Eğitimde Öncü Adres

9.10.11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları 2021 MEB 25 Nisan

9. 10. 11. sınıf bursluluk sınavı konuları yıllık planlar ve çıkmış sınav soruları incelenerek aşağıda çıkarılmıştır. 11.sınıf bursluluk sınavı konuları 2021 hangi konular çıkacak.  25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 12.sınıf bursluluk sınavı konuları 2021 MEB konu başlıkları aşağıda liste halinde verilmiştir. 9. sınıf bursluluk sınavı konuları 2021 meb müfredatı incelenerek sizler için bir araya getirdik. 9.10.11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları 2021 MEB 25 Nisan tarihinde yapılacak sınav için yazılmıştır.

MEB 2021 İOKBS bursluluk Sınav Konularını açıkladı. İşte 2021 meb 9.10.11.sınıf bursluluk sınav konuları.

MEB 9.10.11.SINIF BURSLULUK KONULARI 2021

9.10.11.Sınıf Bursluluk Sınav Konularını İndir

Türk Dili ve Edebiyatı 9-10-11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları

 • Parçada Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Şiirin Özellikleri
 • Deyimler
 • Metin Türleri
 • Anlatım Çeşitleri
 • Söz Sanatları
 • Hikaye Unsurları
 • Noktala İşaretleri
 • Sözcük türleri (isim, edat, sıfat, bağlaç, zarf, zamir,)
 • Oto biyografi
 • İmla ve Noktalama İşaretleri
 • Masal-Fabl-Mesnevi İlişkisi
 • Hikaye
 • İletişim Öğeleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Öznellik-Nesnellik
 • Tiyatro Özellikleri ve Unsurları
 • Roman türü ve özellikleri

Matematik 9-10-11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları

Mantık

 • Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • Her (?) ve bazı (?) niceleyicilerini örneklerle açıklar
 • Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

Kümeler

 • Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
 • Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
 • İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.
 • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
 • Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.
 • Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
 • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer
 • Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
 • Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
 • Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Üçgenler

 • Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir
 • Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.
 • Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.
 • İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Fen Bilimleri 9-10-11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları

Fizik

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık (Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar – Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır. .- Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar. – Özısı ve ısısığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. – Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.)

Kimya

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Hâlleri (Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar. .- Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar .- Sıvılarda viskozite kavramını açıklar .- Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. .- Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.)

Biyoloji

 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 •  Hücre
 • Canlılar Dünyası (Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar – Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.)

Sosyal Bilimler 9-10-11. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları

Tarih

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu (İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.- Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar. – Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.)

Coğrafya

Doğal Sistemler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • Bilgi ve İnanç
 • Din ve İslam
 • İslam ve İbadet
 • Gençlik ve Değerler (Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.  Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.)

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

84 − 79 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.