En Güzel Sağlık Haftası Şiirleri

Sağlık Haftası Hakkında,  Sağlık Haftası Şiirleri

sağlık haftası

Kişinin sağlığı yerindeyse ve gıda sıkıntısı yok ise büyük ölçüde afiyette demektir. Sağlık kişinin yaşam kalitesi açısından önemli unsurlardandır. Bir ülkede sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilme oranı ve bu hizmetlerin kalitesi o ülkenin yaşam standartlarının ve gelişmişliğinin belirlenmesinde belirleyici rol üstlenir.

Bu çerçevede 7 ila 13 Nisan tarihleri arası ülkemizde ve dünyada Sağlık Haftası kutlanmaktadır. Bu haftada sağlık ve sağlık çalışanları hakkında bilgilendirici faaliyetler yürütülür. Gazetelerde bu konu ile ilgili makaleler yayınlanır, televizyonlarda programlar yapılır.

Sağlık ile para ilişkisi ve yoksul kesimin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi her zaman üzerinde durulan bir konudur. Ülkemiz sağlık hizmetleri ve bu konuda sosyal politikaların üretilmesi açısından son birkaç yılda önemli gelişmeler kaydetmiştir. İnternetin yaygınlaşması ve bilinçli televizyon seyircisi kitlesinin oluşması ile de sağlık ile ilgili bilgiler kolaylıkla evlerimize kadar ulaşabilmektedir.

Bununla birlikte bilgi çokluğu, bilgi kirliliğini de getirmekte bu işlerden haksız menfaat elde etmeye çalışan kesimler çeşitli yöntemlerle karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Devletimizin diğer organları bunların bertarafına yönelik çeşitli tedbirler alsalar dahi bu konuda yapılan mevzuat değişiklikleri ve kolluk kuvvetlerinin baskınları ile bile sağlık istismarcıları varlıklarını sürdürmektedirler.

Bu konuda en büyük sıkıntı merdivenaltı üretim veya tescilli firmaların yeterli denetlenmemesi sonucu hijyen koşulları sağlanmadan üretim ve depolama yapmalarıdır. En büyük sorun gıda sektöründe yaşanmaktadır. Bu konuda ithal gıdaların denetlenmesi ve merdivenaltı üretime son verilmesi için gerekli çalışmaların belirli bir disiplin çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Sağlık konusunda bir sıkıntı da sahte ilaçlar ve fason sağlık malzemeleri üzerinden yapılan vurgunlardır. Devletimiz bu konu üzerinde ciddi bir şekilde durmasına rağmen kanser ilaçlarının karaborsa şekilde satılması, kaçak veya sahtelerinin üretilmesi gibi yasadışı faaliyetler can yakmaktadır.

Sağlık konusundaki sevindirici bir gelişme her geçen gün ülkemize yeni sağlık tesislerinin kazandırılması ve modern cihazlar ile tedavinin tedavileri kolaylaştırmasıdır. Eski dönemlerde rastlanan kalabalık hastane manzaraları nispeten azalmıştır. Ancak bazı hastanelerde hala hastalarımız eskisine benzer kuyruk çileleri çekmeye devam etmektedir. Ancak bunun yıllar içinde yavaş yavaş azalacağı düşünülmektedir.

Birçok yönden Batı Medeniyetinin gerisinde olan ülkemiz vatandaşlarımıza eşit sağlık hizmeti sunulması ve sağlık sigortası hizmetlerinin oldukça kapsayıcı olması nedeniyle gurur veren bir noktada bulunmaktadır. Ülkemizde zengin fakir herkes sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. Bununla birlikte sağlık hizmetinin kalitesi olarak Almanya gibi gelişmiş ülkelerden hala geridedir.

Sağlık Haftası sağlık ile ilgili sorunların ve insan sağlığının nasıl üst noktaya çıkarılabileceğinin tartışılması bakımından önemlidir. Herkesin yaşama ve sağlığını koruma hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından da kutlanan sağlık haftası bu konuda yeni ve müspet adımlar atılması için fırsatlar doğurmaktadır. Atamızın dediği gibi “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur!”, öyleyse nice sağlıklı yıllara..

Sağlık Haftası Şiirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

53 − 52 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.