Bitki Hücreleri ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

Bitki Hücreleri ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri:
1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler.
2- Hücre zarı bulunur.
3- Sitoplazma bulunur.
4- Çekirdek bulunur.
5- Koful bulunur.
6- Mitokondri bulunur.
7- Ribozom bulunur.
8- Endoplazmik retikulum bulunur.
9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.

Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar

Bitki Hücresi                                                                         Hayvan Hücresi
1- Hücre zarının dışında hücre                                       1- Hücre zarının dışında hücre
duvarı bulunmaz. duvarı vardır.
2- Şekilleri genelde köşelidir.                                             2- Şekilleri genelde yuvarlaktır.
3- Plastitleri vardır.                                                                           3- Plastitleri yoktur.
4- Sentrozom bulunmaz.                                                                 4- Sentrozom bulunur.
5- Kofulları büyük ve az sayıdadır.                                             5- Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
6- Genelde lizozom bulunmaz.                                                      6- Genelde lizozom bulunur.
7- Endositoz görülmez.                                                                    7- Endositoz görülür.
8- Fotosentez ve solunum olayları                                              8- Fotosentez ve solunum olayları
görülür. görülmez.
9- Orta lamel yardımıyla bölünür.                                               9- Sitoplazma boğumlanarak bölünür.
10- Sitoplazmada karbonhidratlardan                                       10- Sitoplazmada karbonhidratlardan
maltoz ve sükroz bulunur. glikojen ve laktoz bulunur.
11- Depo polisakkariti nişastadır.                                                  11- Depo polisakkariti glikojendir.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar

Bitkisel hücrelerHayvansal hücreler
Hücre zarının dışında hücre çeperi vardır.Hücre çeperi yoktur.
Hücre çeperinin varlığı sebebiyle hücrenin şekli köşeli olup, dikdörtgene yakındır.Hücrenin şekli köşeli değil, yuvarlağa yakındır.
Sentrozom yoktur.Sentrozom vardır.
Plastitler vardır.Plastitler yoktur.
Kofullar büyük ve sayısı azdır.Kofullar küçük ve sayısı çoktur

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.