din kültürü 4.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAZIM KARABEKİR İLKOKULU
4-A SINIFI DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
Adı Soyadı : …………………………………… Sınıfı : …….. Puanı :…….
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (15 x 4 = 60)
1-Kuran-ı Kerim’in ayetlerini peygamberimize getiren meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Azrail B-İsrafil C-Mikail D-Cebrail

2- Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği kutsal kitabın adı nedir?
A-Tevrat B-Kuran-ı Kerim C-İncil D-Mesnevi

3-‘’ Kuran-ı Kerim …………… ve …………… tarihleri arasında indirilmiştir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi tarihler gelmelidir?
A-571-573 B-610-632 C-622-632 D-632-634

4- Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde indirilmiştir?
A-Kabe B-Hira Mağarası C-Kudüs D-Mescid-i Nebevi

5- Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir?
A- Hz. Ömer B-Hz. Ali C-Hz. Ebu Bekir D- Hz. Osman

6-Kuran- Kerim’in 20 sayfalık bölümlerine ne denir?
A-Cüz B-Ayet C-Sure D-Kitap

7-Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır.
B-Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir.
C-Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
D-Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır.

8-Kuran-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Kuran-ı Kerim’de 114 sure bulunur.
B-Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin hepsi aynı uzunluktadır.
C-Kuran- Kerim’in yaklaşık 600 ayet vardır.
D-En uzun sure 286 ayetten oluşan İhlas suresidir.

9- Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Dedesinin adı Abdullah’tır B-Annesinin adı Hatice’dir
C-Amcasının adı Abdulmuttalip’tir D-Süt annesinin adı Halime’dir

10- Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?
A) Çalışkan olduğu için B) Peygamber olduğu için
C) Güvenilir olduğu için D) Vahiy aldığı için

11-Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
A-622 yılında İstanbul’da B-640 yılında Mekke’de
C-632 yılında Medine’de D-611 yılında Kudüs’te

12- Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir?
A) Kur’an B) Cüz C) Sure D) Ayet

13- Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son sureleri hangileridir?
A)Fatiha / Bakara B)Fatiha / Nas C)Fatiha / Kevser D)Bakara / Kevser

14- Hz. Lokman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Hz. Lokman, Hz. Davut peygamber zamanında yaşamış bilge bir insandır.
B-Kuran-ı Kerim’de Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülmüştür.
C-Kuran-ı Kerim’de Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin olduğu Lokman Suresi vardır.
D-Hz. Lokman son peygamberdir.

15- Peygamberimize gelen ilk vahiy ne olmuştur?
A) Oku B) Yaz C) Oruç tut D) Allah birdir

Mushaf Amine 114 571 Vahiy katibi Hz. Osman
Abdullah Sure Ayet Kevser Hz. Hatice Kadir

B-Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tabloda verilen kelimelerden uygun olanını yazınız.( 22 puan )
1-Kuran-ı Kerim ……………………… gecesi indirilmeye başlanmıştır.
2-Peygamberimizin annesinin adı ………………………………dir.
3-……………………………… suresi en kısa suredir.
4-Kuran ayetlerini yazan kişilere …………………………………………………… adı verilmiştir.
5-……………………………………… Kuran-ı Kerim’i kitap halinde çoğaltan halifedir.
6-………………………………………… peygamberimizin babasının adıdır.
7-Peygamberimiz 25 yaşında iken …………………………………………………ile evlenmiştir.
8-Hz. Muhammed …………… yılında Mekke’de doğmuştur.
9-Kuran-ı Kerim’in ilk nüshasına ………………………….. denir.
10. Kur’an-ı Kerim’de …………………. sure vardır.
11. Sureleri oluşturan Kur’an cümlelerine ………………….. denir.

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Y yazınız.( 10 puan )
1-( ___ ) Kuran’daki en uzun sure Bakara suresidir.
2-( ___ ) Kuran-ı Kerim Hıristiyanların kutsal kitabıdır.
3-( ___ ) Kuran-ı Kerim Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitaptır.
4-( ___ ) Kuran-ı Kerim birbirinden farklı uzunluklardaki ayetlerden oluşur.
5-( ___ ) Kuran Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır.
6-( ___ ) Tevbe suresi Besmele ile başlamaz.
7-( ___ ) Hz. Muhammed 622 yılında Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir.
8-( ___ ) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler Lokman suresinde anlatılmaktadır.
9-( ___ ) Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya hatim denir.
10-( ___ ) Kuran- Kerim yaklaşık 6666 sure bulunmaktadır.
www.sorubak.com
D. Dört büyük ilahi kitabın isimlerini yazınız. ( 8 p)
1. ………………………………………. 2………………………………………..
3. ………………………………………. 4………………………………………..

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.