8.sınıf Türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları 2014-2015

“Burada biraz boy gösterdikten sonra gitti.”

 1. Yukarıdaki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) bakmak B) yürümek
 3. C) görünmek D) hava atmak

www.sorubak.com

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
 2. Genç kız babasının karşısında renkten renge giriyordu.
 3. Biz gecikince annem küplere bindi.
 4. Herkes söz söyleyemez olmuş, dili tutulmuştu.
 5. Annesini karşısında görünce etekleri tutuştu.

 

“Karadeniz çok dağlık bir bölgedir. Bunun için köylerde dağınık bir yerleşim söz konusudur. Bazen evlerin arasındaki mesafe kilometrelerle ölçülür. Arazinin düz olduğu orta Anadolu’da ise toplu bir yapılaşma söz konusudur. Evler adeta üst üstedir.”

 

 1. Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
 2. A) Doğa koşullarının yerleşim şekli üzerindeki etkilerinden
 3. B) Farklı coğrafi yapılarda benzer şehirlerin kurulduğu
 4. C) D. Karadeniz’in yeryüzü şekillerinden
 5. D) Dağınık yerleşimin zorluklarından

 

“Fiillerden türeyen, eylem anlamını kaybetmeyen ve sıfat görevi yapan sözcüklere sıfat-fiil denir.”

 1. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemiş bir sıfat vardır?
 2. Onun şapkasını, bu gün kardeşi takmış.
 3. Bize bunları anlatacak biri geliyor.
 4. Bu maç, dünkü maçtan daha güzeldi.
 5. Çalışırken çevremizdeki insanları rahatsız etmemeliyiz.

 

“(I)Kıyılar çoktan doldu.(II)Şimdi de dağların yamaçları hızla betonlaşıyor.(III) Bu olumsuz gidişe insanlar değil ama doğa direniyor.(IV) Mantar gibi biten evler çamlıkları , zeytinlikleri kirletiyor.(V) Ama doğanın bu direnci ne kadar sürebilir kim bilir?”

 1. Yukarıdaki paragrafta anlatımın anlamlı olabilmesi için hangi iki cümlenin yerlerinin değiştirilmesi gerekir?
 2. A) III-IV B) IV – V
 3. C) II- III D) II-IV

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?
 2. A) Ali çok yaramaz ……….. oldukça zekidir.
 3. B) Sizinle ……….. bir şartla anlaşabilirim.
 4. C) Her şeye ……….. bizimle gelmek istedi.
 5. D) Gerçeği anladı ……….. iş işten geçmişti.

 

“Olay anlatan yazılarda plan ( ) serim ( ) düğüm ( ) çözüm bölümlerinden oluşur ( )”

 1. Parantez olan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 2. A) ( ; ) ( , ) ( …) ( , ) B) ( : ) ( , ) ( , ) ( , )
 3. C) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . ) D) ( : ) ( , ) ( …) ( , )

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi deyimdir?

 1. Öğretmenin gözüne girmek için çok çalışıyordu.
 2. Söylediği boş laflar herkesi kızdırdı.
 3. Korkudan dili tutulan çocuk ne yapacağını bilemedi.
 4. Beni karşısında görünce etekleri tutuştu.

 

“Sene sonu bitirme sınavlarının tam ortasındaydık. Gece geç saatlere kadar çalışıyor, sabahleyin erkenden kalkıyordum. Anlayacağınız uykusuzluk son noktasına gelmişti. Yine kalktım, yüzümü yıkamak için lavaboya gittim, bir de ne göreyim…..”

 1. Düşüncenin akışına göre parçanın sonuna aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A)Gözlerim faltaşı gibi açılmış.

B)Gözlerim kan çanağına dönmüş.

C)Gözlerim çakmak çakmak olmuş.

D)Gözüm gözüme çökmüş.

 

 

10-‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?

A.Meyvayı kopardılar dalından.

B.Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.

C.Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.

D.Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.

 

“-mak,-ma,-iş   eki almış kimi sözcükle eylem anlamı yoktur. Bunlar tamamen ad sayılırlar.”

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “-mak,-ma,-iş” ekinden türemiş bir isim vardır?
 2. Akşam yemeğinde annesinden kızartma istedi.
 3. Yazmak onun en sevdiği hobiydi.
 4. Görüş saatinde hastaneye vardık.
 5. İçeri gireni tanımak için yüzüne baktım

 

 

12.Aşağıdaki cümlelerde verilen fiilimsilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 1. Adama söz anlatmak ne kadar zor.
 2. Kaçış için gizli bir hazırlık başlattık.
 3. Yapılacak işleri bir sıraya koyalım
 4. Özür dilemekten hiç çekinmez.

 

 

13-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi(eylemsi) yoktur?

A)Kitabı okumak için aldı.

B)Evin caddeye bakan tarafını boyadılar.

c)Çantasını alıp arabaya bindi.

D)Öğleden sonra hava iyice karardı.

 

 

14-) Yüklemi geçişli bir fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Bahçedeki çiçekleri suluyor.

B)Bu meseleyi onunla konuştum.

C)Alınan tüm kararları uygulamalısınız.

D)Öğretmenimiz, her zaman düşünüyordu.

 

 

 

15-) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin yetersiz olduğunu, bu derde düşmeden önce.

 

Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Yüklem-Özne-Nesne

B)Özne-Yüklem-Dolaylı Tümleç- Zarf Tümleci

C)Yüklem-Nesne-Zarf Tümleci

D)Özne-Nesne-Yüklem

 

16-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)Kitaplarımı dün akşam sizde unutmuşum.

B)Olaydan sonra elim ayağım buz kesti.

C)Size söylenenleri dikkatle dinleyiniz.

D)Çalışmak, gelecek günlerin yatırımıdır.

 

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

 

 1. A) Kara gözleri herkes büyülüyordu.
 2. B) O kazadan sonra, kara günler birbirini kovaladı.
 3. C) Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
 4. D) Yeryüzünde karalar, denizlere oranla daha azdır.

 

18- “(I) Güneş, nihayet yükseldi. (II) Yağmurdan sonra havanın ayrı bir güzelliği vardı. (III) Sıcak, henüz bastırmamıştı. (IV) Çok ötede, trenler bozkırı bir ufuktan diğer ufka yarıp geçiyordu.”

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, yazar anlatıma kendi duygularını katmıştır?

 1. A) I B) II C) III  D) IV

 

19-  “Bahçe kapısının gıcırtısı, beni çok rahatsız ediyordu.” cümlesinin öğeleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 1. A) Özne – belirtili nesne – zarf tümleci- yüklem
 2. B) Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – yüklem
 3. C) Belirtili nesne – özne – zarf tümleç – yüklem
 4. D) Dolaylı tümleç – özne – belirtili nesne – yüklem

 

20-“ Kim”, “nasıl”, “kime” sorularının cevabı, aşağıdaki cümlelerin  hangisinde vardır?

 1. A) Okul bahçesinde yüzlerce çocuk avaz avaz bağırıyordu.
  B) Korkuların en büyüğünü de tattı bu yürek.
  C) Ben, dostluğun ve sevginin olmadığı bir dünyada yaşayamam.
  D) Meraklı anne göz ucuyla oğluna bakıyordu.

 

   Not: Her sorunun doğru cevabı beş puandır.

 

Süre: 40 dk.                   BAŞARILAR!

 

 

                                        Güray KARAGÖZ

                                        Türkçe Öğretmeni    

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74 − = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.