fen bilimleri 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

İSTAYON İLKOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4/A SINIFI FEN BİLİMLER I. DÖNEM II.YAZILI SINAVI

A. Aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız.

1. Aşağıda verilen iskelet modeli üzerinde iskeletin temel kısımlarının adlarını yazınız.
(8 Puan)
2. Vücudumuzun çatısını oluşturan iskelet sistemimizin görevleri nelerdir? Yazınız.
( 8 puan)
a. ……………………………………………………
b. ……………………………………………………
c. ……………………………………………………
d. ……………………………………………………

3. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini yazınız. (8puan)
a. …………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. ……………………………………………………
d. ……………………………………………………

4. Mıknatısın kullanım alanlarını yazınız.(6 puan)
a. ……………………………………………………
b. ……………………………………………………
c. ……………………………………………………

5. Soluk alıp vermeyi sağlayan organlarımızın adlarını yazınız . ( 10 puan)

Adı Soyadı : ………………………………..
No :

Puanı :

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun olanı yazınız. (10 puan)
sıkma itme egzersiz nabız artar
yavaşlar akciğerler eklem yağlı mıknatıs
1. İskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirlerine bağlandıkları
yere ……………………….. denir.

2. Cisimler germe, germe ve …………….. sonucu şekil değişikliği oluşturulabilir.

3. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere…………… adı verilir.

4. Kalbin kan pompalarken damarlara yaptığı etkiye
……………….. denir.
5. Limana yaklaşan bir gemi ……………..

6. Bebek arabasını ileri doğru hareket ettirmek için ……………. kuvveti uygularız.

7. Spor yaparken nabız hızımız ……………………

8. Düzenli ve bilinçli yapılan …………………. kas ve kemik
sağlığı için yararlıdır.

9. ………………….. soluk alıp vermede rol oynar.

10. Aşırı ……………… yiyecekler damar tıkanıklığına

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( 10 puan )

( ) 1. Mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirir.

( ) 2. Soluk alıp verirken, ağızdan alıp burundan vermeliyiz.

( ) 3. Bulaşık süngeri esnek bir maddedir.

( ) 4. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline geri dönen cisimlere esnek cisimler denir.

( ) 5. Mıknatıslar küçük parçalara ayrılırsa iki kutbu da kaybolur.
( ) 6. Kuvvet uygulanan her cismin şekli değişir.

( ) 7. Biri sağda diğeri solda olmak üzere iki akciğerimiz var.

( ) 8. Hareketli bir cisme, hareket yönüne zıt yönde uygulanan kuvvet, cismin yavaşlamasına neden olur.

( ) 9. Kanın vücutta dolaşımı akciğerler sağlar.

( ) 10. Kuvvet uygulayarak tüm cisimleri hareket ettirebiliriz.
D. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1 . Nabız sayısı
Faaliyet
I II III IV

Yukarıdaki grafik aynı kişinin çeşitli faaliyetleri sırasındaki nabız sayısını göstermektedir.

Buna göre kişinin uyuduğu andaki nabız sayısı grafikte hangi rakamla gösterilmiştir? (4 puan)

A) I B) II C) III D) IV
2.

Enes solunum sistemini tanıtan bir poster hazırlıyor. ? yerine hangi fotoğrafı koymalıdır? ( 4 puan )

A) B) C) D)
3. Soluk alıp verme olayının gerçekleştirilmesinin nedeni hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir? (4 puan)

A) Vücuda gerekli olan besinleri sağlamak
B) Vücuda gerekli olan oksijeni almak, vücuda zararı olan karbondioksiti dış ortama vermek
C) Vücudun enerji gereksinimini azaltmak
D) Vücut için gerekli besinleri sindirebilmek
4. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez? (4 puan)

A) Madeni para
B) Topu iğne
C) Metal ataç
D) Demir çubuk
www.sorubak.com
5. I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması.
II. Cismin şeklinde değişiklik olması.
III. Hareketli bir cismin durması.
Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir? (4 puan)

A) Yalnız I
B) I, II
C) II, III
D) I, II, III

6.
N 1

2 ……….
Birbirini çekiyor.
……….. S

………… 3
Birbirini itiyor.

1, 2, 3 numaralı kutuplar hangisidir? (4 puan)

1 2 3
A) N S N
B) S N S
C) S N N
D) N S S

7. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? (4 puan)

A) Büyüme
B) Erime
C) İtme veya çekme
D) Isıtma

8. Aşağıdaki cisimlerden hangisinde yavaşlama hareketi görülür ? (4 puan)
A) Durağa yaklaşan otobüste
B)Koşuya başlayan atlette
C) Balkondan düşen mandalda
D)İstasyondan ayrılan trende.

9. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan organ hangisidir? (4 puan)

A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Böbrek
D) Kalp
10. Kalbin sesini dinlemek için hangi araç kullanılır? (4 puan)
A) Teleskop
B) Mikroskop
C) Elektroskop
D) Stetoskop

BAŞARILAR !

Nevzat GÜRSÜL
4/A Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 20 = 24

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.