öncesi 2.dönem 1.zümresi 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

HARMANCIK İLKÖĞRETİM OKULU

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi          :22/02/2014

Toplantı No                :02

Toplantı Yeri              :Harmancık İlköğretim Okulu

Toplantı Saati             :14:30

Toplantıya Katılanlar:Müdür Yardımcısı Öznur KOÇDEMİR, Anasınıfı Öğretmeni Burçak KARTAL

G Ü N D E M

      Açılış

 1. 1.      I. Dönemin değerlendirilmesi  
 2. 2.      Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük plan sürelerinin incelenmesi
 3. 3.      Etkinliklerde kullanılacak araç gereçler
 4. 4.      Kullanılacak metot ve teknikler
 5. 5.      Atatürkçülük konularının etkinliklere dağılımı
 6. 6.      I. Yarıyılda kutlanan Belirli gün ve haftaların değerlendirilmesi, II: yarıyılda kutlanacak Belirli gün ve haftaların gözden geçirilmesi
 7. 7.      23 Nisan gösterileri ve sergi hazırlıkları
 8. 8.      Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi
 9. 9.      Veli toplantıları ve rehberlik çalışmaları
 10. 10.  Dilek ve temenniler

A Ç I K L A M A L A R 

Harmancık İlköğretim Okulu Anasınıfı öğretmeni Burçak KARTAL II. Yarıyıl zümre öğretmenler kurulu toplantısını yapmak üzere müdür yardımcısı Öznur KOÇDEMİR başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Birinci yarıyıl boyunca başta okul müdürü olmak üzere Recep DOĞRU ve Öznur KOÇDEMİR çalışmalarımızda her türlü kolaylığı göstererek başarımızda pay sahibi olmuşlardır.

2. Yıllık planlarda belirlenen sürelerin iyi düzenlenip bu sürelere riayet edilmesine, günlük planlarda da  bu sürelere dikkatle uyulması karalaştırıldı.

3. II: dönem boyunca yapılacak çalışmalarda kullanılacak araç ve gereç temininin sağlanması görüşüldü.

4. II. Dönem boyunca işlenecek konulara göre uygulanacak metot ve teknikler üzerine görüşüldü.

5. Atatürkçülük konularının uygulanacak planlara alınarak özenle işlenmesine ve çocukların aktif katılımlarının sağlanması kararlaştırıldı.

6. Belirli gün ve haftaların programın belirttiği tarihlerde kutlanmasına azami dikkat edilmiş olup bu günlerin önemi ve özelliklerinin öğrenciler tarafından daha iyi kavrandığı gözlenmiştir. Bu nedenle II. Dönemde de aynı ölçüde dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

7. 23 Nisanda yapılacak anasınıfı gösterilerinin provalarına mart ayında başlanmasına, yıl sonu sergisinin de iş teknik ve resim sergileriyle birlikte nisan ayı sonunda yapılması kararlaştırıldı.

8. Sınıf kitaplığını zenginleştirme çalışmalarına II. Dönemde de devam edilmesi kararlaştırıldı.

9. Veli toplantılarının sık aralıklarla yapılması, velilerin toplantıya katılımlarının sağlanması kararlaştırıldı. Rehberli çalışmalarına ağırlık verilmesi, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, oluşacak istenmedik davranışların okul rehberlik servisinden de yararlanılarak çözülmesi kararına varıldı.

10. Öznur KOÇDEMİR 2013/2014 II. Dönem eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

ALINAN KARARLAR

 1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların zamanında yapılması kararlaştırıldı.
 2. Yapılacak çalışmalarda uygun araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırıldı.
 3. Derslerde gerekli metot ve ve tekniklerin seçilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı.
 4. Atatürkçülük konularının ünitelere dağıtılarak işlenmesine karar verildi.
 5. Belirli gün ve haftaların programın belirttiği tarihlerde kutlanması kararına varıldı.
 6. Anasınıfı 23 Nisan gösterileri çalışmalarının Mart ayı içerisinde başlaması kararına varıldı.
 7. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için öğrenci seviyelerine uygun ve ilgi çekici kitapların alınması kararlaştırıldı.
 8. Veli toplantılarının sık aralıklarla yapılması kararlaştırıldı.

 

Okul Müdürü

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 27 = 32

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.