9.sınıf 2.dönem kimya 3.yazılı soruları 24 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 1. I.      Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 3 puan ) www.sorubak.com
 2. 1.      Pratik simyanın amacı, maddeyi saflaştırma çabasıdır.                                                               (D) (Y)
 3. 2.      Mistik simyanın amacı, tanrıdan olana ulaşmaktır.                                                                      (D) (Y)
 4. 3.      Simya   deney ve gözlem verilerine dayanan bir bilimdir.                                                         (D) (Y)
 5. 4.      Elementlerde moleküler yapıda buluna bilir.                                                                              (D) (Y)
 6. 5.      Elektron alış verişiyle oluşan bağa fiziksel bağ denir.                                                                 (D) (Y)
 7. II.    Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?   ( Her soru 3 puan )

1)      Aristo’nun meşhur dönüşüm zinciri; Toprak→……………..→……….……→Su → Toprak şeklindedir.

2)      Müslüman simyacılar arasında en tanınmışı, Batıda Geber adıyla tanınan Abu Abdullah ………………….dir.

3)      Bir elementin tüm nötr atomlarının kimyasal özellikleri…………………………..

4)      X-3 iyonunun elektron sayısı 10 ise atom numarası ……………… dir.

5)      NaCl  ……………………… bağlı bileşiktir.

 

 1. III.  Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?   ( Her soru 5 puan)

1)       Aşağıda verilenlerden hangileri eski çağlarda üretilen maddelerden değildir?

A)      Cam üretimi

B)      Dericilik

C)      Bitkisel boyalar

D)      Değerli taşlar

E)       Telefon

 

2)       56 g Fe ve 32 g S ten,  Fe + S   →   FeS  denklemi   gereği 88 g  FeS bileşiği elde ediliyor.

Buna göre 7 gram Fe ve yeteri kadar S ten kaç gram FeS bileşiği elde edilir?

 

      A) 7         B) 9       C) 11         D) 13        E) 15

3)       H2O bileşiğinin sabit oranları 1/8 olduğu bilindiğine göre; 4 gram hidrojen ve yeteri kadar oksijenden kaç gram su (H2O) elde edile bilir?

A ) 16       B) 36      C) 48         D) 72       E) 120

 

4)      

 

Periyodik tabloda verilen elementlerin hangileri, bileşik oluştururken dubletini tamamlamak isterler?

A ) Yalnız X            B) Yalnız Y         C) Yalnız Z

D) X ve Y             E)X, Y ve Z

 

 1. IV.  Aşağıdaki klasik soruları yanıtlayınız? ( Her soru 10 puan ) 

 

 1. 1.    Bir maddenin katı – sıvı ve gaz halleri tabloda gösterilmiştir. Buna göre katı-sıvı ve gaz hallerindeki moleküller arası bağ kuvvetlerini karşılaştırınız?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 1. 2.            Dalton’a göre atom;
  1. a.     Maddenin en küçük yapıtaşıdır.
  2. b.    İçi dolu  küreciklerdir.
  3. c.     Atomlar parçalanamazlar

Bugünkü anlamda Dalton’un yukarıda bahsettiği özelliklerden

hangileri yanlıştır?

Yan taraftaki boşluğa kısaca açıklayınız?

 

 1. 3.       N2(g) +3H2(g)   →  2 NH3(g) tepkimesinde (VN2, VH2, VNH3) giren ve çıkan maddelerin hacimleri arasındaki ilişkiyi yazınız?

 

 1. 4.        Grafiğe göre I. Bileşiğin formülü XY2 ise II.bileşiğin formülü nedir?

ATOM

KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ

GRUBU

PERİYODU

İYON YÜKÜ

20Ca    
35Br    
37Rb    
 56Ba    
88Ra    
 1. 5.       Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz?

 Başarılar Dilerim

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

79 − 77 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.