8.sınıf türkçe açık uçlu deneme sınavı 2017-2018

sorubak test çöz, interaktif test çöz, online test çöz, indirmesiz test çöz

                                                                                                             8.SINIF AÇIK UÇLU DENEME SINAVI I
SORU 1: “Umut, bir şeyin arzu edilen biçimde olup biteceğini sanmanın verdiği iç ferahlığıdır.” cümlesinde kullanılan düşünce geliştirme yolunu yazınız.

SORU 2: “Bilimin bir işlevi de iyi ile kötüyü göstermesidir. Bir konuda değerlendirme yapılırken bilimin bu işlevinden yararlanılmazsa toplum  içinde  büyük  anlaşmazlıklar  çıkar.”   Bu parça hangi anlatım biçimi ile yazılmış bir paragraftan alınmış olabilir?

SORU 3: Bir yazar kitabının sonuna “son” sözcüğünü yazdığı zaman gökte bir yıldız yükselir, derdim içimden. cümlesinde yer alan virgülün kullanım görevini yazınız.

SORU 4: “İnsan binlerce yıldan beri ne zaman mutluluk, dinginlik ve durgunluk içinde kalmışsa

dili de aynı kıyıya çekilmiştir.” cümlesinde altı çizili sözcük öbeği ile anlatılmak istenen nedir, kısaca açıklayınız.

SORU 5: “Girdiği her müsabakada yüzde yüz başarılı olacağına inanan yüzücünün verdiği cevaplar şaşırtıcıydı.” cümlesinde altı çizili bölümler arasındaki anlam ilişkisini yazınız.

SORU 6: “Alışkanlık olacak, yine çok erken uyandım. Karaman Ovası’nda stepte gidiyorduk. Ay batmak, güneş de doğmak üzereydi. Açık mavi gökte birkaç yıldızın bile feri geçmemişti, ışıldıyorlardı. Çok sürmedi, güneş kamçılarını sallamaya, ovada canlı ne varsa hepsini uyandırmaya başladı.” Bu parçada hangi varlığa insana özgü nitelikler yüklenmiştir?

SORU 7: “Mutsuzların yaygın olduğunu bir toplumda, mutlu görünen az insanın da gerçekten mutlu olması düşünülemez.” cümlesinde kaç fiilimsi vardır?

SORU 8: “ Küçük bir ayrıntı, belki bir çocuğun bakışı, bir kedinin kamburunu çıkarıp yazarın ayağına sürtünmesi, öyküde etkileyici öğeler olarak karşımıza çıkar.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin anlamdaşlarını sırasıyla yazınız.

SORU 9: “Bu son kitabında yazar, bilerek açmadığı ama aralık bıraktığı kapılardan geçmeyi okurlarına bırakıyor.” Parçaya göre yazar, okurlardan ne istiyor? Açıklayınız.

SORU 10: “Bir eleştirmen öyküyle romanı karşılaştırırken şöyle diyor: “Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa eş değerde bir kilo limondur.” Bu parçada eleştirmen örnek verirken hangi söz sanatından yararlanıyor?

SORU 11: “(I) Ben, yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum. (II) İnsanların yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler bırakmak         gerektiğini         düşünüyorum.” Numaralandırılmış bu cümleler arasındaki anlam ilişkisini yazınız.

SORU 12: “Hakkımdaki övgüleri de yergileri de pek ciddiye aldığımı söyleyemem.” cümlesinin örtülü anlamını yazınız.

SORU 13: “Bir şair düşünün, ölümünden sonraki yaşı, gerçek yaşının çok üzerinde. Bu durum yalnızca şairler için değil, öteki sanatçılar için de böyledir. Gerçek yaşları kaç olursa olsun, ölüm sonrası yaşlarındaki sayı büyüdükçe sanatçılar da büyür, ölümsüzleşir.” Bu parçanın üç anahtar kelimesini yazınız.

UYARI: 14 ve 15. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.

“Katip Çelebi, 17. yüzyılda yaşayan büyük bir bilgin, bir düşünür, gerçek bir aydındı. Dönemine göre  farklı,   özgün  bir  çalışma  metodu   vardı.

Bilgileri,  başvurduğu  kaynaklardan  olduğu  gibi

aktarmayıp   farklı   kaynakların   verdiği   bilgiler

arasından karşılaştırmalar yapardı. Edindiği bilgileri, aklın ışığında eleştiri süzgecinden geçirirdi. Bunlar da onun çalışma yönteminin sağlamlığını gösterir.”

SORU 14: Parçanın konusunu yazınız.

SORU 15: Altı çizili bölümde yer alan zarf fiil, eylemi hangi yönden etkilemiştir?

SORU 16: “(I) Otobüs, tepesiz ovanın ortasından cetvelle çizilmiş kadar dümdüz ve dar bir yolda ilerliyordu. (II) Saat altı suları olmalıydı.

Güneş ışığı üzerimize meyilli geldiğinden otobüsün uzun  gölgesi  arkamızdan
Demek ki ancak bir iki saat uyuyabilmiştim.” Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde fiilimsiye yer verilmiştir?

SORU 17: “Oğuzların tarihinden, inançlarından, geleneklerinden anlatının olanakları ölçüsünde söz eden bu tür eski yapıtlar, “Oğuzname” olarak anılır. Bu yüzden                 Dede  Korkut  Oğuznameleri    adıyla benzerlerinden ayrılan bu yapıt, Oğuzların gündelik yaşayışının, birey, aile, boy ve dış dünya ile ilişkilerinin de canlı örneklerle yansıtıldığı öykülerden oluşur.” Bu metnin anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak türünü yazınız.

I- Çocuk yorganı başına çekip, uykuya daldı. II- Arabayı doğru hava alanına çek.

Bu kız büyük annesine çekmiş.
Torbaların üzerine örtü çekmeli diye söylendi. SORU 18: Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde “çekmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

“(I) Yılanlı Kale, Çukurova’nın en büyük ören yerlerinden biri. (II) Kilisesi, hamamı ve su kanallarıyla oldukça ilginç bir yer. (III) Ne var ki kale yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş olduğu için kaleye çıkmak hiç de kolay değil. (IV) Buna karşılık Çukurova’nın kavurucu      sıcakları         insanı bunaltırken       kalenin zirvesindeki serinlik sarıp sarmalıyor bedenimizi.” SORU    19:    Numaralandırılmış     cümlelerin hangisinde    karşıt             durumlar        bir                      arada verilmiştir? Gerekçesiyle yazınız.

“keçi yukarı mezopotamyada yaklaşık 10 bin yıl önce koyunla birlikte evcilleştirilen ilk hayvan türlerinden biri”

SORU 20: Yukarıdaki cümleyi yazım ve noktalama açısından doğru olacak şekilde yeniden yazınız.

DOKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 8 = 16

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.