Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

Genelgeyi M. Kemâl hazırlamış, komutanlar imzalamışlardır (Rauf Bey, Ali Fuat paşa, Refet bey. Ayrıca, Erzurumda bulunan Kâzım karabekir Paşa’nın telgrafla onayı alınmıştır). Karar altına alınan hükümler şöyledir:

• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.İstanbul Hükûmeti,İtilâf Devletlerinin denetimi altında bulunduğundan,üzerine düşen görevi yapamamaktadır. Bu durum, milletimizi esir gibi göstermektedir (Millî Mücadele’nin gerekçesi).

• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır (Bu ve aşağıdaki maddelerde Millî Mücadele’nin yöntemi belirtilir. Millî egemenlik düşüncesi ilk kez ortaya atılmıştır; millet iradesine dayalı yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiği açıkça görülüyor).

• Milletin, haklı sesini duyurabilmesi için, her türlü etkiden uzak olan Sivas’ta bir millî kurulun toplanması kararlaştırılmıştır.

• Her ilden, milletin güvenini kazanmış üçer delege Müdâfaa-i Hukuk-i Millîye, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilerek gizlice Sivas’a geleceklerdir (millet iradesi öne çıkartıldığı gibi, mücadele, millete mâl edilmiştir).

• Erzurum’da toplanacak olan kongre üyeleri de Sivas’a geleceklerdir.

• Askerî birlikler dağıtılmayacaktır. Ordu, alınan kararların uygulanmasında görevlendirilmelidir. (1)

Amasya Genelgesi ile,

• Millî Mücâdele’nin başladığı ilân edilmiş, mücâdele millete mal edilmiştir.

• Mücâdelenin gerekçe ve yöntemleri belirtilmiştir.

• Millî egemenliğin kurulacağının habercisidir.

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.