Gemi Yapımı alanı iş olanakları

Gemi Yapımı alanı; gemi inşa, yat inşa, gemi donatım yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Gemi yapımı sanayisi, farklı sanayi ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayisi olma özelliğini taşımaktadır. Birçok yan sanayi ile bağlantılı olmasından dolayı onu sürükleyen, teknolojinin gelişimini destekleyen, iş imkânı sağlayan; demir çelik sanayisi, elektrik-elektronik sanayisi, boya sanayisi, lastik-plastik sanayisi ve makine imalat sanayisine, ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan önemli bir sektördür. Bu yönü ile bir sanayi kolu olarak hem deniz ticaretine hem de sanayiye önem veren ülkeler tarafından benimsenen, desteklenen bir sanayi kolunu oluşturmaktadır.

Gemilerin teknik ve ekonomik yönden uzun ömürlü olması ve dünya ticaret hacminin de yaklaşık olarak % 95’inindenizyolu taşımacılığıile yapılması, gemi yapımı sanayisini daha da önemli kılmaktadır.

20.yüzyılın sonlarında dünyada yaşanan politik, teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet, dünya deniz ticaretini de etkileyerek yapısal değişimlere zorlamıştır. Gemilerin yapısı, tipi ve büyüklüğü yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstererek hızını ve kapasitesini de artırmıştır. Deniz yolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre ortalama 6,5 kat; demir yolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olmasının yanı sıra çok büyük miktardaki yüklerin bir seferde ve güvenli taşınması da gemi yapımı sektörünü avantajlı kılmaktadır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

  • Gemi İnşa,
  • Yat İnşa,
  • Gemi Donatım dallarında eğitim

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Gemi Yapımı alanından mezun olanlaröğrencilerimiz, okullarından diploma  ile  birlikte iş yeri açabilme belgesi alabilirler. İstedikleri takdirde ön lisans programına sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan “Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, gemi yapımı mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Doğrudan lisans programıyla gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve yat tasarımı programlarına yerleşebilirler. Ayrıca tersanelerde usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilirler.

Gemi inşacısı, kamuya ve özel sektöre ait açık havada tersanelerde ve dizayn bürolarında çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. İşlerinde yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulanmalıdır. Tam gün çalışma ve hafta sonu çalışması gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi yapımı mühendis ve teknikerleriyle iletişim hâlindedir.

Yat inşacısı, ahşap ve kompozityat yapan tersanelerde,dizayn bürolarında, devlete  veya özel sektöre ait tersanelerde üretim, tasarım, montaj, bakım ve onarım alanlarında çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, tozlu olabilir. İşlerinde yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulamalıdır. Tam gün çalışma ve hafta sonu çalışması gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi yapımı mühendis ve teknikerleriyle iletişim hâlindedir.
Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır. Bu yüzden sayıları her yıl artan yat üretimi yapan tersanelerde, yat tasarımı,donanımı, üretim ve planlamasında iş bulma olanağı oldukça fazladır.

Gemi donatımcısı, kamuya ve özel sektöre ait tersanelerde, gemi donatımında ve dizayn bürolarında çalışmaktadır. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. İşlerinde yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, zehirli maddeler olabilir. Elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle iş güvenliği kuralları iyi bilinmeli ve tam uygulamalıdır. Tam gün çalışma ve hafta sonu çalışması gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, mühendis ve teknikerlerle iletişim hâlindedir.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 + = 80

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.