Fen teknoloji 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

KÜPÇÜLER ORTAOKULU 8\A-B SINIFLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI_SOYADI NO:

1. X+1 iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY B) X2Y C) XY2 D) X2Y2

2.
Yanda verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Proton sayısı en küçük olan O en büyük olan Cl’dir.
II. F ve Cl atomlarının son katmanındaki elektron sayıları eşittir
III. O ve F atomlarının elektron dizilimleri aynıdır

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

3. Gruplarda bulunan elementlerin hangi özellikleri benzerdir?

A) Proton sayıları B) Elektron sayıları
C) Kimyasal özellikleri D) Renkleri

4. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliği değildir?

A) Elektriği iletirler. B) Tel haline gelirler.
C) Gaz halde bulunabilirler. D) Parlaktırlar.

5. 8A grubu elementlerine ne ad verilir?
A) Soygazlar B) Alkali metaller
C) Halojenler D) Yarı metaller

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektron vermeye yatkındır?

A) Sodyum B) Klor C) Oksijen D) Neon

7. Aşağıdaki atomlardan hangisi elektron almaya yatkındır?
A) Be B) B C) N D) Ne

8. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır?
A) BeNe B) BN C) H2O D) O2

9. Mendeleyev elementleri hangi benzer özelliklerine göre sınıflandırmışlardır?

A) Elektron sayıları B) Proton sayıları
C) Kütle numarası D) Atom ağırlığı

10. Nitrat iyonun yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) NO3- B) MnO4- C) NH4+ D) ClO3-

11. Aşağıdaki formüllerden hangisinde 3 çeşit atom yoktur?
A) HCl B) H2SO4 C) Mg(NO3)2 D) KOH
12. CaCl2 + X → CaSO4 + 2 NaCl

Yukardaki denkleştirilmiş tepkimede hangi element yoktur?

A) S B) Cl C) O D) Na

13. Aşağıdakilerden hangisi asidin özelliği değildir?

A) Ekşidirler. B) Turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler
C) Kaygandırlar D) Cildi yakarlar

14. Bazların sulu çözeltileri aşağıdaki maddelerden hangileri ile reaksiyon vermez?

I. NaOH II. H2SO4 III. NH3

A)Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

15. İyon değiştirici reçine yastıklar için hangisi yanlıştır?

A) Suyun sertliğine neden olan Ca2+ ve Mg2+ iyonları ile Na+ iyonu yer değiştirir.
B) Su moleküllerinin yapısını bozmaz.
C) Sert suların yumuşatılmasında kullanılır
D) Suyu mikroplardan arındırır.

16. Aşağıdaki maddelerden hangisinin pH’si 7’den büyüktür?
A) Mide hapı B) Tuz ruhu C) Yoğurt D) Elma

17. Bir dalganın ………, dalganın hava veya başka bir ortam içinden geçerken ortamdaki taneciklerin ne sıklıkla titreştiğini bildirir.

Yukardaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A)Frekansı B) Genliği C) Şiddeti D) Boyu

18. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkmaz?

A)CO2 B)SO2 C)NO2 D)NeO

19. Ali yüzeyi deri ile gerilmiş davula tokmakla vurarak ses çıkartıyor. Buna göre Ali aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha büyük frekanslı ses çıkarır?

A) Davula daha zayıf vurursa
B) Davula daha şiddetli vurursa
C) Davulun derisinin gerginliğini azaltırsa
D) Davulun derisinin gerginliğini artıtısa

20. Çeşitli seslerin birbirinden ayırt edilmesi:
1. Ses dalgalarının frekanslarının farklı olması
2. Ses dalgalarının genliklerinin farklı olması
3. Ses dalgalarının yayılma hızlarının farklı olması
verilerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2
C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Gürültü sınırı 60 dB’dir.
Ses kemikte suya göre daha yavaş yayılır.
Ses dalgaları kaybolmaz başka bir enerjiye dönüşür.
Güneşteki patlamaları duyamayız çünkü atmosfer engeller.
Klor mikrop öldürücü olarak kullanılır.
Kireç aslında Magnezyum ve Kalsiyumdur.
CH4 gazı asit yağmurlarına neden olan gazlardan biridir.
Açık hava basıncı barometre denilen bir aletle ölçülür.
Canlıların ortama uyum sağlamasına mutasyon denir.
Nükleotidler kişiye özgü proteinlerdir.
1. Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek 5 önlem yazınız.
2. O, Cl, Al, K ve Ne elementleriyle yazılabilecek bütün formülleri yazınız.
3. Temizlik maddelerinde kullanılan 4 baz ve ya asit yazınız.
4. 2 tane suda ayrıştığında H+ veren formül yazınız.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.