Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar

Batı cephesinde kimlerle savaşıldı?

Milli Mücadele’de en yoğun savaşlar bu cephede yapılmıştır. Bu cephede Yunanlılara karşı savaşıldı.

Batı Cephesi komutanı kimdir?

Yunanlılar Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaşlarda Türk ordusuna İsmet Paşa komuta etmiştir.

Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar

 • I. İnönü Savaşı
 • II. İnönü Savaşı
 • Kütahya – Eskişehir Mücadelesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık
 • Meydan Muharebesi

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa komutasındaki düzenli ordu, Sakarya Meydan Savaşı’nda Yunan ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üstün başarılarından dolayı Gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir.

Savaşlar ve Sonuçları

 1. I. İnönü Savaşı: KAZANDIK !
 2. II. İnönü Savaşı : KAZANDIK !
 3. Kütahya – Eskişehir Savaşı: Kaybettik.
 4. Sakarya Muharebesi: KAZANDIK! Bu savaşta Mustafa Kemal’e , TBMM tara-fından “Mareşal’’ rütbesi ve “Gazi’’ unvanı verildi. Sakarya Meydan Muharebesi’nin en önemli halk kahramanlarından biri de  Şerife Bacı’dır.
 1. Başkomutanlık Meydan Muharebesi: KAZANDIK ! Mustafa Kemal’in “Ordular ! İlk hedefiniz Akdeniz’dir,ileri ! ’’emrini alan Türk ordusu, 9 Eylül’de İzmir’e girerek düşmanları yurdumuzdan attı.

     Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında 11 Ekim 1922’de  ateşkes antlaşması imzalandı.

Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu birlikleri Batı Cephesi’ndeki ilk başarıla-rını İnönü Savaşlarında ( I. İnönü ve  II. İnönü)

kazandı.  Mustafa Kemal bunun üzerine İsmet Paşa’ya  “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin ters giden talihini de yendiniz.” demiştir

Sakarya Meydan Muharebesi

  23 Ağustos 1921’de Yunan Ordusunun hücumuyla başladı. 22 gün geceli gündüzlü devam eden bu büyük savaş Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlandı.  TBMM, kazandığı bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesini ve “Gazi” unvanını verdi. 26 Ağustos 1922’de taarruz (saldırı) emrini verdi. Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini alan Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girdi.

       Halkın gösterdiği bu kahramanlıklar nedeniyle  TBMM  tarafından Antep’e  “ Gazi “ ,  Maraş’a  “Kahraman “ , Urfa’ya da  “ Şanlı “  unvanları  verildi.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


7 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.