9.sınıf türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 

HAYDAR AKÇELİK ANADOLU ve KIZ MESLEK LİSESİ 2013- 2014 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR.

Adı- Soyadı:

Sınıf- No:

 

1.  “Koşma” nazım şekli konularına kaça ayrılır? Birer cümleyle açıklayınız. (10 P.)                                                                      

2.      “Bir besteci, Çanakkale Savaşlarından çok etkilenmiş ve bu konuyla ilgili bir türkü bestelemiş; M. Akif ERSOY savaşların tesiriyle Çanakkale Şehitlerine Şiirini yazmış; bir mimar bu önemli olayın unutulmaması için bir anıt dikmiştir.”

Yukarıdaki parçada sanatın hangi yönü vurgulanmıştır? Açıklayınız. (10 P.) www.sorubak.com

3.      “Bir romancı kahramanlarının gerçekleştirdiği olayları anlatırken onların ruhsal durumlarını ortaya koymak durumundadır. Tarihsel içerikli bir edebi eser ortaya çıkaran yazarın, tarih biliminin verilerinden faydalanması doğaldır.”

Yukarıdaki açıklamadan hareketle bir edebi eser oluşurken hangi bilimlerden yararlanılmıştır? Açıklayınız

4.  Halk edebiyatı kaç bölüme ayrılır? Her bölümün nazım şekillerini yazınız. (15 P.)               

5. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi sanatlar kullanılmıştır? Yanlarına yazınız. (15 P.)

A-     Ağaca  balta  vurmuşlar “Sapı bedenimden.” demiş.  …………………………………………………………………………………

B-      Saksıda incilendi yapraklar senin için.  …………………………………………………………………………………………………………

C-      Zaman, seni sardığım kumaş gibidir.   ……………………………………………………………………………………………………………

D-     Kerem’in sazına cevap veren bu!         ……………………………………………………………………………………………………………
6. “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak”            Yandaki dizede parlayacak olan yıldız nedir? (10 P.)

 

7. Aşağıdaki ifadelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10 P.)

    Sanat: İşitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik) olmaz üzere üç kısımda sınıflandırılır. (   )

Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder.   (   )

Edebi metinlerde günlük hayatta kullanılan kelimelere yeni anlamlar yüklenir.  (   )

Şiirde kullanılan dille günlük hayatta kullanılan dil arasında hiçbir fark yoktur.  (   )

Aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde genel olarak ağır ve anlaşılması güç bir dil kullanılmıştır.  (   )

 

8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. (10 P.)

  Doğal dili kişiye özgü duyarlılıkla kullandığı için edebi metnin dili ……………………………… bir dildir.

Mısralarda aynı ünsüz harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge ………………………………. denir.

Bir durumu olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösterme sanatına …………………………… denir.

Olay, düşünce, duygu ve hayâllerin dil aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak anlatılmasına …………….………………. denir.

Edebi metinler: …………………………… ve ……………………………… olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

 

9. Edebi metin çeşitlerini şema halinde göstererek örnek veriniz. (15 P.)

 

Süre: 40’ dakikadır. Yazım ve noktalama puanlamaya dahildir.                        Başarılar dilerim

                                                                                             Halil KAHRAMAN

                                                                                              TED Öğretmeni www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir