Bilim Teknoloji Haftası

Günümüz dünyası hakiki yol göstericinin bilim olduğu konusunda hem fikirdir. Kimse bilime gereksiz demez. Teknolojinin sunduğu olanaklara sırt çevirmek akla uygun gelen bir iş değildir. Medeniyetlerin lokomotifi olan bilim bilim-teknoloji-haftasıve teknoloji 08-14 Mart tarifleri arasında “Bilim ve Teknoloji Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bilim doğaya egemen olma kaygısı taşıyan insanoğlunun çevresini gözlemlemesi, tabiat  kanunlarını keşfetmek ve bunu hayatını kolaylaştırmak için deneyler yapması ve bunlar mesnetsiz inanışlar gölgesinde değil nesnel ve gerçekçi araştırmalar ile yapmasıdır. Bu sayede insanlık tarihi boyunca bilimsel gelişmeler olmuş ve insan hayatı kolaylaşmıştır. Bu da teknoloji ile mümkün olmuştur. Eski devirde daha çok mızrak, savaş arabası ve saklama koşulları gibi hayatın zaruri alanlarında icatlar yapılırken günümüz icatları internet örneğinde olduğu gibi daha çok insan hayatını kolaylaştırma ve keyif almak ile ilgilidir.

Bilim sayesinde açıklanması zor olan doğa olayları, (örneğin deprem, taşkın, şimşek, kutup ışıkları) açıklanabilmiş, bir çok korkuya bilimsel açıklama getirilebilmiştir.

İnsanın karşısına çıkan her olay birer bilim konusudur ve bunlar sadece icatlarla veya fen bilimleri ile sınırlı değildir. Örneğin toplumların kültürel yapılarını, kitlesel davranışlarını inceleyen bilim dalına toplum bilimleri denmektedir.

Teknoloji ise bilimin endüstri ve araç gereçler ile ilgili kısmını oluşturmakta olup Yunanca beceri anlamındaki “tekhne” ve “çalışma alanı” anlamındaki “logia” kelimelerinin birleşmesi ile etimolojik terimi ortaya çıkmıştır. Yani beceri bilimi, sanat bilimi gibi bir manası vardır.

Günümüzde halkımızın teknolojiye ilgisinin yoğun olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz dünyanın en büyük teknoloji firmalarının sadık müşterileri arasında yer almaktadır. Günlük hayatında en modern teknolojik aletleri kullanan ve bilime son derece saygılı olan halkımız için “Bilim Teknoloji Haftası” göğüslerini gere gere kutladığı bir hafta olsa da bilim ve teknoloji de rolümüzün üretici değil tüketici olması acı bir gerçektir.

Devletimizce bilim ve teknoloji alanında yapılan yatırımlar daha çok satın alma şeklinde olması ve bilim adamlarımıza bilimsel araştırmalar için gereken imkanların hala yeterli düzeyde olmaması nedeniyle gelişmiş ülkelere beyin göçümüz devam etmektedir.

Bilim ve teknoloji haftasında işte bu konular masaya yatırılmakta, karşılan sorunların ne gibi tedbirlerle aşılabileceği konusunda düşünce toplantıları düzenlenmektedir. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli şey belki de teknolojik aletler satın alma ile veya bunları kullanabilme yeteneği ile bilimsel gelişme sağlanmayacağıdır.

Üstün beyinlerin toplandığı üniversitelerimizde araştırma fonlarının bulunmayışı veya kıt oluşu, ürün sahiplerini koruyacak yasaların veya bu yasaların uygulanmasının eksik oluşu yani alıntı çalıntılara engel olunamaması ve siyasi çekişmeler bilimin gelişmesinde en büyük engeller olarak görülmektedir.

Bununla birlikte okul müfredatlarına bilim ve teknoloji ile ilgili derslerin konulması ve halkımızın bilime ilgisi sevindirici gelişmelerdir. Bu da bireysel gayretlerle bilimsel çalışmalar yapan üstün zekalı ve azimli insanlarımızın önünü açmaktadır.

İlgili Başlıklar:

Bilim Teknoloji Haftası Şiirleri

Bilim Teknoloji Haftası Dosyaları


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir