hukuk ve adelet dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

1- Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma …………………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masum sayılma hakkı

B) Tanıklık etme

C) Hukuki yaptırım

D) Adli ceza

2- Aşağıdakilerden hangisi anayasalarımızdan biri değildir?

A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası

C) 1971 Anayasası D) 1982 Anayasası

3-“Devletin yönetim biçimini, kuruluş şeklini ve genel kurallarını belirten en temel belgedir.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk B) Anayasa

C) Yaptırım D) Kanun

4-Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir?

A) Tazminat B) Ceza

C) İcra D) Şiddet

5- Aşağıdaki konulardan hangisi 1982 anayasasında değiştirilemez hükümlerden biri değildir?

A) Devletin Bayrağı B) Devletin Başkenti

C) Devletin Dili D) Devletin Dini

11- Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireylerin, hak ihlali durumunda haklarının korunması için yaptıkları başvuru yolu olarak nitelendirilebilir.

B) Cumhuriyet savcısı suçluyu yargılayıp cezasını verir.

C) Şikâyetin olabilmesi için mutlaka bir suç durumunun var olması gerekir.

D) Suç işlendiğinde bireyler polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcısına başvuruda bulunurlar.

12- Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Millet egemenliği B) Yürütme yetkisi

C) Yargı bağımsızlığı D) Yasama dokunulmazlığı

13-Devletin vatandaşlarına parasız eğitim vermesi

Ücretsiz kitap dağıtması gibi uygulamalar hangi devlete girer?

A) Hukuk devleti

B) Sosyal devlet

C) Demokratik devlet

D) Laik devlet

14- Ülkenin dini kurallara göre yönetilmediği, din ve vicdan hürriyetinin olduğu bir ülkede hangi devletten sözedebiliriz?

A) Sosyal devlet

B) Hukuk devleti

C) Laik devlet

D) Demokratik devlet

15- Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur. İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar. Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur. Parçada, yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) Zamanla değişebileceğinin

B) Toplumsal düzeni sağladığının

C) Mahkemelerce uygulandığının

D) Meclis tarafından çıkarıldığının

www.sorubak.com

6-Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete ……………………………….. denir.
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sosyal devlet B) Hukuk devleti

C) Laik devlet D) Demokratik devlet

7- Aşağıdakilerden hangisi toplum yaşamını düzenleyen kurallar arasında yer almaz?

A) Örf ve adetler B) Din kuralları
C) Hukuk kuralları D) Düğün törenleri

8- Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe …………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırım B) Hukuk C) Yasa D) Adalet

9- Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu B) TBMM
C) Anayasa Mahkemesi D) Başbakanlık

10- Hukuk devletinde bir suç işlendiğinde ya da herhangi bir hukuk kuralı ihlal edildiğinde bu durumun yaptırımının ne olacağı kurallara bağlanmıştır. Hukuk devletinde keyfilik yoktur, kurallar vardır. Herkes bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu duruma ………………………………….. denir.
Yukarıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır?

A) Hukukun üstünlüğü B) Hukuk devleti

C) Kanun devleti D) Hukukun önemi

16- Yaşından küçük bir çocuk sanıksa bu çocuk için hukuk dilinde hangi ifade kullanılır?

A) Mağdur

B) Suça Sürüklenen Çocuk

C) Şikayetçi

D) Davalı

17- Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Mülkiyet Hakkı

B) Özel Hayatın Gizliliği

C) Kişi dokunulmazlığı

D) Çalışma Hakkı

18- İyi ve kötü yargılarıyla insan davranışlarının değerlendirilmesinde ve koyduğu kurallarla bu davranışların belirlenmesinde etkilidir. Örneğin, yaşlı insanlara yardım etmek toplum tarafından olumlu bir davranış olarak nitelendirilir. Bu kurala uygun davranışlar “iyi”, uygun olmayan davranışlar “kötü” diye değerlendirilir. Kötü davranan kişiler toplum tarafından ayıplanabilir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hukuk kuralı

B) Ahlak kuralı

C) Örf ve adetler

D) Din kuralı

19- Aşağıdakilerden hangisi hukuki sorun değildir?

A) Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek.

B) Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi.

C) Bir öğrencinin okuldan, öğretmeninden habersiz olarak ayrılması.

D) Çöplerin sokağa atılması.

20- Kamu hakları, kişilerin devletle veya toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan, vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarımızda biri değildir?

A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

B) Eğitim ve öğrenim hakları,

C) Haberleşme Özgürlüğü

D) Beslenme hakkı

Her soru 4 puan BAŞARILAR…. www.sorubak.com

Dosyanın tamamını ve görselli halini indirmek için tıklayınız

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Mustafa dedi ki:

    Sevmedim bize öğretmenimiz bunlardan bazılarını öğretmedi birde ıkıncı yazılı diyorsunuz:))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.