8.sınıf türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………ORTAOKULU. TÜRKÇE-8 2.DÖEM 1.SINAV SORULARI

MİLLİ KÜLTÜR

Milli kültürümüz, Türk insanının yarattığı maddi ve manevi değerler bütününü, Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar.

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.”diyen Atatürk, ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli kültürün temeli sayar. Milli kültürümüzün temelleri milli tarihimizdedir. Tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı sonuç, kültürümüzü oluşturur. Milli kültürümüzü başka kültürlerin olumsuz etkilerinden korumak için tarihimizi iyi öğrenmeli;  başka milletlerin kültürlerindeki unsurları taklit etmekten kaçınmalıyız.

1.Metne göre milli kültür neleri kapsar, açıklayınız.( 10 puan )

 

2.Milli kültürümüzün temeli nedir? Neler milli kültürümüzü oluşturur?( 10 puan )

 

3.Milli kültürümüzü nasıl koruyup geliştirebiliriz? (5 puan )

 

4.Aşağıdaki ifadeleri Doğru ( D ) ve Yanlış ( Y )olarak cevaplayınız.( 10 puan )

(      )“Toplantıya Ozan’la sen katılıyorsun.”cümlesi özne-yüklem uygunluğu (kişi uygunluğu)açısından doğrudur.

(      )”Ağaçlar selam durmuş, bizi bekliyorlar.”cümlesi özne-yüklem uygunluğu (tekillik-çoğulluk)açısından doğrudur.

(  )”Hiçbir Osmanlı aydını – Namık Kemal hariç – bu durumu düşünmemiş.” cümlesinde kısa çizgi (-) yerine virgül(,)kullanılabilir.

(     )”Destanlar olağanüstü unsurlarıyla masallardan ayrılır.”

(     )”Öykü sadece üçüncü kişi ağzından anlatılır.”

5.”Okumak,bir kitaptan alınan elemanlarla kendine manevi bir dünya kurmak,onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir.Bunu gerçekleştirmek kolay değildir.Çünkü ünlü Alman ozanı ve düşünürü Goethe’nin dediği gibi,”Okumayı öğrenmek,sanatların en zorudur.”Bu , tartışma götürmeyecek denli açık bir gerçektir.Nitekim bir yüksek okul yada fakülte bitirdiği halde okuduğunu tam ve doğru olarak anlamayanların sayısı oldukça kabarıktır.”

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?( 5 puan )

A)Tanık gösterme-tanımlama     B) örnekleme-tanık gösterme-tanımlama

C)tanık gösterme-örnekleme      D) tanık gösterme-örnekleme-karşılaştırma

6.Aşağıdaki cümlelerin öğelerini gösteriniz.( 10 puan )

Çocukların  en küçüğü,  tahtanın başında  dikkatle  çözüyordu  bütün soruları.

 

1940’larda  Fazıl Hüsnü Dağlarca  ünlü bir şairdi.

 

7.Aşağıdaki cümlelerin eylem çatı özelliklerini yazınız.(etken-edilgen /geçişli-geçişsiz) ( 10 puan )

Bugün dersten erken çıkıldı.(…………………………………………………………………………….)

Sen de onlarla gezmeye gidebilirsin.(………………………………………………………………..)

Çocuğu gereksiz yere ağlattı. (…………………………………………………………………………..)

Günler giderek uzayacakmış.(…………………………………………………………………………..)

Aynanın karşısında taranıyor (………………………………………………………………………….)

8.Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.( 10 puan )

Bazı cümlelerde işi yapan belli olmadığı için ……………………özne vardır.

Belirtili nesneyi bulmak için yükleme……………………………….soruları sorulur.

Cümle öğeleri bulunurken bütün sorular ………………………….sorulur.

İsim cümlelerinde …………………….özelliği aranmaz.

Bazı fiiller –r,-t,-tır ekleri alarak………….başkasına yaptırma anlamı taşır.

9.”Dilimizi doğru ve etkili kullanmak “konulu bir düşünce veya olay yazısı yazınız.( 30 puan )

Başlık,plan: 5 puan/konuyu anlama,ifade becerisi:10 puan /türe uygunluk,özgünlük:10 puan/yazım-nok.:5 puan

                                                                                                      BAŞARILAR                Türkçe Öğretmeni

            2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………ORTAOKULU. TÜRKÇE-8 2.DÖEM 1.SINAV SORULARININ CEVAPLARI

MİLLİ KÜLTÜR

Milli kültürümüz, Türk insanının yarattığı maddi ve manevi değerler bütününü, Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar.

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.”diyen Atatürk, ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmayı milli kültürün temeli sayar. Milli kültürümüzün temelleri milli tarihimizdedir. Tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı sonuç, kültürümüzü oluşturur. Milli kültürümüzü başka kültürlerin olumsuz etkilerinden korumak için tarihimizi iyi öğrenmeli;  başka milletlerin kültürlerindeki unsurları taklit etmekten kaçınmalıyız.

1.Metne göre milli kültür neleri kapsar, açıklayınız.( 10 puan )

Milli kültür, Türk insanının yarattığı maddi ve manevi değerlerin bütününü ve Türk insanına özgü düşünce ve sanat ürünlerini kapsar.

2.Milli kültürümüzün temeli nedir? Neler milli kültürümüzü oluşturur?( 10 puan )

Milli kültürümüzün temeli ortak yaşanmış bir tarihe sahip olmaktır, kısaca tarihimizdir. Milli kültürümüzü, tarih boyunca bilimde, güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, ticarette yapılanların ulaştığı sonuç oluşturur.

3.Milli kültürümüzü nasıl koruyup geliştirebiliriz? (5 puan )

Tarihimizi iyi öğrenerek ,başka kültürlerin olumsuz etkilerinden koruyup, başka milletlerin kültürlerindeki unsurları taklit etmekten sakınarak geliştirebiliriz.

4.Aşağıdaki ifadeleri Doğru ( D ) ve Yanlış ( Y )olarak cevaplayınız.( 10 puan )

( Y   )“Toplantıya Ozan’la sen katılıyorsun.”cümlesi özne-yüklem uygunluğu (kişi uygunluğu)açısından doğrudur.

( D  )”Ağaçlar selam durmuş, bizi bekliyorlar.”cümlesi özne-yüklem uygunluğu (tekillik-çoğulluk)açısından doğrudur.

(D )”Hiçbir Osmanlı aydını – Namık Kemal hariç – bu durumu düşünmemiş.” cümlesinde kısa çizgi (-) yerine virgül(,)kullanılabilir.

(  Y  )”Destanlar olağanüstü unsurlarıyla masallardan ayrılır.”

( Y   )”Öykü sadece üçüncü kişi ağzından anlatılır.”

5.”Okumak,bir kitaptan alınan elemanlarla kendine manevi bir dünya kurmak,onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir.Bunu gerçekleştirmek kolay değildir.Çünkü ünlü Alman ozanı ve düşünürü Goethe’nin dediği gibi,”Okumayı öğrenmek,sanatların en zorudur.”Bu , tartışma götürmeyecek denli açık bir gerçektir.Nitekim bir yüksek okul yada fakülte bitirdiği halde okuduğunu tam ve doğru olarak anlamayanların sayısı oldukça kabarıktır.”

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?( 5 puan )

A)Tanık gösterme-tanımlama     B) örnekleme-tanık gösterme-tanımlama 

C)tanık gösterme-örnekleme      D) tanık gösterme-örnekleme-karşılaştırma

6.Aşağıdaki cümlelerin öğelerini gösteriniz.( 10 puan )

Çocukların  en küçüğü,   tahtanın başında   dikkatle   çözüyordu   bütün soruları.  

Ö.   (1)                           Yer T. (1)                Z.T.(1)        Y.(1)            B.li  N.(1)

1940’larda   Fazıl Hüsnü Dağlarca  ünlü bir şairdi.

Z.T. (2)                   Ö. (1)                                 Y.(2) www.sorubak.com

7.Aşağıdaki cümlelerin eylem çatı özelliklerini yazınız.(etken-edilgen /geçişli-geçişsiz) ( 10 puan )

Bugün dersten erken çıkıldı.(…………edilgen……geçişsiz…………………………………………………………….)

Sen de onlarla gezmeye gidebilirsin.(…etken…geçişsiz…………………………………………………………..)

Çocuğu gereksiz yere ağlattı. (………etken…geçişli………………………………………………………………..)

Günler giderek uzayacakmış.(………etken……geçişsiz……………………………………………………………..)

Aynanın karşısında taranıyor (………etken……geçişsiz…………………………………………………………….)

8.Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.( 10 puan )

Bazı cümlelerde işi yapan belli olmadığı için ……sözde………………özne vardır.

Belirtili nesneyi bulmak için yükleme……neyi,kimi………………………….soruları sorulur.

Cümle öğeleri bulunurken bütün sorular ……yükleme…………………….sorulur.

İsim cümlelerinde ………çatı…………….özelliği aranmaz.

Bazı fiiller –r,-t,-tır ekleri alarak…işi……….başkasına yaptırma anlamı taşır.

9.”Dilimizi doğru ve etkili kullanmak “konulu bir düşünce veya olay yazısı yazınız.( 30 puan )

Başlık,plan: 5 puan/konuyu anlama,ifade becerisi:10 puan /türe uygunluk,özgünlük:10 puan/yazım-nok.:5 puan

                                                                                                      BAŞARILAR                Türkçe Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.