Lise 9 10 11 12. sınıflar 1 dönem 1 sınav konuları

TÜM SINIFLAR AŞAĞIDA ALFABETİK SIRALI ŞEKİLDE VERİLMİŞTİR
(1 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR OLAN KONULAR)

9.SINIF – SINAVDA ÇIKACAK ÜNİTE ve KONULAR

9.SINIF ARAPÇA

1.LİSEYE MERHABA

9.SINIF BEDEN EĞT.

1.SIRALANMALAR VE DİZİLİŞLER, 2.FUTBOL, 3.ATLETİZM

9.SINIF BİYOLOJİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ, İNORGANİK BİLESİKLER

9.SINIF COĞRAFYA

1.ÜNİTE/1.BÖLÜM: DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA, 1.ÜNİTE/2.BÖLÜM : DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

9.SINIF FİZİK

  1. ÜNİTE FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ, 2.ÜNİTE MADDE VE ÖZELLİKLERİ

9.SINIF İNGİLİZCE

1.ÜNİTE STUDYİNG ABROAD, 2.ÜNİTE MY ENVİRONMENT

9.SINIF KİMYA

1.KİMYA BİLİMİ, 2.ATOMUN YAPISI

9.SINIF KUR’AN-I KERİM

ALİ İMRAN SURESİ İLK ON SAYFA YÜZÜNE OKUMA, KELİME-İ TEVDİT, KELİME-İŞEHADET, EUZÜ BESMELE, TEKBİR, SALATÜ SELAM, RABBİ YESSİR DUALARI, FATİHA SURESİ, AMENTÜ DUASI, EZAN, KAMET, TAHİYYAT DUASI, SALLİ BARİK DUALARI, RABBENA DUALARI.

9.SINIF MATEMATİK

1.MANTIK, 2.KÜMELER, 3.DENKLEM VE EŞİTSİZLİK 3-1. SAYI KÜMELERİ

9.SINIF MÜZİK

NOTA YERLERİ VE YAZIM KURALLARI

9.SINIF SAĞLIK BİLG.

KİŞİSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIK

9.SINIF TARİH

  1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN, II. ÜNİTE : İNSANLIĞIN İLK DONEMLERİ

9.SINIF TEMEL DİNİ BİL.

  1. ÜNİTE İNANÇ DÜNYAMIZ

9.SINIF TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

 

10.SINIF – SINAVDA ÇIKACAK ÜNİTE ve KONULAR

10.SINIF ARAPÇA

1.DÜNYAMİZİ TANIYALIM

10.SINIF BEDEN EĞT.

1.SIRALANMALAR VE DİZİLİŞLER, 2.FUTBOL, 3.ATLETİZM

10.SINIF BİYOLOJİ

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME

10.SINIF COĞRAFYA

1.ÜNİTE / A. DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU VE DEĞİŞİMİ, 1.ÜNİTE / B. JEOLOJİK ZAMANLAR, 1.ÜNİTE / C. İÇ KUVVETLER, 1.ÜNİTE / Ç. KAYAÇLAR VE YERŞEKİLLERİ, 1. ÜNİTE / D. TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER

10.SINIF FELSEFE

  1. ÜNİTE FELSEFEYİ TANIMA

10.SINIF FIKIH

1.ÜNİTE FIKIH İLMİ,2. ÜNİTE : FIKIH İLMİNİN DOĞUŞU VE GRLİŞMESİ VE İÇTİHAD; FIKHIN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ VE İÇTİHAD, HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ, SAHABE DÖNEMİ, TABİİN DÖNEMİ, İÇTİHAD, İÇTİHADIN KONUSU, İÇTİHADIN ŞARTLARI, İÇTİHADIN GEREKLİLİĞİ

10.SINIF FİZİK

  1. ÜNİTE 1. BÖLÜM AKIM, POTANSİYEL FARKI, DİRENÇ, 2.BOLUM ELEKTRİK DEVRELERİ

10.SINIF HADİS

1.ÜNİTE: HADİS İLMİ VE TEMEL KAVRAMLARI, 2.ÜNİTE SÜNNETİN KONUMU (İLK 6 HADİS EZBERİ)

10.SINIF İNGİLİZCE

1.ÜNİTE SCHOOL LİFE, 2.ÜNİTE PLANS

10.SINIF KİMYA

1.KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR (TEPKİME TÜRLERİ DAHİL DEĞİL)

10.SINIF KUR’AN-I KERİM

ENAM SURESİ İLK ON SAYFA YÜZÜNE OKUMA. EZBER: DUHA, İNŞİRAH,TİN VE ALAK

10.SINIF MATEMATİK

1.SAYMA VE OLASILIK

10.SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ

1.ÜNİTE OSMANLI TÜRKÇESİNİ TANIYALIM, 2.ÜNİTE:  OSMANLI TÜRKÇESİ ALFABESİ VE HARFLERİN BİRLEŞME DURUMU.

10.SINIF SİYER

1.ÜNİTE İSLAMİYET ÖNCESİ ARAP YARIMADASI, 2.ÜNİTE 1.KONU PEYGAMBERİMİZİN SOYU VE AİLESİ

10.SINIF TARİH

  1. ÜNİTE YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

10.SINIF TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

 

11.SINIF – SINAVDA ÇIKACAK ÜNİTE ve KONULAR

11.SINIF AKAİD

1.ÜNİTE AKAİD İLMİ, 2.ÜNİTE İMAN VE MAHİYETİ (ALLAH A İMANVE İSLAM AKAİDİNDEKİ YERİ’NE KADAR)

11.SINIF ARAPÇA

1.İSLAM

11.SINIF BEDEN EĞT.

