8.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU

8.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER 2. DÖNEM 2. SINAVI

1.”Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma …'(Kasas 77.Ayet)

Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmiştir.?

A) Sevgi ve barış dini olduğu B)İslam’ın dünya ve ahiret dengesini amaçladığı
C)İslam’ın evrensel bir din olduğu D)İslam’ın tevhid inancına dayalı olduğu

2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhid inancına örnektir?

A)”Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver B)”Görmedin mi Rabbi fil sahiplerine ne yaptı?

C)”De ki: O Allah tektir.” D)”Dini yalan sayanı gördün mü?”

Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam da bulunan kolalıklara örnek olamaz?
A) Yolcuların farz namazlarını kısaltması B)Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
D) Ramazanda Kur’an-ı Kerim ‘in baştan sona okunması D)Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh
” Tekvin ” sıfatı ile ALLAH’ın hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?
A) Her şeyi bilen B) Rızık veren
C) Her şeyi yaratan D) Her şeyi duyan

5. “Yaptığımız davranışların yazıcı melekler tarafından izlendiğini ve kayıt altına alındığını bilmemiz davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.”
Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki davranışlardan hangisi buna uygun düşmez?

A) Sadaka vermek B) Hile yapmamak
C) Çevreyi kirletmek D) Sözünü tutmak

6.Aşağıdakilerden hangisi, ibadetlerin bizlere kazandırdıklarından değildir?
A) Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır
B) Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz
C) Allah’ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır
D) Ahlakımızı güzelleştirir, bizleri kötü alışkanlıklardan korur

7.Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarını (D) yanlış olanlarını (Y) ile işaretleyiniz

( ) İslam insanın fıtratına uygun bir dindir.
( ) Görünmeyen alem Kur’an-ı Kerim de ”şehadet alemi” olarak isimlendirilir.
3.( ) Peygamberimiz iş ve ibadetlerinde orta yolu tutmamızı emretmiştir.

4.( ) Bir müslüman hayatta en çok Allah’ı sevmelidir.

( ) Ahireti kazanmak için dünya nimetlerinden uzak durmalıyız.

– Namaz kimlere farzdır?
A) Zamanı olan yaşlılara B) Emekli olan insanlara
C) Akıllı ve çalışkanlara D) Akıllı olup ergenlik çağına giren müslümanlara

9.“Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.” (Kasas Suresi,15.Ayet)

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?

A) İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar. B) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
C) İnatçı, nankör ve kibirlidir. D) Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz

10.Yüce Allah tarafından gönderilen, akıl sahiplerinin kendi hür iradeleriyle seçtikleri, insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı ilke edinen ilahi kurallar bütününe ne denir?

A) Hadis B) Tefsir C) Din D) İbadet

11.Allah adem peygamberi yarattıktan sonra meleklere hangi emri vermiştir?

A)Adem’i sevmeleri istemiştir. B)Aralarında tartışmamalarını söyledi

C) Adem’e secde etmelerini emretti D) Adem’e hizmet etmelerini emretti

12.Aşağıda “din” hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Din neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildirir.
B) Din dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir.
C) Din kurallar koyarak bireyin ve toplumun gelişimini engeller.
D) Din akrabalar ve komşularla iyi ilişkileri tavsiye eder.

13.Salih amel kavramının tam karşılığı nedir?

A) Yapılan farz ibadetler B) Allah rızasını kazanmak için yapılan faydalı işler
C) Kişinin çıkarına olan işler D) İnsanlara güzel gelen işler.

“Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister…”(Maide Suresi, 90. ayet) ayetinde içki ve kumarın hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Şeytanın gözle görülemediği B) İnsanlar arasında düşmanlığa sebep olduğu
C) Şeytanın kötülüğün simgesi olduğu D) Şeytanın kötülüklere sevk ettiği

Kur’an’da kaç sure vardır?
A) 110 B) 114 C)11 6 D) 118

16.Kaza ve kaderle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanoğlu Allah’ın verdiği irade yani seçme hürriyetini kullanır.
B)İnsan iradesi doğrultunda yaptığı her şeyden sorumludur.

C)Allah’ın sınırsız iradesiyle her şeyi bilmesi, takdir etmesi ve bir ölçüye göre yaratması kaderdir.

D) İnsan kaderinde ne varsa ona uymakla yükümlüdür.

17.Tevhid kavramı İslam dinindeki inanç esaslarından hangisini ifade eder?
A) Ahiret inancı B) Kader inancı

C) Melek inancı D) Allah inancı
Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan bir ibadettir?
A) Hac B) Zekat
C) Sadaka D) Oruç
Fatiha suresini anlamıyla beraber yazınız (10 PUAN)

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.