8.sınıf Türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları 31 Mayıs 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÖZEL İDARE AŞIK VEYSEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SINAVIDIR

Kalemin hareketi his ve heyecanların adımlarıyla doğru orantılı olmalıdır. Kaleme mürekkep; his ve heyecana ise kıvılcım gerekir. Sevgi, yazmanın ilk kıvılcımıdır. Durgun gönül, ölgün düşünce, duygusuz kalp; kısaca sevgi taşımayan bir sanatçı yazamaz. Yazsa da sayfalardaki her bir kelime tabuttaki bir ölüden farksızdır. Cümleler nefes alıp veremez. Çünkü böyle bir durum sanatçının ruhi halinin esere yansıdığını gösterir. Başka ne beklenir böyle sanatçıdan.

( 1-2-3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1.Parçaya göre sanatçının yazabilmesi

için gerekli şeyler nelerdir?

 

A)Özlü sözcükler değil nefes alıp veren cümleler

B)Durgun gönül, ruh hali ve eserin niteliği

C)Kalemin hareketi, mürekkep ve, düşünce

D)Duygu, heyecan ve sevgi

 

2.Parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Sevgisiz de Yazılabilir

B)Sanatçı ve Ruh

C)Sanatçının Düşüncesi

D)Yazmak Sevgi İster

 

3. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin kaç tanesi türemiş sözcüktür?

 

A) 5     B) 6         C) 8       D)9

 

4. Başarılı olma yolunda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir.Burada sana tembelliği tarif edecek değilim.Onu sen, ben, hepimiz az çok tanırız.Yalnız ben sana şunu söyleyeceğim ki tembellik, insan karşısına çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir.Bilakis, eski peri hikayelerindeki kahraman­lar gibi, şekilden sekile girerek ve bin bir hile kullanarak insanı alt etmeye çalışan bir namert-tir.Tehlikesinin büyüklüğü de buradan gelmektedir.

 

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Tembelliğin herkes tarafından eleştirilmesi

B)  Tembelliğin, başarının birinci düşmanı olması

C)  Tembelliğin girmediği kalıbın olmaması

D)  Tembelliğin bazı kişilere benzer olması

 

5. “Can kafeste durmaz uçar

Dünya bir han, konan göçer

Ay dolanır, yıllar geçer

Dostlar beni hatırlasın”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A)  Dünyanın geçiciliğine

B)  İnsan ömrünün bittiğine

C)  Zamanın sürekli ilerlediğine

D)  İnsanların dostluk kurmamalarına

 

6. Akşam karanlığı… Sulu, iri kar taneleri daha yeni yakılmış sokak fenerlerinin çevresinde uçuşuyor, ince, yumuşak biralçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarının, başlıklarını kaplıyor. Arabacı, bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir beden ne kadar büzüle-bilirse o kadar büzülmüş, hiç kımıldamadan yerinde oturuyor.

 

Paragrafta romanın unsurlarından hangisi yoktur?

A) zaman                     B) olay

C) yer (mekân)             D) kişiler

7. İnsanların kendilerini koruyacak kürkü ve sivri dişleri olmayan küçük hayvanlara benzediklerini unutmuş gibi görünüyoruz. Bizleri koruyan kötü amaçlarımız değil, insanlığımızdır. Öbür kişileri sevme ve öbür kişilerin bize sundukları sevgiyi besleme yeteneğimizdir. Geceleri bizleri sıcak tutan kendi dayanıklılığımız değil, öbür kişilerin bizi sıcak tutmak isteyişlerindeki sevecenliktir.

Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)   Birbirimize karşı duyduğumuz sevecenlik, bizi güçlü kılar.

B)  İnsanlığımız davranışlarımızdan belli olur.

C)  İnsanlar, yırtıcı hayvanlar gibi tehlikeli değildir.

D)  Bizim sevecenliğimiz başkalarının bize sevecen davranmasından doğar.

www.sorubak.com

8. “Annesinin sözünü dinlemiyordu.” cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur?

A) Özne                                     B) Yüklem

C) Nesne                         D) Tümleç

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi başkasına yaptırmaktadır?