1.FUTBOL, 2.ATLETİZM

11.SINIF BİYOLOJİ

DENETLEYİCİ VE DÙZENLEYİCİ SİSTEM

11.SINIF FELSEFE

  1. ÜNİTE MÖ. 6-MS. 2 YÜZYIL FELSEFESİ

11.SINIF FİZİK

1.ÜNİTE KONU 1 VEKTÖRLER, KONU 2 BAĞIL HAREKET, KONU 3 NEWTONUN HAREKET YASALARI, KONU 4 BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET

11.SINIF HİTABET VE M. U.

1.ÜNİTE DİN HİZMETLERİ VE İLETİŞİM. 2.ÜNİTE DİNİ HİTABET(DİN HİZMETLERİNDE HİTABET VE ÖNEMİ, DİNİ HİTABETİN İLKELERİ, DİNİ HİTABETTE PLANLAMA VE UYGULAMA

11.SINIF İNGİLİZCE

1.ÜNİTE FUTURE JOBS, 2.ÜNİTE HOBBİES AND SKİLLS

11.SINIF KİMYA

1.MODERN ATOM TEORİSİ

11.SINIF KUR’AN-I KERİM

YUNUS SURESİ İLK 15 SAYFA. EZBER: MÜLK SURESİ(TAMAMI)

11.SINIF SEÇ. COĞRAFYA

1.ÜNİTE :DOĞAL SİSTEMLER2.ÜNİTE : BEŞERİ SİSTEMLER (SAYFA 53’E KADAR)

11.SINIF SEÇ. İLERİ MATEMATİK

ÜNİTE 1: TRİGONOMETRİ (TERS TRİGONOMETRİK FONK. DAHİL DEĞİL)

11.SINIF SEÇ. İNGİLİZCE

1.ÜNİTE SİMPLE TENSES, 2.ÜNİTE PERFECT TENSES (BÜTÜN ZAMANLAR)

11.SINIF SEÇ. TEMEL MATEMATİK

1) SAYI KÜMELERİ

11.SINIF SEÇ. TARİH

1.UNİTE TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI

11.SINIF SEÇ. TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

11.SINIF SOSYOLOJİ

  1. ÜNİTE SOSYOLOJİYE GİRİŞ, 2. ÜNİTE BİREY VE. TOPLUM

11.SINIF TARİH

1.ÜNİTE DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

11.SINIF TEFSİR

1.ÜNİTE KURANI KERİM TARİHİ, 2.ÜNİTE TEFSİR İLMİ VE KAVRAMLARI; TEFSİR İLMİNİN TANIMI VE AMACI, TEFSİR İLMİNİN TEMEL KAVRAMLARI,TEFSİR, TEVİL, MEAL VE TERCÜME.

11.SINIF TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

 

12.SINIF – SINAVDA ÇIKACAK ÜNİTE ve KONULAR

12.SINIF ARAPÇA

1.TEVHİD VE ŞİRK

12.SINIF BEDEN EĞT.

1.FUTBOL, 2.ATLETİZM

12.SINIF BİYOLOJİ

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ

12.SINIF Ç. TÜRK VE D. TAR.

  1. ÜNİTE İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA

12.SINIF DİNLER TAR.

1.ÜNİTE DİNLER TARİHİNE GİRİŞ, 2.ÜNİTE SADECE  İSLAMİYETİN TARİHÇESİ KONUSU

12.SINIF FİZİK

1 ÜNİTE ÇEMBERSEL HAREKET

12.SINIF İNGİLİZCE

1.ÜNİTE MUSİC, 2.ÜNİTE FRİENDSHİP

12.SINIF İSLAM K. ve M.

1.ÜNİTE İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

12.SINIF KELAM

1.ÜNİTE KELAM İLMİ

12.SINIF KİMYA

1.KİMYA VE ELEKTRİK (ELEKTROLİZE KADAR)

12.SINIF KUR’AN-I KERİM

HİCR VE NAHL SURESİ SURESİ YÜZÜNDEN OKUMA, EZBER : ALİ İMRAN 144-149

12.SINIF MÜZİK

NOTA YERLERİ VE YAZIM KURALLARI

12.SINIF SEÇ. COĞRAFYA

1.ÜNİTE/ 1.BÖLÜM: EKSTREM DOĞA OLAYLARI, 1.ÜNİTE / 2.BÖLÜM: BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU:KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ, 2.ÜNİTE/ 1.BÖLÜM : GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ

12.SINIF SEÇ. İLERİ MATEMATİK

LOGARİTMA

12.SINIF SEÇ. İNGİLİZCE

1.RELATIVE CLAUSES 2.ADVERBIAL CLAUSES – CONJUNCTIONS 3. PREPOSITIONS – TAG QUESTIONS 4.GERUND – INIFINITVES – PARTICIPLES 5.NON CLAUSES – REPORTED SPEECH

12.SINIF SEÇ. T. MATEMATİK

ÜSLÜ İFADELER

12.SINIF SEÇ. TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

12.SINIF SOSYOLOJİ

ÜNİTE 1 SOSYOLOJİYE GİRİŞ, ÜNİTE 2 BİREY VE TOPLUM

12.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ

  1. ÜNİTE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

12.SINIF TÜRK DİLİ VE ED.

1.GİRİŞ, 2.HİKAYE

12.SINIF YABANCI DİL ED. (İNGİLİZCE)

1.ÜNİTE READİNG COMPREHENSİON

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

73 − = 70

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.