Bölge nedir? Kıta nedir? Yer nedir? Yön nedir?

Bölge kıta yer yön kavramları ne anlatmakta,  Bölge kıta yer yön kavramları, Bölge kıta yer yön açıklamaları

Bölge Nedir?

Birtakım sınırlar içinde kalan topraklara bölge denir. Bölgede iklimsel şartlar, bitki örtüsü gibi benzerlikler bulunur. İktisadi ve siyasi birliğe dayanır.

Yön Nedir?

Kuzey, güney, doğu ve batı gibi zıt tarafları olan, cismin yüzeylerinin baktığı taraflara denir. Cisimlerin ön yüzü kuzeyi, arkası güneyi, sağ tarafı doğuyu, sol tarafı batıyı gösterir.

Kıta Nedir?

Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçaları.

Dünyanın altı kıtası şunlardır:

  • Avrupa
  • Afrika
  • Antarktika
  • Asya
  • Amerika
  • Avustralya (Okyanusya)

Yer nedir?

Yer aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Bir cismin veya varlığın bulunduğu Yer (bakınız mekân)
  • Yer veya Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen (Yer küre de denilir.)
  • Kiril alfabesinde bir harf.

Yön nedir?

yönler, dünya üzerindeki yer ve varlıkların konumunu tanımlamakta kullanılan, dünyanın kutupları baz alınarak oluşturulmuş terimlerdir.

Ana yönler

Başlıca dört coğrafi yön vardır: kuzey, güney, doğu ve batı. Bunlara ana yönler denir. Bir kişi yüzünü kuzeye dönerse arkası güney, sağ tarafı doğu ve sol tarafı batıdır.

Ara yönler

Ana yönler arasında kalan yönleri tanımlamak için ara yönler oluşturulmuştur. Bunlar, kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeybatı ve güneybatıdır. Daha hassas bir tanım gerektiğinde ara yönlerin ana yönlere yakınlığına bağlı olarak ikincil ara yönler de kullanılabilir. Bunlar kuzeyden başlayarak saat yönünde; kuzey-kuzeydoğu, doğu-kuzeydoğu, doğu-güneydoğu, güney-güneydoğu, güney-güneybatı, batı-güneybatı, batı-kuzeybatı ve kuzey-kuzeybatıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 50 = 58

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.