İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 4.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016

Adı soyadı : ………………………… www.sorubak.com
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EDEBALİ İLKOKULU
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 4. SINIFI 1. DÖNEM 2.YAZILI

A.Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1- Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
A) Gülmesi B) Konuşması C) Spor yapması D) Beslenmesi
2- İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fiziksel özellikleri B) Milleti C)Düşünmesi D)Yaşadığı yer
3- İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
A) Soluk alıp verme B) Soğuk havada titreme C) Sıcakta terleme D) Doğru ile yanlışı ayırt etme
4- İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?
A) İnsanların yararına çalışır . B) Yaşlılara ve engellilere yardım eder. C) Fakir ve kimsesizlere yardım eder. D) Çıkarı için yalan söyler.
5.Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?
A) Her sabah yatağını düzeltmek.
B) Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
D) Evin alışverişlerini yapmak.
6.Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?
A.Okul kütüphanesinden yararlanmak
B.Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
C.Okula istediği zaman gelmek
D.Okul bahçesinden yararlanmak

7- İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak : SEVGİYE ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)İyi işler B) Güzel davranışlar C)Faydalı işler D) Kötü işler
8- İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.
İnsanın; I. Aklının olması,
II. Düşünebilmesi,
III. Yürüyebilmesi, gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir?
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar?
A)Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir. B) Boş yere konuşmaktır. C) Herhangi bir işe karışmamaktır. D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir.

10.Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
A.devlete B.amirlerine
C.kendine D.topluma
11.İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A. Meclis B. Okul C. Devlet D. Aile

12. “Bir elin nesi var iki elin sesi var” atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın Önemi
B) İş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği
D)Tek kişinin başarılı olduğu
13. İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?
A. Yerlere çöp atmamalıyız. B. Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız. C. Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız. D. Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.

14- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
A. İnsanların doğuştan kazandığı haklardır. B. Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez.
C. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir. D. Tüm insanlar için geçerlidir.
15. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Suç işleyenleri cezalandırmak B) Barışı sağlamak
C) Çocukların okumasını sağlamak D) Dünya çocuklarını koruma altına almak

16. Yukarıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştir. Buna göre “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. Özgürlük B. Hoşgörü C. Yardımlaşma D. Bencilik
B. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz. (6 P)

Hak ( ) ( ) Bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir
Özgürlük ( ) ( ) Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerdir.
Sorumluluk ( ) ( ) Başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmektir.

C. Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ilişkilendiriniz. (6 P)
D. Aşağıda verilen cümlelerin hangi temel hakkımız ile ilgili olduğunu eşleştirelim. ( 8 P)
Evde kararlar alınırken benim düşüncelerime fazla önem verilmiyor.( ) ( ) Yaşama Hakkı
Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir amca hayatını kaybetti.( ) ( ) Kişi Dokunmazlığı
Annesinden dayak yediği için çocuğun kolları morarmış.( ) ( ) Düşünce Özgürlüğü

Ramazan Bayramında erkenden kalkıp camiye namaz kılmaya gideceğiz.( ) ( ) Din ve Vicdan Özgürlüğü

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUM 

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.