9.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Adı: 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BABAESKİ MESLEK LİSESİ
TÜRK EDEBİYATI DERSİ
9/F SINIFI
II.DÖNEM I. YAZILI SINAVI ALDIĞI NOT
Soyadı: YAZIYLA RAKAMLA
No:
Sınıfı:

SORULAR
1. Olay çevresinde oluşan edebi metinler kaç gruba ayrıldığını yazınız. ( 10 puan)
2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)
▬ Olay çevresinde oluşturulan metinlerden Orta Oyunu, sahnelenmek için yazılır. ( )
▬ Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez. ( )
▬ “ ‘Yeni bir tiyatro kumpanyası gelmiş !’
Bu haber kasabaya seferberlik havadisleri kadar çabuk yayıldı.
Akşamüzeri bir elinde çıngırak, öteki elinde kocaman bir levha ile eşeğe binerek sokakları dolaşan boyalı cüce, arkasında şalvarlı çocuklardan, kahveci çıraklardan bir kuyruk süsledi.”
Yukarıdaki parçada yazıldığı dönemin sosyal hayatı anlatılmaktadır. ( )
▬ Betimleme edebi bir metnin yapı unsurlarından biridir. ( )
▬ Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema, başka düşünceler tarafından da desteklenir. ( )
3. Roman, hikâye, masal ve destanları göz önüne alarak bu türlerin ortak yönlerini yazınız. (10 puan)
4. Anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı edebi metinlerin arasındaki benzer ve farklı yönlerini yazınız. (10 puan)
5. “ O evde, ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz’e da götürürdü. Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynarlardı. Sokakları kalabalık, kız erkek, alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı. Sinekli Bakkal’daki Kız Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli şey almıştır. Kahveye seyirciler için birer iskemle konur, orta yerde küçük beyaz bir perde, üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır, arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir. Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak: “ Başlar mısın, başlayalım mı?” diye bağırır dururlardı. Nihayet teflerin çalması ve perde arkasından gelen şarkı seyircileri teskin eder ve sonra da oyun başlardı.”
Halide Edip ADIVAR
Sinekli Bakkal romanından alınan bu bölümden hareketle romanın yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili olarak neler söylenebilir? ( 15 puan)
6. “ Jefferson’da pazartesi günün de haftanın diğer günlerinden farkı yoktu artık. Telefon ve elektrik şirketleri sokakları gölgeleyen güzelim çınar ağaçlarını, akasyalar ve ağaçları kesmiş, kazılan kaldırımlara üzüm kabartmalarıyla süslü çirkin demir direkler dikmişlerdi.”
Yukarıdaki paragrafta mekânın nasıl ele alındığını açıklayınız. (15 puan)
7. “ Yazarlar eserlerini oluştururken kendinden önceki ve kendi dönemindeki yazarlardan etkilenirler.” Cümlesinden çıkardığınız sonucu yazınız. (10 puan)
8. Kazan Doğurmuş
Bir gün Hoca, komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce:
— Bu nedir?
Diye sorar. Hoca cevap verir:
— Müjde! Kazanınız doğurdu.
Bu haber komşusunun hoşuna gider.
— Pekâlâ! Diyerek tencereyi kabullenir.
Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce, Hoca’nın evine gelir, kazanı geri ister.
Hoca üzüntülü bir çehre ile:
— Sizlere ömür, kazan öldü, der.
Komşusu hayretle:
— Aman Hocam, kazan hiç ölür mü?
Deyince, Hoca’nın cevabı hazırdır:
— Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niçin inanmazsın?
Hoca, daha sonra kazanı iade eder. Zaten maksadı, çıkarınca çok düşkün olan komşusuna iyi bir ders vermektir.
a) Nasrettin Hoca fıkrasındaki olayı, kişileri, zamanı ve mekânı tespit ediniz. (10 puan)
b) Fıkranın ana fikri nedir? (10 puan)
BAŞARILAR DİLERİM Serdar YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt
CEVAPLAR.
Cevap Anahtarı

1. Olay Çevresinde oluşan edebi metinler iki ana gruba ayrılır:
a) Anlatmaya bağlı edebi metinler
Masal, Destan, halk Hikâyesi, Mesnevi, Manzum Hikâye, Hikâye, Roman
b) Göstermeye bağlı edebi metinler
Geleneksel Tiyatro: Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunu
Modern Tiyatro: Trajedi, Komedi, Dram
2. D — Doğru
Y — Yanlış
D — Doğru
Y — Yanlış
D — Doğru
3. Roman, hikâye, masal ve destanların ortak yönü olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân etrafında şekillenen bir yapılarının olması, tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmesidir.
4. Benzerlikler: Metinlerin yapısının, olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları üzerine kurulması; her ikisinin de edebi bir metin olması.
Farklılıkları: Anlatmaya bağlı olanlarda anlatma amacıyla yazılması; göstermeye bağlı olanlar ise gösterme amacıyla yazılması.
5. Verilen metnin parçasında dönemin sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili unsurlar yer almaktadır. Ramazan gecelerinde birtakım eğlencelerin düzenlendiği, kahvehanelerde Karagöz oynatıldığı; halkın, özellikle çocukların buna büyük ilgi gösterdiğinden bahsedilerek dönemin sosyal ve kültürel hayatına bir ışık tutulmuştur.
6. Metin betimlenerek ve kahramanın ruh haline etkisi yönüyle verilmiştir.
7. “Yazarlar, eserlerini oluştururken önceki ve kendi dönemindeki yazarlardan etkilenirler.” Cümlesi yazarların eserlerini kendinden önceki edebiyat birikimini ve dönemlerindeki edebiyat anlayışlarını dikkate alarak, onlardan etkilenerek oluşturduklarını ifade etmektedir.
8. Fıkrada olaylar zinciri: Hoca’nın komşusu’ndan kazan istemesi; kazan doğurdu, diyerek kazanı vermesi; tekrar kazanı isteyip komşusu geldiğinde öldü deyivermesi ve en sonunda kazanı iade etmesi şeklinde sıralanabilir.
Fıkrada kişiler: Nasrettin Hoca ve komşusu.
Fıkrada zaman: “bir gün” ifadesi belirsiz bir zamanı göstermektedir.
Fıkrada mekân: Nasrettin Hoca’nın ve komşusunun evi. www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.