Eğitimde Öncü Adres

Allah’ın Sıfatları ve Anlamları

Allah’ın Zati Sıfatları

1. Vücud

Allah’ın ‘vücud’ sıfatı O’nun var olduğundan ve sonsuzluğundan haber verir.

2. Kıdem

Allah’ın varlığının bir başlangıcının veya öncesinin olmadığını anlatan sıfatıdır.

3. Beka

Allah’ın varlığının sonsuz olmasını açıklayan sıfatıdır.

4. Vahdaniyyet

Allah’ın tek olduğunu, eşsiz ve benzersiz olduğunu açıklayan sıfatıdır.

5. Muhalefet-ün lil-havadis

Allah’ın yaratılmışlardan farklı olduğunu açıklayan sıfatıdır.

6. Kıyam bi-nefsihi

Allah’ın başka canlılara veya nesnelere gereksinim duymadan var olması demektir.

Allah’ın Subuti Sıfatları

1. Hayat

Allah’ın yaşadığını anlatan sıfattır. Ancak O’nun hayatı yaratılmışlarınkine benzemez ve sonsuz ve sınırsızdır.

2. İlim

Allah’ın her şeyi bilmesi, bilgisinin her şeye yetmesi anlamındaki sıfatıdır.

3. Sem’

Allah’ın her şeyi duyması manasındaki sıfattır ve O’nun duyması yaratılmışların işitmesine benzemez.

4. Basar

Allah’ın yaşanan her şeyi gördüğünü ve görmesi için herhangi bir uzva ihtiyaç duymamasını anlatan sıfatıdır.

5. İradet

Allah’ın isteği ile her şeyin emele gelebileceğini anlatan sıfatıdır.

6. Kudret

Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve O’na kimsenin galip gelemeyeceğini anlatan sıfatıdır.

7. Kelam

Allah’ın hiçbir kelimeye, cihaza ve uzva gereksinim duymadan konuşması anlamındaki sıfatıdır.

8. Tekvin

Evrendeki her şeyin şüphesiz yaratıcısı Allahtır ve O’ndan başka yaratıcı yoktur manasındaki sıfatıdır.

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.