lise 1 fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN
2.YAZILI SINAV
Adı soyadı: www.sorubak.com

1-Şekildeki aynalara gelen ışınların izleyecekleri
yolları çiziniz. (5 puan)

F M F M

2-

x ortamından gelen A ışını, şekildeki gibi bir yol izliyor. x ortamının mutlak kırılma indisi (nx)=2 olduğuna göre, y ortamının mutlak kırılma indisi (ny) kaçtır? (sin370=cos530=0,6 , cos370=sin530=0,8 ve sin900=1) (10 puan)
Cevap-2
3-
LİSESİ 9.SINIFLAR FİZİK DERSİ 2.DÖNEM
SORULARIDIR A-GRUBU
Sınıfı: No:

4- şekildeki cismin, çukur aynada oluşan görüntüsünü
çiziniz ve özelliklerini yazınız?. (5 puan)

Özellikleri
1.
2.
F M 3.
4.
5-)

A) 2 B) 3 C ) 4 D ) 5 E ) 1

6-

www.sorubak.com
7- I1:100cd I2:?
K
2m 5 m
(10 Puan)

Cevap-7

8-

Cevap-8
9- kaynak

Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışınlar perde üzerinde gölge oluşturuyor.Buna göre oluşan :
I. Gölgenin nedeni engelin saydam olmasıdır
II. Gölgenin engele benzemesinin nedeni ışığın doğrusal yolla yayılmasıdır
III.Gölgenin engelden büyük olmasının nedeni ışık kaynağının engelden küçük olmasıdır
Yargılarından hangileri doğrudur? (5 puan)
A) II ve III B)Yalnız II C)Yalnız III
D)Yalnız I E) I,II ve III

10-
G.ışın N Y. ışın

400

1200

K.ışın
A)40 B)30 C)20 D)60 E)70
I A ortamı
11-

3 1 1
2
B ortamı

A)Yalnız I B)yalnız II C) I ve II
D)Yalnız III E)I,II ve III

12-
N

hava
370
n1
n2
saydam
ortam 300

A) 0,2 B) 0,6 C ) 0,8 D ) 1 E ) 1,2

13-Yansıma kanunlarını yazınız?(10 puan)
14-a)Üzerine düşen ışığın tamamını yansıtan aynalara
……………………… denir.
b)Işığın doğrusal yolla yayılması ile ………………ve …………………
gölge oluşur.
c)Tümsek aynada bir cismin görüntüsü her zaman……………..
dır.
d)Parelel iki düzlem ayna arasındaki bir cismin………………..
görüntüsü oluşur. (5 puan)

15-

16-

www.sorubak.com
Not: Sınav süresi 1 ders saatidir. Başarılar dileriz.
Ders öğretmenleri

Mehmet GÖKNER Yunus TÜRKMEN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.