9.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2015

SAVAŞTEPE ANADOLU  ÖĞRETMEN LİSESİ  TÜRK EDEBİYATI DERSİ

9 SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI

SORULAR

—————–


I.

Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü ıssız ve engin bir virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktu. Bunlar, yarı çıplak bir halde dolaşıyor; alevin karattığı harman yerlerinde, toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu.”

                                                                                                                                                        (YABAN – Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU)

S–1) Yaban romanının yazıldığı dönemde toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik hayatının özellikleri nelerdir?

S–2) Yaban romanından alınmış metnin teması (Ana düşünce) nedir? 

S–3) Metinden hareketle olaylı yazı türlerinin unsurlarını gösteriniz.

II.

“Orhan, tramvayların sesini duyuyordu.Bu halde Necati’nin evine kadar gitmeye muktedir olup olmayacağını düşündü.Onu mektebe gitmeden evvel bulmak istediği için geç kalmaktan korkuyordu.Fakat buradan nasıl  çıkacaktı? Felaketin tekerrür etmesi ihtimali onu dehşete düşürüyordu. Hem yürüyebilecek miydi? Tramvay bekleme yerine kadar gidebilecek miydi?İçeriye müşteriler girmeye başladığı için bu dükkanda, bu vaziyette daha fazla kalamazdı.Doğruldu ve üstünden yorganı da kaputu da attı.Dükkan iyice ısınmıştı.”  (Biz İnsanlar-Peyami Safa)

S- 4  Yukarıdaki her  iki metnin  hangi bakış açılarıyla  yazıldığını sebeplerini de belirterek açıklayınız.

S- 5 “Yaban” ile “Biz İnsanlar’ın” yazarlarını dönem ,zihniyet ve dil  anlatım bakımından karşılaştırınız.

Ne atom bombası

Ne Londra Konferansı

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna;

Umurunda mı dünya!

S-6 Yukarıdaki mısraların şairi hangi edebiyat geleneğinin temsilcisi olabilir ?Yazınız.

C: ……

S-7 Mısralardan hareketle bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisinin olabilir?

  1. a) Necip Fazıl Kısakürek b) Aşık Ömer               c) Orhan Veli Kanık
  2. d) Nurullah Genç e) Şeyh Galip

 

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.

 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Y.K. Beyatlı

S-8 Yukarıdaki şiirlerin;

Nazım Birimi:

Nazım Şekli:

Kafiyelenişi:

Redif ve Kafiyesi

S-9 Yahya Kemal Beyatlı’nın edebi kişiliğinde Hangi edebiyat geleneğinin etkisi vardır? Şiirlerden hareketle açıklayınız.

 

S10) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

>Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaz. (  )

>Edebi metinler kendilerinden önce ve sonra yazılan edebi metinlerle dil, anlatım, tema yönünden ilişkilidirler.(  )

>Sait Faik Abasıyanık, Maupassant tarzı (Olay öykücülüğü) hikâyeleriyle tanınmıştır.  (  )

>Koşmanın işlediği konuya göre şiir türü de değişebilir( )

>Divan şairleri kendilerinden sonra gelen şairleri etkilemişlerdir(   ) www.sorubak.com

 

“Öyle dürüst öyle kesin bir adamdı  ki; ölümün sinsiliği ona hiç gölge düşürmemişti.” “Evine her gece ekmek alıp giden bir erkeğin yokluğu,sensizlik olup yerleşmişti odalarına.”

S-11 Cümlelerindeki dili, doğal dil ile karşılaştırarak  edebi dil ile doğal dil arasındaki temel farklılıkları belirtiniz.

 

S-12  Olay çevresinde gelişen edebi metinlerden hangisi farklıdır?

  1. a) Dram b) Mesnevi   c) Meddah   d) Orta oyunu  e) Trajedi

 

***

Ağaçların daha bu bahçelerde

Bütün yemişleri dalda sarkıyor,

Umutların mola verdiği yerde

Geceler bir nehir gibi akıyor.

 Ahmet Muhip Dıranas

S-13 Yukarıdaki şiiri gerçeklik ve anlam bakımından inceleyiniz.

S-14 Şiirde geçen imgeleri(sembolleri) bulunuz.

 

Benden selam olsun Bolu Bey’ine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir    Köroğlu

 

 

S-15 Yukarıdaki şiirden hareketle şairin dönemi,zihniyeti edebiyat geleneği ve sosyal hayat hakkında neler söylenebilir? Niçin

C:

               İ.HAKKI  YALÇIN

123456789101112131415
10551010555105551055

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.