Haçlı Seferlerinin dini,siyasi ve ekonomoik sonuçları

Haçlı Seferlerinin Sonuçları 

Türk ve İslâm Dünyası Bakımından Sonuçlar

 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin Marmara Bölgesi’n­deki ilerleyişi durmuştur. Türkler İç Anadolu’ya geri çe­kilmek zorunda kalmıştır.
 • Türklerin Bizans’ı yıkmaları gecikmiştir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti, Danişment Beyliği, Zengiler Atabeyilği, Eyyubi Devleti ve Memluklu Devleti İslam ülkelerini Hıristiyanlara karşı korudu­lar ve Hıristiyanlığın Ortadoğu’da yayılışını engellediler.

 

Dini Sonuçlar

 • Papalık ile Katolik din adamlarına Hristiyanların duyduğu güven azaldı.
 • Papalık kurumu güç kaybetmeye başladı.

 

Siyasi Sonuçlar

 • Seferlere katılan derebeylerin bir kısmının ölmesi ve bazılarının ekonomik güçlerini kaybetmesi kralların monarşik idaresinin kuvvetlenmesine yaradı.
 • Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet­mesi, kralların otoritesinin artmasına yaradı.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da üstünlük sağlaması gecikti.

 

Ekonomik ve Bilimsel Sonuçlar

 • Batı ve Doğu Akdeniz limanları arasında ticaret canlandı.
 • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı kuvvetlenmeye başladı.
 • İtalya’daki Venedik, Cenova ve Napoli şehirleri deniz ticaretiyle zenginleşti.
 • İslam ülkelerindeki fen ve teknik eserler Avrupalı­larca öğrenilmeye başlandı. Bu durum Yeniçağ’­daki hü­manizm, rönesans, reform ve coğrafi keşiflere katkıda bulundu.
 • Avrupalılar, kâğıt yapımı ve matbaa tekniklerini öğrendiler. Bu durum Rö­nesansa, Reforma ve Hüma­nizme etkide bulundu.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir