lise 3 türk edebiyatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2014 2015

AD :
SOYADI :
SINIF -NO : TÜRK EDEBİYATI DERSİ
11. SINIFLAR (ANADOLU BÖLÜMÜ) II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI ALDIĞI NOT:

SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toplam
PUANLAMA 10 5 15 15 10 10 5 20 10 10

SORULAR

S-1 Mensur şiirin örneklerini “Siyah İnciler” adlı eseri ile veren sanatçımız …Mehmet RAUF , Servet-i Fünûn dönemi sanatçısıdır. Divan edebiyatındaki süslü nesir ile mensur şiir arasında benzerlik vardır..
Servet-i Fünûn. / Şermin / Parnasizm

S-2 Parnasizm ,Servet- i Fünûn Edebiyatı ile Fecr-i Ati topluluğunda etkili olmuştur. Tevfik FİKRET Klasisizm daha çok I. Tanzimatçılarda etili olmuş, temsilcileri ise.; Şinasi

S-3 Servet-i Fünûn edebiyatında romanlarında kahramanlar aydın kesimden ve üst tabakadan seçilir, Mekan İstanbul’un köşk, yalıları gibi elit kesimin yaşadığı zengin muhitlerdir. Genelde kapalı mekanda olaylar işlenmiştir.Dili süslü, ağır , tahlil ve betimlemelere, gözleme yer verilmiş,yazar nesnel davranmaya çalışmıştır.
Hikayelerde ise; kahramanlar alt tabakadan, dış mekanda anlatılmış. Dili romana göre sade ve yalındır..

S-4 Cenap ŞAHABETTİN Servet – i Fünûn şairidir. Servet-i Fünûn şiirinde ;
* Dil süslü ve sanatlı, Arapça ,Farsça kelimelerin yanında Fransızca kelimeler de kullanılmıştır
* Aruz vezninin değişik kalıpları ile şiirler yazılmış,şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.
* Ölüm, yalnızlık, gurbet, karamsar gibi bireysel konular işlenmiştir.
* Sanat sanat içindir anlayışı ile yazılan şiirlerde anlam kapalılığı, sembolik anlatım vardır.
* Sone ,Serbest müstezat yeni türlerde şiir yazmışlar, kulak için kafiye anlayışı ile hareket etmişlerdir.

S-5 Abdülhak Hamit TARHAN – II. Tanzimat

S-6 Sanat toplum içindir.

S- 7 Servet-i Fünûn / Şermin / Parnasizm
S- 8 Aşağıdaki eserinin yazarını, etkilendikleri akımı ve bağlı olduğu edebiyat geleneğini aşağıdaki boşluklara yazınız.
Yazarı Sanat Akım Dönemi Türü
Felatun Beyle Rakım Efendi
Ahmet Mithat EFENDİ Romantizm I. Tanzimatçı Roman
Araba Sevdası
Recaizade Mahmut Ekrem Realizm II.Tanzimat Roman
Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal Romantizm I.Tanzimatçı Tiyatro
Şair Evlenmesi
Şinasi Klasisizm I. Tanzimatçı Tiyatro
Rubab- ı Şikeste
Tevfik Fikret Parnasizm Servet-i Fünûn Şiir

S- 9 Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
– Tanzimat şiiri eski nazım biçimleri ile yeni düşünce ve konuları işlemiştir. ( D )
– Sembolizm, Parnasizme tepki olarak doğmuş, imge ve mecazlı söyleyişe önem vermiştir. ( D )
– Sone, Terzarıma ve serbest müstezat gibi türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ( Y )
– Modern hikâyenin ilk örneklerini Tanzimat sanatçıları teknik bakımdan en başarılı örnekleri Servet –i Fünûncular vermiştir. ( D)
– Servet i Fünun edebiyatında divan şiiri gibi dil süslü ve bireysel konular işlenmiş, aruz vezni ile şiir yazılmıştır(D ) www.sorubak.com

BAŞARILAR

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı yukarıdaki puanlama tablosunda olduğu gibidir.

F.Semra TOSUN İbrahim Hakkı YALÇIN Aylin ÖZBEK Fatma TURGUT Mustafa GÜNDOĞDU Dilek TORUN Zehra DÖNMEZ
Ayfer ŞİRİP
Müdür Yardımcısı Hamit DOĞAN
Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


8 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.