A) Ali soruyu bildiği için parmağını kaldırdı.

B) Eti doğrarken elini bıçak kesti.

C) Köpek arabanın üzerine saldırdı.

D) Evdeki odunları komşusuna kırdırdı.

 

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil

Bilemem neresinde yurdun,

Bir ev, günlük güneşlik

Çiçekler içinde memnun

Bahçe kapısına varmadan daha

Baygın kokusu ıhlamurun

Gölgesinde bir sıra, der gibi:

– Oturun!

 

( 10 – 11. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)

 

10. Şair, nasıl bir yer düşünüyor?

A) Tabiattan uzak sakin bir yer.

B) Yurdun herhangi bir yerinde çiçekler

içinde günlük güneşlik bir ev.

C) Hiç kimsenin gitmeye cesaret edemediği ıssız bir yer.

D) Bahçe kapısından içeri girilmeyen bir yer.

 

11.Şiirde, “Oturun!” der gibi olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ihlamur ağacı                       B) Bahçe

C) Çiçekler                    D) Gölgedeki sıra

 

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlı iken aldığı ekle somut anlam kazanmıştır?

A) Bahçenin ortasına korkuluk dikildi.

B) Askere gönüllü olarak gidecek.

C) Çocuklarına  bir fenalık  gelmesinden korkuyordu.

D) Galiba ilgisizlik bu çocuğu yüzsüz yaptı.

 

13. “Arkadaşının ağır sözleri onu çok üzmüştü.” cümlesinin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamayız?

A) Ne              B) Niçin

C) Kimi           D) Ne kadar

 

14.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tutumlu olma” anlamında kullanılır?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Ak akçe kara gün içindir.

D) Büyük dağın dumanı büyük olur.

 

15 . Aşağıdakilerden      hangisinde      “amaç-sonuç” ilişkisi vardır?

A)  Yeni açılan mağazayı biz de görelim.

B)  Konuyu anlamadan soruları çözemezsin.

C)  Dilerim hayatta hep başarılı olursun.

D)  Hakkımı almak için buralardayım.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?

 

A) Sınıfın tahtasına güzel bir atasözü yazıldı.

B) Evimizin camları dün güzelce silindi.

C) Küçük kardeşim gün boyunca uyudu.

D) Yemişler, çocuklar tarafından kapıldı.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, isim tamlamasının tamlananı görevindedir?

A) Size defalarca anımsattım bunu.

B) Bu adam, aslında, zavallının biridir.

C) Olayı onlara anlatmadım.

D) Paketleri şuraya bırakın.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A) 27’inci yaş günümü yarın kutlayacağım.

B) 2003’te liseden mezun oldum.

C) Saat 5’te okulun bahçesinde toplanacaklar.

D) Ankaralılar sirkteki gösterilerle eğlendiler.

 

 

19. “Uzun süre derste anlatılanları anlayamadı.” cümlesindeki  “anlayamadı” fiilinin türü nedir?

 

A) Süreklilik fiili           B) Tezlik fiili

C) Yaklaşma fiili           D) Yeterlik fiili

 

20. “Aylardan beri yağan yağmur dindi.” cümlesi  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Birleşik-olumlu-kurallı-isim cümlesi

B) Basit-olumsuz-devrik-isim cümlesi

C) Birleşik-olumlu-kurallı- fiil cümlesi

D) Basit-olumlu-devrik-fiil cümlesi

 

 ABCDE ABCDE
1OOOOO11OOOOO
2OOOOO12OOOOO
3OOOOO13OOOOO
4OOOOO14OOOOO
5OOOOO15OOOOO
6OOOOO16OOOOO
7OOOOO17OOOOO
8OOOOO18OOOOO
9OOOOO19OOOOO
10OOOOO20OOOOO

 

 

 

 

 

 

www.sorubak.com

* Her soru 5 puandır.

AD          :

SOYAD   :

NUMARA:

PUANI   :

A Grubu

CEVAPLARINIZI AŞAĞIDAKİ ALANA İŞARETLEYİNİZ.

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.