felsefe grubu 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2013-2014

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

……………….LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FELSEFE GRUBU DERSLERİ
II. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

www.sorubak.com
DERSİN ADI : FELSEFE, SOSYOLOJİ, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
TOPLANTI YERİ :
TOPLANTI TARİHİ :
TOPLANTI SAATİ :
TOPLANTI BAŞKANI :
TOPLANTIYA KATILANLAR :

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Açılış

2. Ders amaçlarının ve programlarının incelenmesi

3. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi

4. I . Dönem başarı ve başarısızlık durumlarının incelenmesi

5. Derslerin işlenmesinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan güçlükler alınacak önlemler

6. I. Dönem programlarının uygulanmasının değerlendirilmesi .( Konu zaman seviye )

7. Ölçme ve değerlendirme

a. Yazılı yoklamalar

b. Sözlü yoklamalar

c. Ödevler

8. Öğrenci velileri ile ilişkiler

9. Öğretim materyalleri , çevreden yararlanabilecek kaynaklar

10. Diğer branş öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği

11. Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1. Okulumuz Felsefe Grubu Dersleri zümre toplantısı, 21.02.2014 tarihinde saat 10:00 da okul müdürü ……………………II. DÖNEM eğitim ve öğretim yılının okulumuza ve ülkemize başarılı geçirilmesi temennisi’ ile açıldı. Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
2. Felsefe Grubu öğretmeni ……………………….“I. Dönem ders konularının yıllık planlara paralel olarak işlendiğini ifade etti. II. dönemdeki ders konularının da yıllık plana uygun olarak yürütülmesinin önemi vurguladı”

3. Bir önceki dönem alınan zümre öğretmenleri toplantı kararları Zümre Başkanı …………………….tarafından okundu .Bu toplantıda alınan kararlara uyulduğunu belirtti.

……………………..I. Dönem zümre de alınan ve uygulanan ders işleniş kuralları hatırlatıldı ve ikinci dönem de bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu kararlar:

a- Sosyoloji dersinin işlenişinde: Sosyoloji ve insan ilişkileri derslerinde öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri sosyal ortamda karşılaşacakları olay, olgu ve konular vurgulanacaktır. Atatürkçülük konuları dersin özelliğine uygun konularda ayrıntılarıyla ele alınması kararlaştırıldı. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı.

b- Felsefe dersinin işlenişinde: Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı.

c- Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin işlenişinde: Öğrencilerin mutlak suretle defter tutmaları sağlanacak, Demokrasinin gelişimi ya da demokrasinin kurumları, İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet gibi konular hakkında araştırma ödevleri verilebileceği karara bağlandı.

 

4. Felsefe Grubu Öğretmeni ………….I. Dönem Sınıf Ders başarılarını okudu.
Sınıf Başarı Yüzdesi

 

 

a- Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması;

Felsefe Grubu Öğretmeni ……………………..“Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti”

Okul Müdürü ……………………….“Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmesi belirtti”

Felsefe Grubu Öğretmeni ……………………“Ders çalışma yöntemlerini öğretmek,
bireysel farklılıkları dikkate almanın eğitim ve öğretiminin kalitesini arttıracağını belirtti”

Okul Müdürü ………………………….“Öğrencilerin psikolojik , duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmanın önemini vurguladı”

Felsefe Grubu Öğretmeni ………………………..“Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım , not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmasının önemini belirtti”

Felsefe Grubu Öğretmeni ……………………….“Derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasının önemini belirtti”

Okul Müdürü ……………………………….“Öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın önemini belirtti”

Felsefe Grubu Öğretmeni …………………….“Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesini belirtti

Felsefe Grubu Öğretmeni ……………………“Öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri kazandırabilme problem çözme ve karar verme becerileri kazandırabilmenin önemini vurguladı”

Okul Müdürü Serdar KARATAŞ “Aile , öğrenci ve öğretmen iletişimsizliğini gidermenin önemini belirtti”

5. Felsefe Grubu Öğretmeni ………………….“I. Dönem başarı yüzdelerine bakıldığında başarı yüzdelerinin iyi olduğu ve herhangi bir problen yaşanmadığını belirtmiş ve öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması, öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına , işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının başarıyı arttıracağını belirtti”
Mahir UÇ : Derslerin işlenişinde aşağıdaki kullanılacak yöntem ve teknikleri belirtti;

-Düz anlatım,
-Soru – cevap
-Tartışma tekniği
-Not tutturma
-Özetleme

6. …………… I. Dönem müfredata uygun bir şekilde dönem kapatılmıştır. Herhangi bir eksiklik olmamıştır.
7. …………….; Ölçme ve değerlendirme;

a) Yazılı yoklamalar

Haftalık ders saatleri iki ve ikiden daha az olan dersler için yönetmelikte öngörülen iki sınavın, haftalık ders saati ikiden fazla olanlar için üç sınavın yapılmasına ;
Yazılı sınavlarda sorulacak soruların açık, anlaşılır kısa cevaplı olacak şekilde en az beş sorunun sorulmasına,
Felsefe Grubu Öğretmeni ……………………“II. Dönem başında yapılan öğretmenler kurulu kararı gereği son sınavın ortak yapılması ve tarihi 26-30 Mayıs idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

I. Sınav tarihleri ise Felsefe dersi için ; Martın İkinci haftası
Sosyoloji Dersi için; Martın Üçüncü haftası
Demokrasi ve İnsan Hakları için; Martın İkinci haftası
Olacaktır.

b) Sözlü yoklamalar;

Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesini, ödevlerin ve sınavların bir günde veya bir haftada yoğunlaşmamasına dikkat edilmesine karar verildi Felsefe grubu dersleri için her öğrenciye 2 sözlü notu verilmesine karar verildi.

c) Ödevler ;

I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılması.

Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;
İŞLEM PUAN SAFHA
Ödev planın hazırlama ve uygulama 10 Hazırlık Safhası Değerlendirmesi
Araştırma ve kaynaklardan yararlanma 15
Yaparken öğretmeniyle kurduğu ilişki 15
Zamanı verimli kullanma 5 Tamamlandıktan Sonraki Değerlendirme
Örneklerden ve aktüaliteden yararlanma 15
Temizlik-tertip-düzen 15
Konunun anlaşılması ve ortaya konması 25
TOPLAM 100

 

 

 

 

 

 

 
8. Öğrenci velileri ile ilişkiler;
Felsefe Grubu Öğretmeni…………..;

*Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarını sağlamak.
*Velilerle yapılacak toplantılarda öğrencilerin bireysel farlılıkların anlatılmasının önemini vurguladı.
Okul Müdürü ……………………..Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında veliler bilgilendirilmeli ,
*Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı,
*Anne ve babaların çocukları ile gurur duymalarının sağlanması yönünde görüş belirtti.

9. Ders araç ve gereçlerinin kullanılması;
-Ders kitabı
-Felsefi doktrinler sözlüğü
-Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı
-Yardımcı kaynaklar
-CD

10. Konuların özelliğine göre Türk Dili ve Edebiyatı , Din Kültürü , Tarih , Biyoloji öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.
11. Okul Müdürü …………………….“Dilek ve temenniler bölümünde II. Dönem eğitim ve öğretimin daha başarılı olacağı inancığıyla toplantıyı sona erdirdi”

Felsefe Zümresi Öğretmenleri

 

UYGUNDUR
…../…./2014

(Okul Müdürü) www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 76 = 86

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.